Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacja za 2019 rok
Sprawozdania finansowe
2018 rok
2019 rok
Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie
KORONAWIRUS-KOMUNIKAT
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
Zamówienia publiczne
przetarg nieograniczony
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
Zamówienia do 30 000 euro
O nas
o jednostce
kadra
RODO
Nabór pracowników
Informacja o wyniku naboru
Uchwały
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
w sprawie wporowadzenia kodeksu etyki pracowników samorządowych w ZDP Bytów
Wzory druków
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie robót
Zimowe utrzymanie dróg
OŚWIADCZENIA
Oświadczenie o stanie kontroli zarządzczej w ZDP w Bytowie za rok 2019
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2018
AUKCJE
Sprzedaż drewna
Sprzedaż sprzętu
INWESTYCJE w ramach ZOPRR
Przebudowa drogi powiatowej nr 1720G, DP 1714G − Wałdowo - Piaszczyna
Przebudowa drogi powiatowej nr 1704G, Zielin - Starkowo - Cetyń
Przebudowa ulicy ulicy powiatowej nr 1798G Styp-Rekowskiego w Bytowie
INWESTYCJE z EFRR w ramach RPO WP 2007-2013
Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL 2008-2011
Remont ul. Szarych Szeregów w Bytowie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia
Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie
Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL - ETAP II - BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ 2012 - 2015
Przebudowa drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - Etap II
INWESTYCJE W RAMACH PROW na lata 2014-2020
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno-Trzebielino
INWESTYCJE W RAMACH PO "RYBACTWO I MORZE"
Modernizacja szlaków turystycznych towarzyszącym szlakom wodnym, polegająca na remoncie ścieżek rowerowych na odcinku Łupawsko - Jasień
Archiwum
Rok 2019
Rok 2020
Archiwum ogłoszeń
Sprzedaż sprzętu
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2015/2016
Rok 2018

DokumentOdwiedzin
kontakt - adres19705
wykaz ulic3382
wykaz dróg6966
Brak wyników2373
nasza jednostka10889
uchwała nr Nr XIX/101/2004 Rady Powaitu Bytowskiego z dnia 9.08.2004 r. w sprawie wysokości opłat2383
wykaz mostów3979
kadra12563
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - wersja tylko do pobrania1347
Przebudowa drogi powiatowej nr 1720G, DP 1714G − Wałdowo - Piaszczyna8431
Przebudowa drogi powiatowej nr 1704G, Zielin - Starkowo - Cetyń7939
zimowe utrzymanie dróg powitowych 2005-2006173
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1726G z drogą gminną Nr182069G w miejscowości Tuchomko3696
sezon 2006/20072553
brak informacji o zawarciu umów2690
Zakup materiałów bitumicznych do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2007 roku23
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2007 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie7
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2007 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku 6
Dostawa kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2007 roku10
brak ogłoszeń o przetargach9378
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - sezon 2007-2008137
opis7220
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2009 roku1901
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gmin: Miastko, Trzebielino, Kołczygłowy2079
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gmin: Borzytuchom, Lipnica, Tuchomie, Bytów, Studzienice, Czarna Dąbrówka1958
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie2286
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku2081
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę materiałów bitumicznych do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2009 roku 1937
Przetarg nieograniczony na wykonywanie przebudowy drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia - DP nr 2503G I etap2262
Przetarg nieograniczony na wykonywanie remontu ulicy Szarych Szeregów nr 1805G w Bytowie2231
Usługi sprzętowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie2105
Usługi sprzętowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1911
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku 2020
Dostawa materiałów bitumicznych do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2009 roku2002
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.; Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia - DP nr 2503G I etap1967
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.; Remont ulicy Szarych Szeregów nr 1805G w Bytowie1979
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku 1996
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia - DP nr 2503G I etap1943
Remont ulicy Szarych Szeregów nr 1805G w Bytowie1883
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia - DP nr 2503G I etap1955
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Remont ulicy Szarych Szeregów nr 1805G w Bytowie1938
Dostawa kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku1958
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2009 roku 2081
Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych w 2009 roku1974
Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy mostu na drodze powiatowej nr 1735G w miejscowości Stoltmany2090
Przetarg nieograniczony na wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno (typu "Slurry seal") na drogach powiatowych nr 1731G Piaszczyna - Borzyszkowy i nr 1735G Lipnica - Stoltmany1953
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu chodnika przy ulicy Dworcowej nr 1782G w Miastku2002
Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1735G w miejscowości Stoltmany1902
Wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno (typu "Slurry seal") na drogach powiatowych nr 1731G Piaszczyna - Borzyszkowy i nr 1735G Lipnica - Stoltmany 1835
Remont chodnika przy ulicy Dworcowej nr 1782G w Miastku1906
Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice2808
Przetarg nieograniczony na wykonanie wzmocnienia i wyrównania nawierzchni jezdni na drodze powiatowej nr 1770G w miejscowości Rekowo1929
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.; Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice2343
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1772G w miejscowości Mądrzechowo1835
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G Udorpie - Studzienice 155
Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice2243
Wzmocnienie i wyrównanie nawierzchni jezdni na drodze powiatowej nr 1770G w miejscowości Rekowo1800
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1772G w miejscowości Mądrzechowo1749
Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2009/2010 2009
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę piasku w sezonie zimowym 2009/2010 2147
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie2039
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Lipnica2009
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino2072
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Czarna Dąbrówka2047
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Tuchomie2026
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Miastko2130
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2009/20102141
Dostawa soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2009/20101991
Dostawa piasku w sezonie zimowym 2009/20102047
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie2022
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino2064
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Tuchomie2086
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Miastko1900
Usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2009/2010 2013
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie1986
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Lipnica2015
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Czarna Dąbrówka2032
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Lipnica1945
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1962
info6571
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gmin: Miastko, Trzebielino2027
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gmin: Lipnica, Tuchomie, Bytów, Studzienice, Kołczygłowy2022
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2010 roku 2090
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2010 roku 2185
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2010 roku1928
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2010 roku1908
ogłoszenie w sprawie naboru5647
Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Bytowie2266
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia7325
Lista kandydatów spełniajacych wymagań formalnych4122
Informacja o wyniku naboru3980
uchwała zmieniająca 395
Druk wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 527
Druk wniosku w sprawie wydania zezwolenia na umieszczenie urzadzenia428
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2010 roku na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Bytówie2024
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2010 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1933
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawy materiałów bitumicznych do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2010 roku2005
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2010 roku2001
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie2588
Usługi sprzętowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2010 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1998
Usługi sprzętowe z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2010 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1975
Dastawa materiałów bitumicznych do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2010 roku2056
Dostawa kruszyw do wykonywania remantów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2010 roku 2099
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie 2151
Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie2075
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie2132
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2010 roku2136
Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych w 2010 roku2005
Zarządzenie nr 3/20094813
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia - DP nr 2503G - II etap2180
Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko Specjalista ds. budowy dróg2490
Przetarg nieograniczony na remont chodnika przy ulicy Chrobrego nr 1781G w Miastku2021
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 1749G w km 4+747 - 5+250 w miejscowości Barnowo na dł. L=503,0 mb1991
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 1334G w km 24+070 - 24+476 w miejscowości Pomysk Mały na dł. L=406,0 mb2107
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia - DP nr 2503G II etap1972
Informacja o wyniku naboru2138
ogłoszenie w sprawie naboru4070
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 1707G Świerzenko - Świerzno w km 0+013 - 1+213 oraz drogi nr 1706G w km 9+400 - 9+600 m. Świerzno1994
Przetarg nieograniczony na remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno - Trzebielino w km 14+917-15+2612372
Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż 2 ciągników marki URSUS C 360 oraz przyczepy wywrotka D-452044
Przetarg nieograniczony na remont chodnika przy ulicy Chrobrego nr 1781G w Miastku1962
Lista kandydatów spełniajacych wymagań formalnych3998
Remont drogi powiatowej nr 1749G w km 4+747-5+250 w miejscowości Barnowo na dł. L=503,0mb1958
Remont drogi powiatowej nr 1334G w km 24+070 - 24+476 w miejscowości Pomysk Mały na dł. L=406,0 mb1923
Informacja o wyniku naboru3745
Remont drogi powiatowej nr 1707G Świerzenko -Świerzno w km 0+013 - 1+213 oraz drogi nr 1706G w km 9+400 - 9+600 m. Świerzno2039
Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno - Trzebielino w km 14+917 - 15+2611934
Remont chodnika przy ulicy Chrobrego nr 1781G w Miastku1915
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1201G na odcinku Osieki - Niedarzyno- I Etap2075
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1201G na odcinku Osieki - Niedarzyno- 1863
Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2010/20111885
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno − asfaltowej do wbudowania na zimno do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2010 roku1895
Dostawa soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2010/20111813
Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż ciągnika marki Ursus C 3602160
Dostawa masy mineralno − asfaltowej do wbudowania "na zimno" do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2010 roku1825
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę piasku w sezonie zimowym 2010/20111965
Dostawa piasku w sezonie zimowym 2010/20112105
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Tuchomie i Lipnica1909
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Miastko1937
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gmin Kołczyglowy i Trzebielino1797
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2010/2011 1844
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Czarna Dąbrówka2046
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie1906
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Tuchomie i Lipnica1957
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Miastko1816
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino1881
Usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2010/2011 1812
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1778
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie2056
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2011 roku1766
sezon 2010-2011426
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 wg potrzeb w 2011 roku1786
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2011 roku1799
Przetarg nieograniczony na dostawę nowej skrapiarki z zasobnikiem na grys w ilości 1 sztuki1813
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2011 roku1943
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na dostawę nowej skrapiarki wraz z zasobnikiem na grys w ilości jednej sztuki1743
Przetarg nieograniczony na dostawę nowej przyczepy ciężarowej do 3,5 t ze skrapiarką i z zasobnikiem na grys w ilości 1 sztuki1787
Dostawa nowej przyczepy ciężarowej do 3,5 t ze skrapiarką i z zasobnikiem na grys w ilości 1 sztuki1783
Na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Tuchomie i Lipnica - usługi dodatkowe1756
Na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Czarna Dabrówka - usługi dodatkowe1776
Na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie - usługi dodatkowe1804
Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie6855
Przetarg nieograniczony na dostawę nowego rębaka do rozdrabniania gałęzi w ilości 1 sztuki1772
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno-asfaltowej do wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2011 roku1867
Przetarg nieograniczony na dostawe kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2011 roku.1722
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gmin: Kołczygłowy, Parchowo, Czarna Dąbrówka, Studzienice1834
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2011 roku1652
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2011 roku106
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2011 roku1770
Przetarg nieograniczony na Przebudowę ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I2377
Dostawa kruszyw do wykonania remontów cząstkowych i biezącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku1816
Dostawa masy mineralno asfaltowej do wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2011 roku1816
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.; Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I2077
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1799
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1193G Chlewnica - Mikorowo - Kozin2326
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1201G na odcinku Osieki- Neidarzyno - II etap1918
Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I1997
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1999
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I233
Dostawa kruszyw do wykonania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 r.1932
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1983
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1856
Przetarg nieograniczony na Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1193G Chlewnica - Mikorowo - Kozin1635
Przetarg nieograniczony na Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1193G Chlewnica - Mikorowo - Kozin1813
Przetarg nieograniczony na Budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1201G na odcinku Osieki - Niedarzyno - II etap1710
Wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu Slurry seal na drogach powiatowych nr 1762G i 1735G1774
Remont drogi powiatowej nr 1762G w km 11+435 - 12+240 w miejscowości Skwierawy na dł. L=805,0 mb1763
Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych w 2011 roku1804
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2011 roku1775
Przetarg nieograniczony na Naprawę drogi powiatowej nr 1334G w km 14+100 - 14+600 w miejscowości Jasień na dł. L=500,0 mb1832
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy2014
Wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu 1572
Remont drogi powiatowej nr 1762G w km 11+435 - 12+240 w miejscowości Skwierawy na dł. L=805,0 mb1562
Ogłoszenie o aukcji (przetargu ustnym) na sprzedaż dwóch piaskarek (rozsypywarki środków chemicznych)1572
Ogłoszenie o aukcji (przetargu ustnym) na sprzedaż dwóch piaskarek (rozsypywarki środków chemicznych)1619
Naprawa drogi powiatowej nr 1334G w km 14+100 - 14+ 600 w miejscowości Jasień na dł. L=500,0 mb1529
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy1629
Przetarg nieograniczony na naprawę drogi powiatowej nr 1769 w km 9+060 - 9+490 na dł. L=430,0 mb1740
Ogłoszenie o aukcji (przetarg ustny) na sprzedaż piaskarki (rozsypywarki środków chemicznych)1580
Przetarg nieograniczony na naprawę drogi powiatowej nr 1769 w km 9+060 - 9+490 na dł. L=430,0 mb1655
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Naprawa drogi powiatowej nr 1769G w km 9+490 - 9+590 na dł. L = 100,0 mb.1524
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- Dostawa kruszyw do wykonania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku1522
Ogłoszenie o aukcji (przetargu ustnym) na sprzedaż piaskarki (rozsypywarki środków chemicznych)1555
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na naprawę drogi powiatowej nr 1769G w km 9+490 - 9+590 na dł. L=100,0 mb1473
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę kruszyw do wykonania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku1644
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2011/2012 roku1666
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych w 2011 roku1520
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2011/2012 roku1738
Dostawa soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2011/20121714
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2011r.1497
Przetarg niograniczony częściowy na dostawę piasku w sezonie zimowym 2011/20121611
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2011/20121655
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Miastko1640
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino1574
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Lipnica1598
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie Gminy Czarna Dąbrówka1515
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie1770
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Tuchomie1673
Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2011/20121662
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1724G na odcinku Zagony - Nowe Huty w km 5+330 - 5+880 na długości L = 550,0 mb.1577
Zawiadomienie o unieważnieniu przetaru nieograniczonego częściowego na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Czrna Dąbrówka - Część Nr 11544
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę piasku z sezonie zimowym 2011/2012 2065
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2011/20121594
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Miastko1773
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino1699
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Lipnica1642
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1782
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Tuchomie1930
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie1950
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1609
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 1724G na odcinku Zagony - Nowe Huty w km 5+330-5+880 na dł. L=550,0 mb1617
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1562
Zarządzenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych2517
3325
sezon 2011-20122076
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Wykonanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1520
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonywanie usług w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1651
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2012 roku1551
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywnie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2012 roku1638
Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1726G z drogą dminną nr 182069G w miejscowości Tuchomko2769
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w 2011 r.3497
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społeczności lokalnej1280
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - etap II2834
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2012 roku 1984
Przetarg nieograniczony na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2012 roku1916
Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I5861
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy5795
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1992
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku2014
Dostawa kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku1947
Dostawa masy mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2012 roku 1791
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2012 roku1494
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie 2128
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku 1667
Przebudowa drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - etap II1673
Dostawa kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku2071
Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1334G w miejscowości Jasień2146
Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1334G w miejscowości Jasień1816
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1766G w miejscowości Barnowiec - etap I2038
Naprawa dróg powiatowych nr 1769G w miejscowości Kłączno i nr 1773G w miejscowości Ugoszcz1976
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2012 roku1775
Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych w 2012 roku1976
Przetarg nieograniczony na naprawę drogi powiatowej nr 1724G w miejscowości Wądół1976
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1766G w miejscowości Barnowiec - Etap I1669
Naprawa dróg powiatowych nr 1769G w miejscowości Kłączno i nr 1773G w miejscowości Ugoszcz1510
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1767G w miejscowości Struszewo2209
Naprawa drogi powiatowej nr 1724G w miejscowości Wądół1569
Przetarg nieograniczony na naprawę drogi powiatowej nr 1705G w miejscowości Trzebielino1965
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na naprawę drogi powiatowej nr 1773G w miejscowości Ugoszcz w km 0+550 - 0+900 na długości L=350 mb1660
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1767G w miejscowości Struszewo1671
mapa sieci dróg powiatu bytowskiego3412
Naprawa drogi powiatowej nr 1705 w miejscowości Trzebielino1431
Ogłoszenie o zmiarze zawarcia umowy na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1334G w miejscowości Jasień w km 14+834 - 14+959 na dł. L=125 mb1545
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1766G w miejscowości Barnowiec w km 0+424 - 0+477 na długości L=53 mb1541
Przetarg nieograniczony na wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu 1821
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2012 roku1555
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na naprawę drogi powiatowej nr 1705G w miejscowości Trzebielino w km 0+470 - 0+780 na długości L=310,0 mb1564
Przetarg nieograniczony na naprawę dróg powiatowych nr 1762G w miejscowości Parchowo i nr 1735G w miejscowości Zapceń1869
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1729G w miejscowości Ostrowite1811
Przetarg nieograniczony na wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej typu 1524
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na przebudowę włączenia drogi powiatowej nr 1712G do drogi powiatowej nr 1711G w miejscowości Wołcza Wielka1484
Przetarg nieograniczony na naprawę dróg powiatowych nr 1762G w miejscowości Parchowo i nr 1735G w miejscowości Zapceń1558
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1729G w miejscowości Ostrowite1495
Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2012/20131935
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę piasku w sezonie zimowym 2012/20131774
Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2012/20131665
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenia miasta Bytów w sezonie zimowym 2012/20131787
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Miastko1625
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Lipnica1888
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino1876
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Tuchomie1749
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie1757
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1913
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę piasku w sezonie zimowym 2012/20131858
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2012/2013 1593
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Miastko1624
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino 1519
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Lipnica1499
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Tuchomie1581
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1640
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie2443
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1729G w miejscowości Ostrowite - roboty uzupełniające1570
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku - zamówienie uzupełniające1566
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1w Bytowie wg potrzeb w 2013 roku1906
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2013 roku1942
Przetarg nieograniczony na dostawę nowego samochodu ciężarowego do 3,5 tony - wywrotka na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych 1841
sezon 2012 - 20132426
Sezon 2012 - 20132839
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2013 roku1527
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2013 roku1540
Przetarg nieograniczony na dostawę nowego samochodu ciężarowego do 3,5 tony - wywrotka na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie1724
Wykaz ulic515
Wykaz dróg715
Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu osobowego marki Daewoo Lanos 1,6SX i samochodu ciężarowego marki Peugeot Boxer 2,5 TDI,1714
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1781
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku 1818
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie w roku 20123170
Przebudowa drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - Etap II6106
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1892
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1555
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2013 roku1760
Przetarg nieograniczony na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2013 roku2041
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku1960
Przetarg nieograniczony na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2013 roku1517
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku1540
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2013 roku1491
Ogłoszenie o aukcji (przetargu ustnym) na sprzedaż samochodu osobowego marki Daewoo Lanos 1,6SX i samochodu ciężarowego marki Peugeot Boxer 2,5 TDI2972
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społeczności lokalnej za 2012 rok1100
Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika wraz z poszerzeniem jezdni przy drodze powiatowej nr 1724G w miejscowości Wądół2276
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2013 roku1918
Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika wraz z poszerzeniem jezdni przy drodze powiatowej nr 1724G w miejscowości Wądół1446
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2013 roku 1520
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 1767G Borzytuchom - Tuchomie i nr 1729G Tuchomie - Lipnica2433
Druk wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia6585
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót5672
Uchwała nr XXII/201/2013 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 25.04.2013 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego6555
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 1767G Borzytuchom - Tuchomie i 1729G Tuchomie - Lipnica1730
Przetarg nieograniczony na modernizację (naprawę) drogi powiatowej nr 1706G na odcinku Świerzno - Kawcze2401
Modernizacja (naprawa) drogi powiatowej nr 1706G na odcinku Świerzno - Kawcze1406
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2013 roku1858
Przetarg nieograniczony na zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2013 roku 1995
Przetarg nieograniczony na wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej nz zimno typu Slurry seal na drogach powiatowych powiatu bytowskiego 2082
Zakup masy mineralno asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2013 roku1523
Dostawa masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2013 roku 1664
Wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu 1412
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1738G w miejscowości Karwno - etap I2239
Aukcja (przetarg ustny) na sprzedaż piaskarko - solarki 1610
Przebudowa drogi powiatowej nr 1738G w miejscowości Karwno - etap I1499
Przetarg nieograniczony na przebudowę chodników w miejscowości Tuchomie2853
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę piasku w sezonie zimowym 2013/20141916
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2013 roku - zamówienie uzupełniające1393
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku - zamówienie uzupełniające1419
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku - zmówienie uzupełniające1461
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu Slurry seal na drogach powiatowych powiatu bytowskiego - zamówienie uzupełniające1495
Przebudowa chodników w miejscowości Tuchomie1584
Dostawa piasku w sezonie zimowym 2013/20141637
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2013/20141822
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Miastko1748
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gmin Kołczyglowy i Trzebielino1950
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Lipnica1848
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w szezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Tuchomie1787
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie1982
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1883
Usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2013/20141588
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Miastko1405
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino1400
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Lipnica1379
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Tuchomie 1331
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1703G w miejscowości Starkowo - etap I budowa kanalizacji deszczowej1914
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie1792
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1392
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2013 roku - zamówienie uzupełniające1491
Przebudowa drogi powiatowej nr 1703G w miejscowości Starkowo - etap I budowa kanalizacji deszczowej1480
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2013-20142483
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowu na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku - zmówienie uzupełniające1370
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego1886
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego1363
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę używanego samochodu ciężąrowego - II przetarg nieograniczony1944
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2014 roku1827
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2014 roku1770
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego - II przetarg nieograniczony1321
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2014 roku1358
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2014 roku1344
Ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy na zakup i dostawę używanego samochodu ciężaroqwego1492
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2012/2013 - zamówienie uzupełniające1442
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2014 roku2630
Przetarg nieograniczony na zakup wraz z montażem fabrycznie nowego remontera drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie1825
Zakup wraz z montażem fabrycznie nowego remontera drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych1321
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usłg sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Mistku1974
Dostawa masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2014roku 1840
Przetarg nieograniczony na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2014 roku1852
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za 2013 r.4610
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1373
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie 1779
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku1973
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1390
Dostawa kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku1399
Prtzetarg nieograniczony na zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2014 roku1828
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2014 roku1349
Zakup masy mineraln - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2014 roku1319
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1703G w miejscowości Starkowo - etap II1753
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Mickiewicza w Bytowie2062
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet sierowanych do społeczności lokalnej za rok 2013845
Przebudowa drogi powiatowej nr 1703G w miejscowości Starkowo - etap II1291
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Bytowie1290
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2014 roku1831
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1738G w miejscowości Karwno - etap II1746
Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych w 2014 roku1296
Przebudowa drogi powiatowej nr 1738G w miejscowości Karwno - etap II1347
Przetarg nieograniczony na wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu Slurry seal i powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach powiatowych2032
Wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu Slurry seal i powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach powiatowych1358
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2014 roku - zamówienie uzupełniające1309
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku - zmówienie uzupełniające1279
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Lipnica1438
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Tuchomie1566
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gmin Kołczyglowy i Trzebielino1444
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1660
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Miastko1638
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2014/20151544
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie1716
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Lipnica 1104
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Tuchomie1185
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino1212
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1155
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Miastkao1133
Usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2014/20151209
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie1534
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie - zmówienie uzupełniające1238
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2014-20151834
Przetarg nieograniczony częściowy na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie wg potrzeb w 2015 roku2849
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie wg potrzeb w 2015 roku1199
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1749G Górki - Barnowo na terenie gminy Kołczygłowy1178
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia na terenie gminy Miastko1093
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1779G DK nr 20 - Udorpie na terenie gminy Bytów1235
Wykaz dróg2917
Wykaz ulic1890
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie2186
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania dróg Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie1086
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie 1567
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1422
Przetarg nieograniczony na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Tuchomie2368
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie 1222
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku 1210
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społeczności lokalnej za rok 2014626
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej budowy połączenia drogi powiatowej nr 1796G ulica Prosta z DW nr 209 w miejscowości Bytów1505
Przetarg nieograniczony na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2015 roku1350
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2015 roku1415
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku1565
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na poprawę bezpieczeństa komunikacyjnego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Tuchomie1221
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2015 roku1088
Przetarg nieograniczony na zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2015 roku 1541
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej budowy połączenia drogi powiatowej nr 1796G ulica Prosta z DW nr 209 w miejscowości Bytów 1121
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2015 roku1115
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku1105
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2015 roku1065
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie1680
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2015 roku1542
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie1073
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie2329
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostwę betonowych prefabrykatów drogowych w 2015 roku1273
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie1263
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1201G w miejscowości Grzmiąca w systemis zaprojektuj i wybuduj 2551
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 1201G w miejscowości Grzmiąca w systemie zaprojektuj i wybuduj1155
Przetarg nieograniczony na modernizację drogi powiatowej nr 1712G Wołcza Wielka - Wołcza Mała1468
Przetarg nieograniczony na wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu Slurry seal i powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach powiatowych w 2015 roku1468
Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1714G i 1717G w miejscowości Trzcinno1450
Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1772G w miejscowości Ząbinowice1456
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację drogi powiatowej nr 1712G Wołcza Wielka - Wołcza Mała1192
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowu na poprawę nośności dróg powiatowych nr 1724G na odcinku Zagony - Tuchomie oraz nr 1725G na odcinku Masłowice Tuchomskie - Tuchomie1179
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu slurry seal i powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach powiatowych w 2015 roku 1053
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie przebudowy chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1714G i 1717G w miejscowości Trzcinno1168
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1772G w miejscowości Ząbinowice1117
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na drogach powiatowych nr 1730G i 1766G oraz poprawa nośności drogi powiatowej nr 1728G1114
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego1934
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego 1315
II Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego1610
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego1560
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego - II przetarg nieograniczony1375
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego 1348
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1704G Zielin - Starkowo - Cetyń na terenie gminy Trzebielino1171
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych nr 1752G Krosnowo - Borzytuchom i nr 1768G Struszewo - Dąbrówka na terenie gminy Borzytuchom1279
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1726G Tuchomie - Bytów na terenie gminy Borzytuchom1261
Aukcja na sprzedaż samochodu ciężarowego Lublin III nr rej. GKA 876B, rok produkcji 1999, nr inw. 741/M/21142
Przetarg nieograniczony częściowy na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie wg potrzeb w 2016 roku2910
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie wg potrzeb w 2016 roku378
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1739G Kozy - Kotuszewo na terenie gminy Czarna Dąbrówka1295
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Przeradź na terenie gminy Miastko1240
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1718G Kwisno - Przęsin na terenie gminy Miastko1240
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1739G Kozy - Kotuszewo na terenie gminy Czarna Dąbrówka1383
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 20153088
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1779G DK Nr 20 - Udorpie - etap I2470
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1509
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1507
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społeczności lokalnej za rok 2015483
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie 1200
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1246
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2016 roku1595
Przetarg nieograniczony na zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2016 roku 1565
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 1779G DK Nr 20 - Udorpie - etap I1449
Przetarg nieograniczony na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RCdo wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2016 roku1483
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku1606
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2016 roku1315
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2016 roku1215
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkoropadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2016 roku1295
Przetarg nieogranicziny na przebudowę dróg powiatowych nr 1708G i 1709G na odcinku Bobięcino - Kamnica - Wołcza Wielka2086
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku1248
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie - etap I 1659
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację drogi powiatowej nr 1167G1823
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowe drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie- etap I1293
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę dróg powiatowych nr 1708G i 1709G na odcinku Bobięcino - Kamnica - Wołcza Wielka1274
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz1469
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i modernizację drogi powiatowej nr 1167G1128
Aukcja na sprzedaż:drewna opałowego (odziomki) w ilości 52,14 m3 i drewna użytkowego (odziomki) w ilości 75,80 m3 różnych gatunków drzew pozyskanych z wycinki drzew przydrożnych. 1719
Przetag nieograniczony na przebudowę mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1767G na rzece Kamienica w miejscowości Tuchomie7294
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz1366
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201G Budowo - Krosnowo - Bytów1475
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1769G na odcinku Broczyna - Bożanka1527
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201G Budowo - Krosnowo - Bytów1212
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201G Budowo - Krosnowo - Bytów - II przetarg nieograniczony1539
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 1743G na odcinku granica powiatu bytowskiego - DK nr 201651
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201G Budowo - Krosnowo - Bytów - II przetarg nieograniczony1146
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 1169G na odcinku Broczyna - Bożanka1264
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201G Budowo - Krosnowo - Bytów1572
Informacja o wyborze najkorzystniwjszej oferty na przebudowę mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1767G na rzece Kamienica w miejscowości Tuchomie1217
Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1714G i 1717G w miejscowości Trzcinno - etap IV1421
Przetarg nieograniczony częściowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych z podziałem na części1582
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi powiatowej nr 1743G na odcinku granica powiatu bytowskiego - DK nr 201231
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201G Budowo - Krosnowo - Bytów1239
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1714G i 1717G w miejscowości Trzcinno - etap IV1347
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych z podziałem na części1434
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Mikorowo1526
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Mikorowo1193
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Mikorowo - II przetarg nieograniczony1420
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz - budowa chodnika wraz z zjazdami - zamówienia uzupełniające1322
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Mikorowo - II przetarg nieograniczony1254
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731G w miejscowości Łąkie1453
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie - etap I - remont chodnika w km 0+525 - 0+810 na długości L= 285 mb - zamówienie uzupełniające1236
Przetarg nieograniczony częściowy na przebudowę chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1732G w miejscowości Lipnica oraz nr 1777G w miejscowości Studzienice1409
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie powiatu bytowskiego1235
Aukcja na sprzedaż drewna opałowego w ilości 14,43 m3 i drewna użytkowego 20,56 m3 różnych gatunków drzew pozyskanych z wycinki drzew przydrożnych2361
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731G w miejscowości Łąkie1077
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731G w miejscowości Łąkie1112
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym częściowym na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie powiatu bytowskiego1187
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie powiatu bytowskiego1263
II Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie powiatu bytowskiego1199
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym częściowym na przebudowę chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1732G w miejscowosci Lipnica oraz nr 1777G w miejscowości Studzienice1050
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1732G w miejscowości Lipnica oraz nr 1777G w miejscowości Studzienice1054
Zestawienie złożonych ofert w II przetargu nieograniczonym na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016./2017 na terenie powiatu bytowskiego1093
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie powiatu bytowskiego1176
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku - zmówienie uzupełniające1201
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2016/20172288
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2015-2016855
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie wg potrzeb w 2017 roku438
Zestawienie złożonych ofert na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie wg potrzeb w 2017 roku309
Informacja o wyborze oferty na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie wg potrzeb w 2017 roku.504
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I953
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gminy Borzytuchom1064
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gmin Miastko, Kołczygłowy i Bytów - poprawa bezpieczeństwa na drogach1347
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I283
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok2553
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno - Trzebielino578
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Mikorowo692
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I336
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gmin Miastko, Kołczygłowy i Bytów - poprawa bezpieczeństwa na drogach859
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gmin Miastko, Kołczygłowy i Bytów - poprawa bezpieczeństwa na drogach264
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gmin Miastko, Kołczygłowy i Bytów - poprawa bezpieczeństwa na drogach (II przetarg nieograniczony)" 847
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno - Trzebielino242
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Mikorowo244
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dróg powiatowych nr 1731G, 1735G i 1761G460
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gmin Miastko, Kołczygłowy i Bytów - poprawa bezpieczeństwa na drogach (II przetarg)280
Usługi sprzętowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2017r.314
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej do wykonania remontów cząstkowych dróg powiatowych w 2017r.317
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dróg powiatowych nr 1731G, 1735G i 1761G249
Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno - Trzebielino 294
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno - Trzebielino261
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Mikorowo222
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społeczności lokalnej za rok 2016296
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gmin Miastko, Kołczygłowy i Bytów - poprawa bezpieczeństwa na drogach - II przetarg242
Usługi sprzętowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2017r.219
Zapytanie ofertowe-pełnienie funkcji Nadzoru Archeologicznego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy - Kozin - DW nr 212 - etap I246
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej do wykonania remontów cząstkowych dróg powiatowych w 2017r.233
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej do wykonania remontów cząstkowych dróg powiatowych w 2017r.223
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dróg powiatowych na terenie gminy Lipnica365
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dróg powiatowych nr 1731G, 1735G i 1761G251
Usługi sprzętowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2017r.219
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dróg powiatowych na terenie gminy Lipnica234
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dróg powiatowych na terenie gminy Lipnica179
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi powiatowej nr 1762G Parchowo - Nakla - Wygoda243
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I2477
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno - Trzebielino 2623
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi powiatowej nr 1762G Parchowo - Nakla - Wygoda164
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 20161574
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi powiatowej nr 1762G Parchowo - Nakla - Wygoda164
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd222
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1714G w miejscowości Dretyń207
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi powiatowej nr 1708G Bobięcino - Malęcino - DW nr 206211
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd149
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu drogi powiatowej nr 1708G Bobięcino - Malęcino - DW nr 206144
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G DK nr 20 - Ciemno - Borzyszkowy - DW nr 212 - ETAP I1286
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1714G w miejscowości Dretyń140
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd135
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu drogi powiatowej nr 1708G Bobięcino - Malęcino - DW nr 206142
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1714G w miejscowości Dretyń132
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G DK nr 20 - Ciemno - Borzyszkowy - DW nr 212 - ETAP I847
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G DK nr 20 - Ciemno - Borzyszkowy - DW nr 212 - ETAP I938
Przebudowa drogi powiatowej nr 1334G na odcinku Rokity - Mydlita976
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz941
Przebudowa drogi powiatowej nr 1334G na odcinku Rokity - Mydlita860
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz838
Przebudowa drogi powiatowej nr 1334G na odcinku Rokity - Mydlita807
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz786
Informacja o wyniku naboru1040
Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałąźnia Wielka931
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego919
Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałąźnia Wielka738
Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałąźnia Wielka (II przetarg nieograniczony)907
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego778
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego717
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego (II przetarg)886
Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałąźnia Wielka (II przetarg nieograniczony)653
Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałąźnia Wielka (II przetarg nieograniczony)727
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego CZĘŚĆ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10725
Odbudowę drogi powiatowej nr 1934G w miejscowości Sumin800
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego (II przetarg)686
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. administracji i sekretariatu949
Odbudowa drogi powiatowej nr 1934G w miejscowości Sumin701
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego (II przetarg nieograniczony)726
Odbudowa drogi powiatowej nr 1934G w miejscowości Sumin630
Bezgotówkowy zakup paliw727
Bezgotówkowy zakup paliw637
Bezgotówkowy zakup paliw681
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2017472
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społecz\ności lokalnej za rok 2017254
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G - poszerzenie na odcinku Tuchomie - Ciemno975
Przebudowa drogi powiatowej nr 1779G w miejscowości Udorpie - etap II732
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gminy Kołczygłowy1331
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017472
Usługi sprzętowe587
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1731G z drogą powiatową nr 1744G w miejscowości Brzeźno Szlacheckie711
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G - poszerzenie na odcinku Tuchomie - Ciemno517
Przebudowa drogi powiatowej nr 1779G w miejscowości Udorpie - etap II544
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G - poszerzenie na odcinku Tuchomie - Ciemno715
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G - poszerzenie na odcinku Tuchomie - Ciemno (II przetarg nieograniczony)666
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gminy Kołczygłowy538
Usługi sprzętowe540
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1731G z drogą powiatową nr 1744G w miejscowości Brzeźno Szlacheckie521
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej553
Usługi sprzętowe589
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G - poszerzenie na odcinku Tuchomie - Ciemno (II przetarg nieograniczony)533
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej482
Przebudowa ul. Przemysłowej - Ceynowy - Wybickiego - budowa ronda911
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej495
Przebudowa drogi powiatowej nr 1779G w miejscowości Udorpie - etap II503
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gminy Kołczygłowy549
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1731G z drogą powiatową nr 1744G w miejscowości Brzeźno Szlacheckie505
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G - poszerzenie na odcinku Tuchomie - Ciemno (II przetarg nieograniczony)504
Przebudowa wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1767G w miejscowości Struszewo1186
Przebudowa ul. Przemysłowej - Ceynowy - Wybickiego - budowa ronda468
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Chlewnica - Mikorowo - Kozin660
Przebudowa ul. Przemysłowej - Ceynowy - Wybickiego - budowa ronda500
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Chlewnica - Mikorowo - Kozin463
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Chlewnica - Mikorowo - Kozin466
Przebudowa wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1767G w miejscowości Struszewo494
Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000729
Odbudowa i remont drogi powiatowej nr 1762G na odcinku Parchowo - Nakla1037
Odbudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Studzienice - Sominy w km 9+755 - 10+625, 12+250 - 14+610, 16+804 - 17+258903
Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000435
Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000 (II przetarg nieograniczony)848
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH1389
Odbudowa i remont drogi powiatowej nr 1762G na odcinku Parchowo - Nakla470
Odbudowa 1780G na odcinku Studzienice - Sominy w km 9+755 - 10+625, 12+250 - 14+610, 16+804 - 17+258424
Przebudowa wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1767G w miejscowości Struszewo466
Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000 (II przetarg nieograniczony)471
Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000 - część I i II (II przetarg nieograniczony)433
Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000 (III przetarg nieograniczony)1013
Odbudowa 1780G na odcinku Studzienice - Sominy w km 9+755 - 10+625, 12+250 - 14+610, 16+804 - 17+258429
Odbudowa i remont drogi powiatowej nr 1762G na odcinku Parchowo - Nakla431
Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000 (III przetarg nieograniczony)459
Odbudowa i remont drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000 - część III447
Odbudowa i remont drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000 - część I i II456
Bezgotówkowy zakup paliw na lata 2019-20211641
300
informacja o wyniku naboru665
Informacja w sprawie skróconego czasu pracy280
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019509
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok802
Aukcja na zbycie drewna w ciągu dróg powiatowych nr 1726G i 1768G1250
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społecz\ności lokalnej za rok 2018334
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie881
Modernizacja infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym poprzez remont szlaków turystycznych na odcinku Łupawsko - Jasień482
Usługi sprzętowe364
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej388
Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: "Modernizację infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym poprzez remont szlaków turystycznych na odcinku Łupawsko - Jasień6437
710
Odbudowa drogi powiatowej nr 1757G na odcinku Jasień - Nowa Wieś - Bawernica - Chośnica - Parchowo1115
18
887
II Aukcja na sprzedaż drewna opałowgo i użytkowego różnych gatunków drzew pozyskanych z wycinki drzew przydrożnych1983
Odbudowa drogi powiatowej nr 1934G na odcinku granica powiatu kartuskiego - Sumin - granica powiatu kościerskiego701
902
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w miejscowości Osusznica1175
Odbudowa drogi powiatowej nr 1772G w miejscowości Mądrzechowo w km 1+324 - 1+624 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1777G na odcinku Lipuszek - Koźlice w km 5+318 - 8+862931
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1724G na odcinku Łubno - Nowe Huty799
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w miejscowości Osusznica (II przetarg nieograniczony)1703
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1193G na odcinku Kozy - Mikorowo824
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 oraz 2020/2021 na terenie powiatu bytowskiego419
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 oraz 2020/2021 na terenie powiatu bytowskiego (II przetarg nieograniczony)395
Usługi w zakresie zud i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 oraz 2020/2021 na terenie powiatu bytowskiego - Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Miastko, z bazą w Miastku (III przetarg nieogr)419
Dostawa soli drogowej323
Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Osława Dąbrowa - Studzienice w km 15+000 - 17+446 oraz 1780G na odcinku Studzienice - Sominy759
Przebudowa drogi powiatowej nr 1746G DW nr 212 Osusznica - Upiłka512
Zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1730G Trzebiatkowa - Ciemno, na terenie gminy Tuchomie, w ilości 61 sztuk.216
Ogłoszenie o aukcji (przetragu ustnym) na sprzedaż drewna160
Ogłoszenie o aukcji (II przetargu ustnym) na sprzedaż drewna101
Ogłoszenie o aukcji (III przetarg ustny) na sprzedaż drewna320
Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podniesienie standardu technicznego dróg poprzez remont dróg powiatowych nr 1731G i 1735G na terenie Gminy Lipnica1491
Zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych nr 1729G DK 20 - Ciemno311
681
Zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd, na terenie gminy Miastko354
Zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1767G Borzytuchom - Tuchomie, na terenie gminy Tuchomie, w ilości 37 sztuk.626
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok970
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społecz\ności lokalnej za rok 2019220
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno734
Sprzedaż samochodu osobowego Mercedes-Benz324
Usługi sprzętowe318
Przebudowa drogi powiatowej nr 1779G w miejscowości Udorpie579
Sprzedaż samochodu osobowego Mercedes-Benz - II aukcja308
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno415
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2019572
Przebudowa drogi powiatowej nr 1779G w miejscowości Udorpie (II przetarg nieograniczony)455
Aukcja na mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd845
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno502
UCHWAŁA NR XIV/116/2020 RADY POWIATU BYTOWSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego692
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej218
505
Aukcja na zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd, na terenie gminy Miastko849
Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych na terenie powiatu bytowskiego - połączenie drogi krajowej nr 20 z drogą wojewódzką nr 209 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1767G na odcinku Tuchomie - Borzytuchom - etap I1234
Budowa połączenia drogi wojewódzkiej nr 209 z drogą powiatową nr 1796G - ul. Prosta w Bytowie2130
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w miejscowości Upiłka1171
444
Aukcja (przetarg ustny) na sprzedaż drewna opałowego i użytkowego różnych gatunków drzew pozyskanych z wycinki drzew przydrożnych1574
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w miejscowości Upiłka - etap II398
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino - Kołczygłowy272
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino - Kołczygłowy (II przetarg nieograniczony)139
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu drogi powiatowej nr 1334G na odcinku Rokity - Pomysk Mały85
Aukcja, której celem jest zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd9
Aukcja, której celem jest zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd69
Razem1209151

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1244012