ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie zwraca się z prośbą o podanie ceny ofertowej na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:Modernizację infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym poprzez remont szlaków turystycznych na odcinku Łupawsko – Jasień”.