Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacja za 2019 rok
Sprawozdania finansowe
2018 rok
2019 rok
Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie
KORONAWIRUS-KOMUNIKAT
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
Zamówienia publiczne
przetarg nieograniczony
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
Zamówienia do 30 000 euro
O nas
o jednostce
kadra
RODO
Nabór pracowników
Informacja o wyniku naboru
Uchwały
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
w sprawie wporowadzenia kodeksu etyki pracowników samorządowych w ZDP Bytów
Wzory druków
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie robót
Zimowe utrzymanie dróg
OŚWIADCZENIA
Oświadczenie o stanie kontroli zarządzczej w ZDP w Bytowie za rok 2019
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2018
AUKCJE
Sprzedaż drewna
Sprzedaż sprzętu
INWESTYCJE w ramach ZOPRR
Przebudowa drogi powiatowej nr 1720G, DP 1714G − Wałdowo - Piaszczyna
Przebudowa drogi powiatowej nr 1704G, Zielin - Starkowo - Cetyń
Przebudowa ulicy ulicy powiatowej nr 1798G Styp-Rekowskiego w Bytowie
INWESTYCJE z EFRR w ramach RPO WP 2007-2013
Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL 2008-2011
Remont ul. Szarych Szeregów w Bytowie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia
Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie
Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL - ETAP II - BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ 2012 - 2015
Przebudowa drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - Etap II
INWESTYCJE W RAMACH PROW na lata 2014-2020
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno-Trzebielino
INWESTYCJE W RAMACH PO "RYBACTWO I MORZE"
Modernizacja szlaków turystycznych towarzyszącym szlakom wodnym, polegająca na remoncie ścieżek rowerowych na odcinku Łupawsko - Jasień
Archiwum
Rok 2019
Rok 2020
Archiwum ogłoszeń
Sprzedaż sprzętu
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2015/2016
Rok 2018
Typ zmianModyfikacja
DokumentAukcja, której celem jest zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-11-24 14:14:54
Typ zmianPublikowanie
DokumentAukcja, której celem jest zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-11-24 14:13:59
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentAukcja, której celem jest zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-11-24 14:11:48
Typ zmianModyfikacja
DokumentAukcja, której celem jest zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-11-24 14:09:33
Typ zmianModyfikacja
DokumentAukcja (przetarg ustny) na sprzedaż drewna opałowego i użytkowego różnych gatunków drzew pozyskanych z wycinki drzew przydrożnych
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-11-24 14:09:15
Typ zmianPublikowanie
DokumentAukcja, której celem jest zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-11-19 14:59:32
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentAukcja, której celem jest zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-11-19 14:58:32
Typ zmianPublikowanie
DokumentWykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu drogi powiatowej nr 1334G na odcinku Rokity - Pomysk Mały
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-10-29 12:05:35
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentWykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu drogi powiatowej nr 1334G na odcinku Rokity - Pomysk Mały
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-10-29 12:00:25
Typ zmianModyfikacja
DokumentWykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino - Kołczygłowy (II przetarg nieograniczony)
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-10-13 09:21:10
Typ zmianModyfikacja
DokumentWykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino - Kołczygłowy (II przetarg nieograniczony)
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-10-13 09:20:23
Typ zmianPublikowanie
DokumentWykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino - Kołczygłowy (II przetarg nieograniczony)
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-10-13 09:19:48
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentWykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino - Kołczygłowy (II przetarg nieograniczony)
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-10-13 09:16:42
Typ zmianModyfikacja
DokumentWykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino - Kołczygłowy
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-08-19 12:48:42
Typ zmianPublikowanie
DokumentWykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino - Kołczygłowy
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-08-10 10:07:13
Typ zmianModyfikacja
DokumentWykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino - Kołczygłowy
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-08-10 10:07:04
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentWykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino - Kołczygłowy
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-08-10 10:03:29
Typ zmianModyfikacja
Dokumentkadra
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-07-07 09:31:03
Typ zmianModyfikacja
DokumentPrzebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w miejscowości Upiłka - etap II
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-07-01 15:49:08
Typ zmianPublikowanie
DokumentPrzebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w miejscowości Upiłka - etap II
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-06-17 13:00:00
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPrzebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w miejscowości Upiłka - etap II
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-06-17 12:46:09
Typ zmianPublikowanie
DokumentAukcja (przetarg ustny) na sprzedaż drewna opałowego i użytkowego różnych gatunków drzew pozyskanych z wycinki drzew przydrożnych
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-05-22 07:41:03
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentAukcja (przetarg ustny) na sprzedaż drewna opałowego i użytkowego różnych gatunków drzew pozyskanych z wycinki drzew przydrożnych
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-05-22 07:39:15
Typ zmianModyfikacja
DokumentAukcja na zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd, na terenie gminy Miastko
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-05-22 07:36:47
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-04-30 15:36:01
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-04-30 15:33:51
Typ zmianPublikowanie
DokumentPrzebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w miejscowości Upiłka
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-04-27 14:05:05
Typ zmianModyfikacja
DokumentPrzebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w miejscowości Upiłka
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-04-27 13:56:13
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPrzebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w miejscowości Upiłka
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-04-27 13:55:59
Typ zmianPublikowanie
DokumentBudowa połączenia drogi wojewódzkiej nr 209 z drogą powiatową nr 1796G - ul. Prosta w Bytowie
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-04-17 14:03:27
Typ zmianPublikowanie
DokumentZapewnienie spójności sieci dróg publicznych na terenie powiatu bytowskiego - połączenie drogi krajowej nr 20 z drogą wojewódzką nr 209 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1767G na odcinku Tuchomie - Borzytuchom - etap I
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-04-17 14:03:26
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentBudowa połączenia drogi wojewódzkiej nr 209 z drogą powiatową nr 1796G - ul. Prosta w Bytowie
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-04-17 13:01:45
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentZapewnienie spójności sieci dróg publicznych na terenie powiatu bytowskiego - połączenie drogi krajowej nr 20 z drogą wojewódzką nr 209 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1767G na odcinku Tuchomie - Borzytuchom - etap I
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-04-17 10:34:24
Typ zmianPublikowanie
DokumentAukcja na zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd, na terenie gminy Miastko
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-03-20 14:28:22
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentAukcja na zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd, na terenie gminy Miastko
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-03-20 14:27:32
Typ zmianModyfikacja
DokumentAukcja na mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-03-20 14:25:42
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-03-16 13:58:46
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-03-16 13:58:34
Typ zmianPublikowanie
DokumentDostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-03-13 09:11:19
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentDostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-03-13 09:00:56
Typ zmianModyfikacja
DokumentUCHWAŁA NR XIV/116/2020 RADY POWIATU BYTOWSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-02-28 12:36:53
Typ zmianPublikowanie
DokumentUCHWAŁA NR XIV/116/2020 RADY POWIATU BYTOWSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-02-28 12:35:40
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentUCHWAŁA NR XIV/116/2020 RADY POWIATU BYTOWSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-02-28 12:35:03
Typ zmianModyfikacja
DokumentPrzebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-02-25 14:39:16
Typ zmianModyfikacja
DokumentPrzebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-02-25 14:38:38
Typ zmianPublikowanie
DokumentPrzebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-02-25 14:37:26
Typ zmianModyfikacja
DokumentPrzebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-02-25 14:37:16
Typ zmianModyfikacja
DokumentPrzebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-02-25 14:25:45
Typ zmianModyfikacja
DokumentPrzebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-02-25 13:50:06
Typ zmianModyfikacja
DokumentPrzebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-02-25 13:24:39
Typ zmianModyfikacja
DokumentPrzebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-02-25 13:18:59
Typ zmianModyfikacja
DokumentPrzebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-02-25 13:16:22
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPrzebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-02-25 13:15:17
Typ zmianPublikowanie
DokumentAukcja na mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-02-06 11:36:28
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentAukcja na mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-02-06 11:35:05
Typ zmianModyfikacja
DokumentZbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1767G Borzytuchom - Tuchomie, na terenie gminy Tuchomie, w ilości 37 sztuk.
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-02-06 11:33:06
Typ zmianPublikowanie
DokumentPrzebudowa drogi powiatowej nr 1779G w miejscowości Udorpie (II przetarg nieograniczony)
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-02-05 11:41:42
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPrzebudowa drogi powiatowej nr 1779G w miejscowości Udorpie (II przetarg nieograniczony)
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-02-05 11:22:40
Typ zmianPublikowanie
DokumentOświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2019
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-31 12:01:47
Typ zmianModyfikacja
DokumentOświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2019
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-31 12:00:58
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2019
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-31 11:59:52
Typ zmianPublikowanie
DokumentPełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-29 14:57:31
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-29 14:45:10
Typ zmianPublikowanie
DokumentSprzedaż samochodu osobowego Mercedes-Benz - II aukcja
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-17 14:35:46
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentSprzedaż samochodu osobowego Mercedes-Benz - II aukcja
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-17 14:35:19
Typ zmianPublikowanie
DokumentPrzebudowa drogi powiatowej nr 1779G w miejscowości Udorpie
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-17 13:15:59
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPrzebudowa drogi powiatowej nr 1779G w miejscowości Udorpie
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-17 11:19:29
Typ zmianPublikowanie
DokumentUsługi sprzętowe
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-16 13:19:05
Typ zmianModyfikacja
DokumentUsługi sprzętowe
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-16 13:18:57
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentUsługi sprzętowe
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-16 13:13:29
Typ zmianPublikowanie
DokumentPrzebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-14 14:39:50
Typ zmianPublikowanie
DokumentSprzedaż samochodu osobowego Mercedes-Benz
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-14 14:05:12
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentSprzedaż samochodu osobowego Mercedes-Benz
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-14 14:04:37
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPrzebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-14 09:31:28
Typ zmianModyfikacja
DokumentRaport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społecz\ności lokalnej za rok 2019
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-14 09:29:10
Typ zmianPublikowanie
DokumentRaport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społecz\ności lokalnej za rok 2019
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-14 09:28:35
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentRaport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społecz\ności lokalnej za rok 2019
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-14 09:27:55
Typ zmianModyfikacja
DokumentRaport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społecz\ności lokalnej za rok 2018
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-14 09:27:34
Typ zmianModyfikacja
DokumentZapytanie ofertowe - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: "Modernizację infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym poprzez remont szlaków turystycznych na odcinku Łupawsko - Jasień
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-09 14:02:14
Typ zmianModyfikacja
DokumentPoprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podniesienie standardu technicznego dróg poprzez remont dróg powiatowych nr 1731G i 1735G na terenie Gminy Lipnica
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-09 14:01:47
Typ zmianModyfikacja
DokumentPrzebudowa drogi powiatowej nr 1746G DW nr 212 Osusznica - Upiłka
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-09 14:01:08
Typ zmianModyfikacja
DokumentOdbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Osława Dąbrowa - Studzienice w km 15+000 - 17+446 oraz 1780G na odcinku Studzienice - Sominy
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-09 14:00:54
Typ zmianModyfikacja
DokumentDostawa soli drogowej
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-09 14:00:35
Typ zmianModyfikacja
DokumentUsługi w zakresie zud i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 oraz 2020/2021 na terenie powiatu bytowskiego - Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Miastko, z bazą w Miastku (III przetarg nieogr)
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-09 14:00:21
Typ zmianModyfikacja
DokumentUsługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 oraz 2020/2021 na terenie powiatu bytowskiego (II przetarg nieograniczony)
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-09 14:00:06
Typ zmianModyfikacja
DokumentUsługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 oraz 2020/2021 na terenie powiatu bytowskiego
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-09 13:59:52
Typ zmianModyfikacja
DokumentPoprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1193G na odcinku Kozy - Mikorowo
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-09 13:59:35
Typ zmianModyfikacja
DokumentPrzebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w miejscowości Osusznica (II przetarg nieograniczony)
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-09 13:59:22
Typ zmianModyfikacja
DokumentPoprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1724G na odcinku Łubno - Nowe Huty
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-09 13:59:08
Typ zmianModyfikacja
DokumentOdbudowa drogi powiatowej nr 1772G w miejscowości Mądrzechowo w km 1+324 - 1+624 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1777G na odcinku Lipuszek - Koźlice w km 5+318 - 8+862
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-09 13:58:52
Typ zmianModyfikacja
DokumentPrzebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w miejscowości Osusznica
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-09 13:58:38
Typ zmianModyfikacja
DokumentOdbudowa drogi powiatowej nr 1934G na odcinku granica powiatu kartuskiego - Sumin - granica powiatu kościerskiego
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-09 13:58:20
Typ zmianModyfikacja
DokumentOdbudowa drogi powiatowej nr 1757G na odcinku Jasień - Nowa Wieś - Bawernica - Chośnica - Parchowo
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-09 13:58:02
Typ zmianModyfikacja
DokumentDostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-09 13:57:45
Typ zmianModyfikacja
DokumentUsługi sprzętowe
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-09 13:57:29
Typ zmianModyfikacja
DokumentModernizacja infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym poprzez remont szlaków turystycznych na odcinku Łupawsko - Jasień
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-09 13:57:16
Typ zmianModyfikacja
DokumentBezgotówkowy zakup paliw na lata 2019-2021
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-09 13:57:00
Typ zmianPublikowanie
DokumentPlan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-08 13:39:29
Typ zmianModyfikacja
DokumentPlan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-08 13:38:35
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPlan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
UżytkownikJanusz Mortas
Data2020-01-08 13:37:21

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1244825