Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok

Załączniki:

  • Plan postępowań na rok 2021.pdf 
  • Aktualizacja planu z dn. 05.03.2021 r..pdf 
  • Aktualizacja planu z dn. 28.05.2021 r..pdf 
  • Aktualizacja planu z dn. 05.07.2021 r..pdf 
  • Aktualizacja planu z dn. 06.09.2021 r..pdf 
  • Aktualizacja planu z dn. 24.09.2021 r..pdf 
  • Aktualizacja planu z dn. 24.09.2021 r.(2).pdf 
  • Aktualizacja planu z dn. 02.11.2021 r..pdf