Załączniki:

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1724G Łubno - Nowe Huty.docx 
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy - Mikorowo.docx 
  • Remon dróg powiatowych nr 1731G i 1735G na terenie gminy Lipnica.docx 
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1767G Tuchomie-Borzytuchom - etap I.docx 
  • Budowa połączenia drogi wojewódzkiej nr 209 z drogą powiatową nr 1796G - ul. Prosta w Bytowie.docx