Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Rejestr zmian

  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument: Modernizacja dróg powiatowych nr 1334G i 1705G zapewniających mieszkańcom powiatu bezpieczny dojazd do DK nr 21 i DW nr 212, 211, 228, 209
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-06-04 09:09:38
  • Typ zmian: Publikowanie
  • Dokument: Modernizacja dróg powiatowych nr 1334G i 1705G zapewniających mieszkańcom powiatu bezpieczny dojazd do DK nr 21 i DW nr 212, 211, 228, 209
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-06-04 09:09:15
  • Typ zmian: Dodanie dokumentu
  • Dokument: Modernizacja dróg powiatowych nr 1334G i 1705G zapewniających mieszkańcom powiatu bezpieczny dojazd do DK nr 21 i DW nr 212, 211, 228, 209
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-06-04 09:09:08
  • Typ zmian: Publikowanie
  • Dokument:
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-05-09 08:09:53
  • Typ zmian: Dodanie dokumentu
  • Dokument:
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-05-09 08:09:06
  • Typ zmian: Publikowanie
  • Dokument: Remont drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Parchowo - Gołczewo stanowiąca połączenie drogi wojewódzkiej nr 228 z drogą krajową nr 20
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-03-29 11:35:31
  • Typ zmian: Dodanie dokumentu
  • Dokument: Remont drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Parchowo - Gołczewo stanowiąca połączenie drogi wojewódzkiej nr 228 z drogą krajową nr 20
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-03-29 11:35:23
  • Typ zmian: Publikowanie
  • Dokument: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-03-14 09:38:53
  • Typ zmian: Dodanie dokumentu
  • Dokument: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-03-14 09:38:45
  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument: bez nazwy
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-03-07 11:06:04
  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument:
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-03-05 13:55:14
  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument:
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-03-05 13:52:22
  • Typ zmian: Publikowanie
  • Dokument: Poprawa bezpieczeństwa drogowego i atrakcyjności osiedleńczej wsi gminnej Studzienice poprzez modernizację 3 dróg powiatowych nr 1761G, 1777G, 1780G
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-03-05 13:51:07
  • Typ zmian: Dodanie dokumentu
  • Dokument: Poprawa bezpieczeństwa drogowego i atrakcyjności osiedleńczej wsi gminnej Studzienice poprzez modernizację 3 dróg powiatowych nr 1761G, 1777G, 1780G
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-03-05 13:50:58
  • Typ zmian: Publikowanie
  • Dokument: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1770G Płotowo - Rekowo
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-02-22 08:21:10
  • Typ zmian: Dodanie dokumentu
  • Dokument: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1770G Płotowo - Rekowo
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-02-22 08:21:04
  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument:
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-01-31 10:59:49
  • Typ zmian: Publikowanie
  • Dokument: Usługi transportowe i sprzętowe
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-01-11 14:54:46
  • Typ zmian: Dodanie dokumentu
  • Dokument: Usługi transportowe i sprzętowe
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-01-11 14:54:42
  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument: Dostawa soli drogowej
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-01-10 10:39:45
  • Typ zmian: Publikowanie
  • Dokument: Dostawa soli drogowej
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-01-10 10:37:41
  • Typ zmian: Dodanie dokumentu
  • Dokument: Dostawa soli drogowej
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-01-10 10:37:36
  • Typ zmian: Publikowanie
  • Dokument:
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-01-10 10:14:52
  • Typ zmian: Dodanie dokumentu
  • Dokument:
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-01-10 10:14:22
  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument: Zakup paliw na lata 2024 - 2026
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-01-10 10:13:41
  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1717G Trzcinno - Miastko
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-01-10 10:13:14
  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1167G Dolno - Trzebielino
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-01-10 10:12:42
  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę w ciągu drogi powiatowej nr 1726G drogi dla pieszych i rowerów, będącej częścią podstawowej sieci tras rowerowych w MOF Bytowa oraz subregionalnej trasy rowerowej EURO VELO R20
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-01-10 10:12:16
  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 oraz 2024/2025 na terenie powiatu bytowskiego - II postępowanie
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-01-10 10:11:47
  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument: Dostawa soli drogowej
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-01-10 10:11:15
  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 oraz 2024/2025 na terenie powiatu bytowskiego
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-01-10 10:10:45
  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument: Podniesienie standardu technicznego drogi oraz zapewnienie spójności sieci dróg publicznych poprzez remont drogi powiatowej nr 1334G, łączącej powiat bytowski z powiatem lęborskim oraz drogi wojewódzkiej nr DW212, DW 211 i DW228 - etap II Pomysk Mały
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-01-10 10:10:16
  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument: Remont drogi powiatowej nr 1708G Bobięcino - Malęcino - DW 206
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-01-10 10:09:47
  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument: Remont drogi powiatowej nr 1334G, łączącej powiat bytowski z powiatem lęborskim oraz drogi wojewódzkiej nr DW212, DW 211 i DW228 - etap I Rokity - Mydlita (III postępowanie)
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-01-10 10:09:19
  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument: Rozbiórka i budowa mostu na rzece Łupawa w ciągu drogi powiatowej nr 1738G w Podkomorzycach wraz z przebudową dojazdów
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-01-10 10:08:48
  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument: Remont drogi powiatowej nr 1334G, łączącej powiat bytowski z powiatem lęborskim oraz drogi wojewódzkiej nr DW212, DW 211 i DW228 - etap I Rokity - Mydlita (II postępowanie)
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-01-10 10:07:56
  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument: Podniesienie standardu technicznego drogi oraz zapewnienie spójności sieci dróg publicznych poprzez remont drogi powiatowej nr 1334G, łączącej powiat bytowski z powiatem lęborskim oraz DW212, DW 211 i DW228 - etap I Rokity - Mydlita
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-01-10 10:06:50
  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument: Usługi transportowe
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-01-10 10:06:37
  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-01-10 10:06:22
  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument: Modernizacja dróg powiatowych nr 1733G, 1734G i 1759G zapewniających mieszkańcom gmin Miastko, Lipnica i Bytów bezpieczny dojazd do dróg krajowych i wojewódzkich
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-01-10 10:05:58
  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument: Zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1729G m. Borzyszkowy, na terenie gminy Lipnica - IV aukcja
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-01-10 10:05:16
  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument: Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1167G Dolno - Trzebielino
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-01-10 10:04:58
  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument: Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1766G w miejscowości Barnowiec
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-01-10 10:04:48
  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument: Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1724G w miejscowości Tuchomie
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-01-10 10:04:36
  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument: Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2024-01-10 10:04:11
  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument:
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-12-05 11:07:43
  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument:
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-12-05 11:04:16
  • Typ zmian: Publikowanie
  • Dokument: Zakup paliw na lata 2024 - 2026
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-12-04 07:36:06
  • Typ zmian: Dodanie dokumentu
  • Dokument: Zakup paliw na lata 2024 - 2026
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-12-04 07:35:57
  • Typ zmian: Publikowanie
  • Dokument: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1717G Trzcinno - Miastko
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-11-27 08:37:30
  • Typ zmian: Dodanie dokumentu
  • Dokument: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1717G Trzcinno - Miastko
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-11-27 08:37:12
  • Typ zmian: Publikowanie
  • Dokument: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1167G Dolno - Trzebielino
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-10-31 14:15:38
  • Typ zmian: Dodanie dokumentu
  • Dokument: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1167G Dolno - Trzebielino
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-10-31 14:15:31
  • Typ zmian: Publikowanie
  • Dokument: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę w ciągu drogi powiatowej nr 1726G drogi dla pieszych i rowerów, będącej częścią podstawowej sieci tras rowerowych w MOF Bytowa oraz subregionalnej trasy rowerowej EURO VELO R20
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-10-31 14:14:30
  • Typ zmian: Dodanie dokumentu
  • Dokument: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę w ciągu drogi powiatowej nr 1726G drogi dla pieszych i rowerów, będącej częścią podstawowej sieci tras rowerowych w MOF Bytowa oraz subregionalnej trasy rowerowej EURO VELO R20
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-10-31 14:14:18
  • Typ zmian: Publikowanie
  • Dokument: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 oraz 2024/2025 na terenie powiatu bytowskiego - II postępowanie
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-10-09 09:33:51
  • Typ zmian: Dodanie dokumentu
  • Dokument: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 oraz 2024/2025 na terenie powiatu bytowskiego - II postępowanie
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-10-09 09:33:39
  • Typ zmian: Publikowanie
  • Dokument: Dostawa soli drogowej
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-10-06 11:24:20
  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument: Dostawa soli drogowej
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-10-06 11:24:12
  • Typ zmian: Dodanie dokumentu
  • Dokument: Dostawa soli drogowej
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-10-06 11:24:00
  • Typ zmian: Publikowanie
  • Dokument: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 oraz 2024/2025 na terenie powiatu bytowskiego
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-09-15 12:42:41
  • Typ zmian: Dodanie dokumentu
  • Dokument: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 oraz 2024/2025 na terenie powiatu bytowskiego
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-09-15 12:42:33
  • Typ zmian: Publikowanie
  • Dokument: Podniesienie standardu technicznego drogi oraz zapewnienie spójności sieci dróg publicznych poprzez remont drogi powiatowej nr 1334G, łączącej powiat bytowski z powiatem lęborskim oraz drogi wojewódzkiej nr DW212, DW 211 i DW228 - etap II Pomysk Mały
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-08-30 12:54:36
  • Typ zmian: Dodanie dokumentu
  • Dokument: Podniesienie standardu technicznego drogi oraz zapewnienie spójności sieci dróg publicznych poprzez remont drogi powiatowej nr 1334G, łączącej powiat bytowski z powiatem lęborskim oraz drogi wojewódzkiej nr DW212, DW 211 i DW228 - etap II Pomysk Mały
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-08-30 12:54:27
  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument: Remont drogi powiatowej nr 1708G Bobięcino - Malęcino - DW 206
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-08-28 11:25:02
  • Typ zmian: Publikowanie
  • Dokument: Remont drogi powiatowej nr 1708G Bobięcino - Malęcino - DW 206
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-08-28 11:24:31
  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument: Remont drogi powiatowej nr 1708G Bobięcino - Malęcino - DW 206
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-08-28 11:24:21
  • Typ zmian: Dodanie dokumentu
  • Dokument: Remont drogi powiatowej nr 1708G Bobięcino - Malęcino - DW 206
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-08-28 11:24:08
  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument:
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-08-22 09:00:19
  • Typ zmian: Publikowanie
  • Dokument: Remont drogi powiatowej nr 1334G, łączącej powiat bytowski z powiatem lęborskim oraz drogi wojewódzkiej nr DW212, DW 211 i DW228 - etap I Rokity - Mydlita (III postępowanie)
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-07-21 09:07:51
  • Typ zmian: Dodanie dokumentu
  • Dokument: Remont drogi powiatowej nr 1334G, łączącej powiat bytowski z powiatem lęborskim oraz drogi wojewódzkiej nr DW212, DW 211 i DW228 - etap I Rokity - Mydlita (III postępowanie)
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-07-21 09:07:37
  • Typ zmian: Publikowanie
  • Dokument:
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-06-12 11:19:17
  • Typ zmian: Dodanie dokumentu
  • Dokument:
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-06-12 11:19:00
  • Typ zmian: Publikowanie
  • Dokument: Rozbiórka i budowa mostu na rzece Łupawa w ciągu drogi powiatowej nr 1738G w Podkomorzycach wraz z przebudową dojazdów
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-05-26 11:25:14
  • Typ zmian: Dodanie dokumentu
  • Dokument: Rozbiórka i budowa mostu na rzece Łupawa w ciągu drogi powiatowej nr 1738G w Podkomorzycach wraz z przebudową dojazdów
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-05-26 11:25:05
  • Typ zmian: Publikowanie
  • Dokument: Remont drogi powiatowej nr 1334G, łączącej powiat bytowski z powiatem lęborskim oraz drogi wojewódzkiej nr DW212, DW 211 i DW228 - etap I Rokity - Mydlita (II postępowanie)
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-05-19 11:55:13
  • Typ zmian: Dodanie dokumentu
  • Dokument: Remont drogi powiatowej nr 1334G, łączącej powiat bytowski z powiatem lęborskim oraz drogi wojewódzkiej nr DW212, DW 211 i DW228 - etap I Rokity - Mydlita (II postępowanie)
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-05-19 11:55:06
  • Typ zmian: Publikowanie
  • Dokument:
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-05-12 11:17:48
  • Typ zmian: Modyfikacja
  • Dokument:
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-05-12 11:12:32
  • Typ zmian: Dodanie dokumentu
  • Dokument:
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-05-12 11:12:28
  • Typ zmian: Publikowanie
  • Dokument: Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1167G Dolno - Trzebielino
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-04-28 14:25:24
  • Typ zmian: Dodanie dokumentu
  • Dokument: Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1167G Dolno - Trzebielino
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-04-28 14:22:42
  • Typ zmian: Publikowanie
  • Dokument: Podniesienie standardu technicznego drogi oraz zapewnienie spójności sieci dróg publicznych poprzez remont drogi powiatowej nr 1334G, łączącej powiat bytowski z powiatem lęborskim oraz DW212, DW 211 i DW228 - etap I Rokity - Mydlita
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-04-28 12:07:40
  • Typ zmian: Dodanie dokumentu
  • Dokument: Podniesienie standardu technicznego drogi oraz zapewnienie spójności sieci dróg publicznych poprzez remont drogi powiatowej nr 1334G, łączącej powiat bytowski z powiatem lęborskim oraz DW212, DW 211 i DW228 - etap I Rokity - Mydlita
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-04-28 12:07:33
  • Typ zmian: Publikowanie
  • Dokument: Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1766G w miejscowości Barnowiec
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-04-27 08:35:47
  • Typ zmian: Dodanie dokumentu
  • Dokument: Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1766G w miejscowości Barnowiec
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-04-27 08:32:06
  • Typ zmian: Publikowanie
  • Dokument: 2022 rok
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-04-26 11:30:28
  • Typ zmian: Dodanie dokumentu
  • Dokument: 2022 rok
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-04-26 11:29:19
  • Typ zmian: Publikowanie
  • Dokument: Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1724G w miejscowości Tuchomie
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-04-18 14:40:22
  • Typ zmian: Dodanie dokumentu
  • Dokument: Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1724G w miejscowości Tuchomie
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-04-18 14:38:27
  • Typ zmian: Publikowanie
  • Dokument: Usługi transportowe
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-03-09 14:29:31
  • Typ zmian: Dodanie dokumentu
  • Dokument: Usługi transportowe
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-03-09 14:29:23
  • Typ zmian: Publikowanie
  • Dokument: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-03-09 14:01:21
  • Typ zmian: Dodanie dokumentu
  • Dokument: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-03-09 14:01:11
  • Typ zmian: Publikowanie
  • Dokument: Modernizacja dróg powiatowych nr 1733G, 1734G i 1759G zapewniających mieszkańcom gmin Miastko, Lipnica i Bytów bezpieczny dojazd do dróg krajowych i wojewódzkich
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-02-10 12:56:00
  • Typ zmian: Dodanie dokumentu
  • Dokument: Modernizacja dróg powiatowych nr 1733G, 1734G i 1759G zapewniających mieszkańcom gmin Miastko, Lipnica i Bytów bezpieczny dojazd do dróg krajowych i wojewódzkich
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-02-10 12:55:35
  • Typ zmian: Publikowanie
  • Dokument: Zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1729G m. Borzyszkowy, na terenie gminy Lipnica - IV aukcja
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-01-02 14:09:31
  • Typ zmian: Dodanie dokumentu
  • Dokument: Zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1729G m. Borzyszkowy, na terenie gminy Lipnica - IV aukcja
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-01-02 14:07:41
  • Typ zmian: Publikowanie
  • Dokument: Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-01-02 12:53:47
  • Typ zmian: Dodanie dokumentu
  • Dokument: Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok
  • Użytkownik: Janusz Mortas
  • Data: 2023-01-02 12:52:30