Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacja za 2019 rok
Sprawozdania finansowe
2018 rok
2019 rok
Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie
KORONAWIRUS-KOMUNIKAT
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
Zamówienia publiczne
przetarg nieograniczony
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
Zamówienia do 30 000 euro
O nas
o jednostce
kadra
RODO
Nabór pracowników
Informacja o wyniku naboru
Uchwały
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
w sprawie wporowadzenia kodeksu etyki pracowników samorządowych w ZDP Bytów
Wzory druków
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie robót
Zimowe utrzymanie dróg
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019/2020
OŚWIADCZENIA
Oświadczenie o stanie kontroli zarządzczej w ZDP w Bytowie za rok 2019
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2018
AUKCJE
Sprzedaż drewna
Sprzedaż sprzętu
INWESTYCJE w ramach ZOPRR
Przebudowa drogi powiatowej nr 1720G, DP 1714G − Wałdowo - Piaszczyna
Przebudowa drogi powiatowej nr 1704G, Zielin - Starkowo - Cetyń
Przebudowa ulicy ulicy powiatowej nr 1798G Styp-Rekowskiego w Bytowie
INWESTYCJE z EFRR w ramach RPO WP 2007-2013
Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL 2008-2011
Remont ul. Szarych Szeregów w Bytowie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia
Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie
Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL - ETAP II - BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ 2012 - 2015
Przebudowa drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - Etap II
INWESTYCJE W RAMACH PROW na lata 2014-2020
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno-Trzebielino
INWESTYCJE W RAMACH PO "RYBACTWO I MORZE"
Modernizacja szlaków turystycznych towarzyszącym szlakom wodnym, polegająca na remoncie ścieżek rowerowych na odcinku Łupawsko - Jasień
Archiwum
Rok 2019
Rok 2020
Archiwum ogłoszeń
Sprzedaż sprzętu
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2015/2016
Rok 2018

DokumentOdwiedzin
kontakt - adres19098
wykaz ulic3261
wykaz dróg6690
Brak wyników2262
nasza jednostka10483
uchwała nr Nr XIX/101/2004 Rady Powaitu Bytowskiego z dnia 9.08.2004 r. w sprawie wysokości opłat2383
wykaz mostów3808
kadra12048
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - wersja tylko do pobrania1347
Przebudowa drogi powiatowej nr 1720G, DP 1714G − Wałdowo - Piaszczyna8109
Przebudowa drogi powiatowej nr 1704G, Zielin - Starkowo - Cetyń7644
zimowe utrzymanie dróg powitowych 2005-2006173
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1726G z drogą gminną Nr182069G w miejscowości Tuchomko3581
sezon 2006/20072450
brak informacji o zawarciu umów2589
Zakup materiałów bitumicznych do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2007 roku23
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2007 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie7
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2007 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku 6
Dostawa kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2007 roku10
brak ogłoszeń o przetargach9378
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - sezon 2007-2008137
opis6892
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2009 roku1795
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gmin: Miastko, Trzebielino, Kołczygłowy1979
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gmin: Borzytuchom, Lipnica, Tuchomie, Bytów, Studzienice, Czarna Dąbrówka1854
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie2183
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1974
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę materiałów bitumicznych do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2009 roku 1837
Przetarg nieograniczony na wykonywanie przebudowy drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia - DP nr 2503G I etap2103
Przetarg nieograniczony na wykonywanie remontu ulicy Szarych Szeregów nr 1805G w Bytowie2132
Usługi sprzętowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1999
Usługi sprzętowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1820
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku 1919
Dostawa materiałów bitumicznych do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2009 roku1889
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.; Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia - DP nr 2503G I etap1842
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.; Remont ulicy Szarych Szeregów nr 1805G w Bytowie1880
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku 1892
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia - DP nr 2503G I etap1837
Remont ulicy Szarych Szeregów nr 1805G w Bytowie1777
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia - DP nr 2503G I etap1856
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Remont ulicy Szarych Szeregów nr 1805G w Bytowie1825
Dostawa kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku1857
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2009 roku 1978
Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych w 2009 roku1872
Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy mostu na drodze powiatowej nr 1735G w miejscowości Stoltmany1962
Przetarg nieograniczony na wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno (typu "Slurry seal") na drogach powiatowych nr 1731G Piaszczyna - Borzyszkowy i nr 1735G Lipnica - Stoltmany1849
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu chodnika przy ulicy Dworcowej nr 1782G w Miastku1872
Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1735G w miejscowości Stoltmany1799
Wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno (typu "Slurry seal") na drogach powiatowych nr 1731G Piaszczyna - Borzyszkowy i nr 1735G Lipnica - Stoltmany 1737
Remont chodnika przy ulicy Dworcowej nr 1782G w Miastku1811
Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice2651
Przetarg nieograniczony na wykonanie wzmocnienia i wyrównania nawierzchni jezdni na drodze powiatowej nr 1770G w miejscowości Rekowo1828
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.; Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice2283
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1772G w miejscowości Mądrzechowo1740
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G Udorpie - Studzienice 155
Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice2172
Wzmocnienie i wyrównanie nawierzchni jezdni na drodze powiatowej nr 1770G w miejscowości Rekowo1738
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1772G w miejscowości Mądrzechowo1684
Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2009/2010 1939
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę piasku w sezonie zimowym 2009/2010 2074
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie1962
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Lipnica1939
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino2005
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1977
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Tuchomie1961
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Miastko2067
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2009/20102078
Dostawa soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2009/20101923
Dostawa piasku w sezonie zimowym 2009/20101988
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie1961
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino1993
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Tuchomie2024
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Miastko1835
Usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2009/2010 1949
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie1908
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Lipnica1950
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1973
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Lipnica1884
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1895
info6284
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gmin: Miastko, Trzebielino1963
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gmin: Lipnica, Tuchomie, Bytów, Studzienice, Kołczygłowy1956
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2010 roku 2021
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2010 roku 2115
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2010 roku1862
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2010 roku1841
ogłoszenie w sprawie naboru5583
Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Bytowie2187
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia7041
Lista kandydatów spełniajacych wymagań formalnych4045
Informacja o wyniku naboru3902
uchwała zmieniająca 395
Druk wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 527
Druk wniosku w sprawie wydania zezwolenia na umieszczenie urzadzenia428
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2010 roku na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Bytówie1958
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2010 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1866
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawy materiałów bitumicznych do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2010 roku1926
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2010 roku1931
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie2473
Usługi sprzętowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2010 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1929
Usługi sprzętowe z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2010 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1909
Dastawa materiałów bitumicznych do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2010 roku1985
Dostawa kruszyw do wykonywania remantów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2010 roku 2021
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie 2087
Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie2006
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie2063
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2010 roku2070
Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych w 2010 roku1946
Zarządzenie nr 3/20094744
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia - DP nr 2503G - II etap2080
Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko Specjalista ds. budowy dróg2411
Przetarg nieograniczony na remont chodnika przy ulicy Chrobrego nr 1781G w Miastku1925
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 1749G w km 4+747 - 5+250 w miejscowości Barnowo na dł. L=503,0 mb1889
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 1334G w km 24+070 - 24+476 w miejscowości Pomysk Mały na dł. L=406,0 mb2013
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia - DP nr 2503G II etap1907
Informacja o wyniku naboru2074
ogłoszenie w sprawie naboru3997
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 1707G Świerzenko - Świerzno w km 0+013 - 1+213 oraz drogi nr 1706G w km 9+400 - 9+600 m. Świerzno1898
Przetarg nieograniczony na remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno - Trzebielino w km 14+917-15+2612281
Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż 2 ciągników marki URSUS C 360 oraz przyczepy wywrotka D-451980
Przetarg nieograniczony na remont chodnika przy ulicy Chrobrego nr 1781G w Miastku1871
Lista kandydatów spełniajacych wymagań formalnych3937
Remont drogi powiatowej nr 1749G w km 4+747-5+250 w miejscowości Barnowo na dł. L=503,0mb1891
Remont drogi powiatowej nr 1334G w km 24+070 - 24+476 w miejscowości Pomysk Mały na dł. L=406,0 mb1859
Informacja o wyniku naboru3681
Remont drogi powiatowej nr 1707G Świerzenko -Świerzno w km 0+013 - 1+213 oraz drogi nr 1706G w km 9+400 - 9+600 m. Świerzno1973
Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno - Trzebielino w km 14+917 - 15+2611872
Remont chodnika przy ulicy Chrobrego nr 1781G w Miastku1850
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1201G na odcinku Osieki - Niedarzyno- I Etap1975
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1201G na odcinku Osieki - Niedarzyno- 1794
Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2010/20111825
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno − asfaltowej do wbudowania na zimno do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2010 roku1828
Dostawa soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2010/20111755
Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż ciągnika marki Ursus C 3602101
Dostawa masy mineralno − asfaltowej do wbudowania "na zimno" do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2010 roku1762
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę piasku w sezonie zimowym 2010/20111893
Dostawa piasku w sezonie zimowym 2010/20112047
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Tuchomie i Lipnica1840
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Miastko1869
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gmin Kołczyglowy i Trzebielino1733
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2010/2011 1789
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1970
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie1853
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Tuchomie i Lipnica1890
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Miastko1752
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino1819
Usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2010/2011 1742
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1716
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie1994
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2011 roku1702
sezon 2010-2011426
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 wg potrzeb w 2011 roku1721
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2011 roku1716
Przetarg nieograniczony na dostawę nowej skrapiarki z zasobnikiem na grys w ilości 1 sztuki1732
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2011 roku1877
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na dostawę nowej skrapiarki wraz z zasobnikiem na grys w ilości jednej sztuki1673
Przetarg nieograniczony na dostawę nowej przyczepy ciężarowej do 3,5 t ze skrapiarką i z zasobnikiem na grys w ilości 1 sztuki1721
Dostawa nowej przyczepy ciężarowej do 3,5 t ze skrapiarką i z zasobnikiem na grys w ilości 1 sztuki1720
Na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Tuchomie i Lipnica - usługi dodatkowe1695
Na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Czarna Dabrówka - usługi dodatkowe1706
Na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie - usługi dodatkowe1727
Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie6447
Przetarg nieograniczony na dostawę nowego rębaka do rozdrabniania gałęzi w ilości 1 sztuki1714
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno-asfaltowej do wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2011 roku1801
Przetarg nieograniczony na dostawe kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2011 roku.1660
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gmin: Kołczygłowy, Parchowo, Czarna Dąbrówka, Studzienice1765
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2011 roku1586
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2011 roku106
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2011 roku1703
Przetarg nieograniczony na Przebudowę ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I2255
Dostawa kruszyw do wykonania remontów cząstkowych i biezącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku1753
Dostawa masy mineralno asfaltowej do wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2011 roku1757
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.; Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I2003
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1724
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1193G Chlewnica - Mikorowo - Kozin2233
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1201G na odcinku Osieki- Neidarzyno - II etap1824
Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I1939
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1927
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I233
Dostawa kruszyw do wykonania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 r.1872
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1917
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1798
Przetarg nieograniczony na Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1193G Chlewnica - Mikorowo - Kozin1562
Przetarg nieograniczony na Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1193G Chlewnica - Mikorowo - Kozin1748
Przetarg nieograniczony na Budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1201G na odcinku Osieki - Niedarzyno - II etap1647
Wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu Slurry seal na drogach powiatowych nr 1762G i 1735G1649
Remont drogi powiatowej nr 1762G w km 11+435 - 12+240 w miejscowości Skwierawy na dł. L=805,0 mb1664
Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych w 2011 roku1712
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2011 roku1706
Przetarg nieograniczony na Naprawę drogi powiatowej nr 1334G w km 14+100 - 14+600 w miejscowości Jasień na dł. L=500,0 mb1744
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy1887
Wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu 1506
Remont drogi powiatowej nr 1762G w km 11+435 - 12+240 w miejscowości Skwierawy na dł. L=805,0 mb1500
Ogłoszenie o aukcji (przetargu ustnym) na sprzedaż dwóch piaskarek (rozsypywarki środków chemicznych)1507
Ogłoszenie o aukcji (przetargu ustnym) na sprzedaż dwóch piaskarek (rozsypywarki środków chemicznych)1553
Naprawa drogi powiatowej nr 1334G w km 14+100 - 14+ 600 w miejscowości Jasień na dł. L=500,0 mb1456
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy1563
Przetarg nieograniczony na naprawę drogi powiatowej nr 1769 w km 9+060 - 9+490 na dł. L=430,0 mb1617
Ogłoszenie o aukcji (przetarg ustny) na sprzedaż piaskarki (rozsypywarki środków chemicznych)1510
Przetarg nieograniczony na naprawę drogi powiatowej nr 1769 w km 9+060 - 9+490 na dł. L=430,0 mb1589
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Naprawa drogi powiatowej nr 1769G w km 9+490 - 9+590 na dł. L = 100,0 mb.1455
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- Dostawa kruszyw do wykonania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku1453
Ogłoszenie o aukcji (przetargu ustnym) na sprzedaż piaskarki (rozsypywarki środków chemicznych)1490
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na naprawę drogi powiatowej nr 1769G w km 9+490 - 9+590 na dł. L=100,0 mb1406
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę kruszyw do wykonania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku1571
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2011/2012 roku1556
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych w 2011 roku1456
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2011/2012 roku1670
Dostawa soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2011/20121624
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2011r.1440
Przetarg niograniczony częściowy na dostawę piasku w sezonie zimowym 2011/20121522
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2011/20121553
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Miastko1548
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino1472
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Lipnica1510
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie Gminy Czarna Dąbrówka1424
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie1675
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Tuchomie1582
Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2011/20121601
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1724G na odcinku Zagony - Nowe Huty w km 5+330 - 5+880 na długości L = 550,0 mb.1482
Zawiadomienie o unieważnieniu przetaru nieograniczonego częściowego na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Czrna Dąbrówka - Część Nr 11476
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę piasku z sezonie zimowym 2011/2012 1938
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2011/20121533
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Miastko1699
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino1635
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Lipnica1582
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1685
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Tuchomie1859
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie1877
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1547
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 1724G na odcinku Zagony - Nowe Huty w km 5+330-5+880 na dł. L=550,0 mb1543
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1501
Zarządzenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych2383
3282
sezon 2011-20122011
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Wykonanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1457
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonywanie usług w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1584
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2012 roku1456
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywnie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2012 roku1576
Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1726G z drogą dminną nr 182069G w miejscowości Tuchomko2666
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w 2011 r.3401
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społeczności lokalnej1280
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - etap II2742
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2012 roku 1923
Przetarg nieograniczony na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2012 roku1857
Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I5558
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy5497
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1935
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1957
Dostawa kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku1885
Dostawa masy mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2012 roku 1729
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2012 roku1433
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie 2065
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku 1603
Przebudowa drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - etap II1607
Dostawa kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku2015
Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1334G w miejscowości Jasień2066
Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1334G w miejscowości Jasień1746
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1766G w miejscowości Barnowiec - etap I1966
Naprawa dróg powiatowych nr 1769G w miejscowości Kłączno i nr 1773G w miejscowości Ugoszcz1902
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2012 roku1715
Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych w 2012 roku1913
Przetarg nieograniczony na naprawę drogi powiatowej nr 1724G w miejscowości Wądół1914
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1766G w miejscowości Barnowiec - Etap I1599
Naprawa dróg powiatowych nr 1769G w miejscowości Kłączno i nr 1773G w miejscowości Ugoszcz1447
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1767G w miejscowości Struszewo2138
Naprawa drogi powiatowej nr 1724G w miejscowości Wądół1508
Przetarg nieograniczony na naprawę drogi powiatowej nr 1705G w miejscowości Trzebielino1884
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na naprawę drogi powiatowej nr 1773G w miejscowości Ugoszcz w km 0+550 - 0+900 na długości L=350 mb1586
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1767G w miejscowości Struszewo1608
mapa sieci dróg powiatu bytowskiego3224
Naprawa drogi powiatowej nr 1705 w miejscowości Trzebielino1369
Ogłoszenie o zmiarze zawarcia umowy na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1334G w miejscowości Jasień w km 14+834 - 14+959 na dł. L=125 mb1473
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1766G w miejscowości Barnowiec w km 0+424 - 0+477 na długości L=53 mb1469
Przetarg nieograniczony na wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu 1739
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2012 roku1484
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na naprawę drogi powiatowej nr 1705G w miejscowości Trzebielino w km 0+470 - 0+780 na długości L=310,0 mb1500
Przetarg nieograniczony na naprawę dróg powiatowych nr 1762G w miejscowości Parchowo i nr 1735G w miejscowości Zapceń1801
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1729G w miejscowości Ostrowite1743
Przetarg nieograniczony na wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej typu 1457
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na przebudowę włączenia drogi powiatowej nr 1712G do drogi powiatowej nr 1711G w miejscowości Wołcza Wielka1424
Przetarg nieograniczony na naprawę dróg powiatowych nr 1762G w miejscowości Parchowo i nr 1735G w miejscowości Zapceń1500
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1729G w miejscowości Ostrowite1423
Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2012/20131871
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę piasku w sezonie zimowym 2012/20131705
Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2012/20131585
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenia miasta Bytów w sezonie zimowym 2012/20131713
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Miastko1562
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Lipnica1816
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino1807
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Tuchomie1691
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie1693
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1843
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę piasku w sezonie zimowym 2012/20131739
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2012/2013 1517
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Miastko1554
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino 1456
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Lipnica1433
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Tuchomie1517
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1560
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie2351
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1729G w miejscowości Ostrowite - roboty uzupełniające1512
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku - zamówienie uzupełniające1505
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1w Bytowie wg potrzeb w 2013 roku1850
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2013 roku1879
Przetarg nieograniczony na dostawę nowego samochodu ciężarowego do 3,5 tony - wywrotka na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych 1776
sezon 2012 - 20132366
Sezon 2012 - 20132773
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2013 roku1453
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa i oleje pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2013 roku1475
Przetarg nieograniczony na dostawę nowego samochodu ciężarowego do 3,5 tony - wywrotka na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie1641
Wykaz ulic515
Wykaz dróg715
Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu osobowego marki Daewoo Lanos 1,6SX i samochodu ciężarowego marki Peugeot Boxer 2,5 TDI,1660
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1713
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku 1765
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie w roku 20123077
Przebudowa drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - Etap II5814
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1809
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1491
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2013 roku1697
Przetarg nieograniczony na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2013 roku1947
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku1879
Przetarg nieograniczony na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2013 roku1452
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku1458
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2013 roku1432
Ogłoszenie o aukcji (przetargu ustnym) na sprzedaż samochodu osobowego marki Daewoo Lanos 1,6SX i samochodu ciężarowego marki Peugeot Boxer 2,5 TDI2911
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społeczności lokalnej za 2012 rok1100
Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika wraz z poszerzeniem jezdni przy drodze powiatowej nr 1724G w miejscowości Wądół2173
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2013 roku1805
Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika wraz z poszerzeniem jezdni przy drodze powiatowej nr 1724G w miejscowości Wądół1387
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2013 roku 1457
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 1767G Borzytuchom - Tuchomie i nr 1729G Tuchomie - Lipnica2330
Druk wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia6187
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót5324
Uchwała nr XXII/201/2013 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 25.04.2013 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego6555
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 1767G Borzytuchom - Tuchomie i 1729G Tuchomie - Lipnica1636
Przetarg nieograniczony na modernizację (naprawę) drogi powiatowej nr 1706G na odcinku Świerzno - Kawcze2306
Modernizacja (naprawa) drogi powiatowej nr 1706G na odcinku Świerzno - Kawcze1347
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2013 roku1761
Przetarg nieograniczony na zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2013 roku 1896
Przetarg nieograniczony na wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej nz zimno typu Slurry seal na drogach powiatowych powiatu bytowskiego 1976
Zakup masy mineralno asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2013 roku1465
Dostawa masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2013 roku 1603
Wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu 1343
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1738G w miejscowości Karwno - etap I2132
Aukcja (przetarg ustny) na sprzedaż piaskarko - solarki 1544
Przebudowa drogi powiatowej nr 1738G w miejscowości Karwno - etap I1439
Przetarg nieograniczony na przebudowę chodników w miejscowości Tuchomie2754
Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę piasku w sezonie zimowym 2013/20141829
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2013 roku - zamówienie uzupełniające1330
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku - zamówienie uzupełniające1351
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku - zmówienie uzupełniające1396
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu Slurry seal na drogach powiatowych powiatu bytowskiego - zamówienie uzupełniające1430
Przebudowa chodników w miejscowości Tuchomie1518
Dostawa piasku w sezonie zimowym 2013/20141516
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2013/20141719
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Miastko1651
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gmin Kołczyglowy i Trzebielino1865
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Lipnica1744
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w szezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Tuchomie1687
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie1877
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1790
Usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2013/20141527
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Miastko1340
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino1338
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Lipnica1322
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Tuchomie 1271
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1703G w miejscowości Starkowo - etap I budowa kanalizacji deszczowej1829
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie1675
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1322
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2013 roku - zamówienie uzupełniające1426
Przebudowa drogi powiatowej nr 1703G w miejscowości Starkowo - etap I budowa kanalizacji deszczowej1405
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2013-20142423
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowu na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku - zmówienie uzupełniające1303
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego1794
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego1298
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę używanego samochodu ciężąrowego - II przetarg nieograniczony1854
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2014 roku1742
Przetarg nieograniczony na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2014 roku1670
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego - II przetarg nieograniczony1260
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie wg potrzeb w 2014 roku1290
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku wg potrzeb w 2014 roku1278
Ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy na zakup i dostawę używanego samochodu ciężaroqwego1399
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2012/2013 - zamówienie uzupełniające1376
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2014 roku2542
Przetarg nieograniczony na zakup wraz z montażem fabrycznie nowego remontera drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie1768
Zakup wraz z montażem fabrycznie nowego remontera drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych1253
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usłg sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Mistku1879
Dostawa masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2014roku 1687
Przetarg nieograniczony na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2014 roku1764
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za 2013 r.4544
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1316
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie 1682
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku1884
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1323
Dostawa kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku1343
Prtzetarg nieograniczony na zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2014 roku1733
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2014 roku1279
Zakup masy mineraln - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2014 roku1259
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1703G w miejscowości Starkowo - etap II1656
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Mickiewicza w Bytowie1971
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet sierowanych do społeczności lokalnej za rok 2013845
Przebudowa drogi powiatowej nr 1703G w miejscowości Starkowo - etap II1229
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Bytowie1233
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2014 roku1739
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1738G w miejscowości Karwno - etap II1650
Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych w 2014 roku1232
Przebudowa drogi powiatowej nr 1738G w miejscowości Karwno - etap II1285
Przetarg nieograniczony na wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu Slurry seal i powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach powiatowych1942
Wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu Slurry seal i powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach powiatowych1291
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2014 roku - zamówienie uzupełniające1227
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku - zmówienie uzupełniające1206
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Lipnica1342
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Tuchomie1475
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gmin Kołczyglowy i Trzebielino1341
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1551
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Miastko1546
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2014/20151447
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie1620
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Lipnica 1042
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Tuchomie1115
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino1141
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Czarna Dąbrówka1086
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Miastkao1067
Usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów w sezonie zimowym 2014/20151145
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie1432
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie - zmówienie uzupełniające1162
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2014-20151730
Przetarg nieograniczony częściowy na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie wg potrzeb w 2015 roku2753
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie wg potrzeb w 2015 roku1139
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1749G Górki - Barnowo na terenie gminy Kołczygłowy1112
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia na terenie gminy Miastko1024
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1779G DK nr 20 - Udorpie na terenie gminy Bytów1174
Wykaz dróg2716
Wykaz ulic1735
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie2080
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania dróg Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie1021
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie 1499
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1358
Przetarg nieograniczony na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Tuchomie2271
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie 1162
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku 1134
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społeczności lokalnej za rok 2014626
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej budowy połączenia drogi powiatowej nr 1796G ulica Prosta z DW nr 209 w miejscowości Bytów1381
Przetarg nieograniczony na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2015 roku1290
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2015 roku1326
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku1470
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na poprawę bezpieczeństa komunikacyjnego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Tuchomie1134
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2015 roku1022
Przetarg nieograniczony na zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2015 roku 1440
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej budowy połączenia drogi powiatowej nr 1796G ulica Prosta z DW nr 209 w miejscowości Bytów 1045
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2015 roku1020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku1040
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2015 roku998
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie1579
Przetarg nieograniczony na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych w 2015 roku1454
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie995
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie2233
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostwę betonowych prefabrykatów drogowych w 2015 roku1182
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie1174
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1201G w miejscowości Grzmiąca w systemis zaprojektuj i wybuduj 2460
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 1201G w miejscowości Grzmiąca w systemie zaprojektuj i wybuduj1087
Przetarg nieograniczony na modernizację drogi powiatowej nr 1712G Wołcza Wielka - Wołcza Mała1375
Przetarg nieograniczony na wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu Slurry seal i powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach powiatowych w 2015 roku1377
Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1714G i 1717G w miejscowości Trzcinno1363
Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1772G w miejscowości Ząbinowice1370
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację drogi powiatowej nr 1712G Wołcza Wielka - Wołcza Mała1116
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowu na poprawę nośności dróg powiatowych nr 1724G na odcinku Zagony - Tuchomie oraz nr 1725G na odcinku Masłowice Tuchomskie - Tuchomie1090
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu slurry seal i powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach powiatowych w 2015 roku 964
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie przebudowy chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1714G i 1717G w miejscowości Trzcinno1101
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1772G w miejscowości Ząbinowice1025
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na drogach powiatowych nr 1730G i 1766G oraz poprawa nośności drogi powiatowej nr 1728G1035
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego1872
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego 1254
II Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego1517
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego1463
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego - II przetarg nieograniczony1301
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego 1279
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1704G Zielin - Starkowo - Cetyń na terenie gminy Trzebielino1104
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych nr 1752G Krosnowo - Borzytuchom i nr 1768G Struszewo - Dąbrówka na terenie gminy Borzytuchom1218
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1726G Tuchomie - Bytów na terenie gminy Borzytuchom1199
Aukcja na sprzedaż samochodu ciężarowego Lublin III nr rej. GKA 876B, rok produkcji 1999, nr inw. 741/M/21072
Przetarg nieograniczony częściowy na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie wg potrzeb w 2016 roku2827
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie wg potrzeb w 2016 roku378
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1739G Kozy - Kotuszewo na terenie gminy Czarna Dąbrówka1224
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Przeradź na terenie gminy Miastko1169
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1718G Kwisno - Przęsin na terenie gminy Miastko1160
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1739G Kozy - Kotuszewo na terenie gminy Czarna Dąbrówka1309
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 20153025
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1779G DK Nr 20 - Udorpie - etap I2377
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie1441
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1443
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społeczności lokalnej za rok 2015483
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie 1139
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku1182
Przetarg nieograniczony na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2016 roku1500
Przetarg nieograniczony na zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2016 roku 1465
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 1779G DK Nr 20 - Udorpie - etap I1364
Przetarg nieograniczony na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RCdo wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2016 roku1391
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku1514
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na zimno na drogach powiatowych w 2016 roku1254
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2016 roku1151
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkoropadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2016 roku1228
Przetarg nieogranicziny na przebudowę dróg powiatowych nr 1708G i 1709G na odcinku Bobięcino - Kamnica - Wołcza Wielka1988
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku1184
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie - etap I 1565
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację drogi powiatowej nr 1167G1766
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowe drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie- etap I1201
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę dróg powiatowych nr 1708G i 1709G na odcinku Bobięcino - Kamnica - Wołcza Wielka1200
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz1385
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i modernizację drogi powiatowej nr 1167G1064
Aukcja na sprzedaż:drewna opałowego (odziomki) w ilości 52,14 m3 i drewna użytkowego (odziomki) w ilości 75,80 m3 różnych gatunków drzew pozyskanych z wycinki drzew przydrożnych. 1650
Przetag nieograniczony na przebudowę mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1767G na rzece Kamienica w miejscowości Tuchomie7196
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz1302
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201G Budowo - Krosnowo - Bytów1377
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1769G na odcinku Broczyna - Bożanka1424
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201G Budowo - Krosnowo - Bytów1144
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201G Budowo - Krosnowo - Bytów - II przetarg nieograniczony1432
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 1743G na odcinku granica powiatu bytowskiego - DK nr 201554
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201G Budowo - Krosnowo - Bytów - II przetarg nieograniczony1090
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 1169G na odcinku Broczyna - Bożanka1179
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201G Budowo - Krosnowo - Bytów1473
Informacja o wyborze najkorzystniwjszej oferty na przebudowę mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1767G na rzece Kamienica w miejscowości Tuchomie1154
Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1714G i 1717G w miejscowości Trzcinno - etap IV1326
Przetarg nieograniczony częściowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych z podziałem na części1488
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi powiatowej nr 1743G na odcinku granica powiatu bytowskiego - DK nr 201157
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201G Budowo - Krosnowo - Bytów1168
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1714G i 1717G w miejscowości Trzcinno - etap IV1265
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych z podziałem na części1268
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Mikorowo1419
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Mikorowo1136
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Mikorowo - II przetarg nieograniczony1368
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz - budowa chodnika wraz z zjazdami - zamówienia uzupełniające1256
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Mikorowo - II przetarg nieograniczony1197
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731G w miejscowości Łąkie1395
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie - etap I - remont chodnika w km 0+525 - 0+810 na długości L= 285 mb - zamówienie uzupełniające1170
Przetarg nieograniczony częściowy na przebudowę chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1732G w miejscowości Lipnica oraz nr 1777G w miejscowości Studzienice1347
Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie powiatu bytowskiego1176
Aukcja na sprzedaż drewna opałowego w ilości 14,43 m3 i drewna użytkowego 20,56 m3 różnych gatunków drzew pozyskanych z wycinki drzew przydrożnych2164
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731G w miejscowości Łąkie1017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731G w miejscowości Łąkie1041
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym częściowym na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie powiatu bytowskiego1109
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie powiatu bytowskiego1164
II Przetarg nieograniczony częściowy na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie powiatu bytowskiego1139
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym częściowym na przebudowę chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1732G w miejscowosci Lipnica oraz nr 1777G w miejscowości Studzienice996
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1732G w miejscowości Lipnica oraz nr 1777G w miejscowości Studzienice991
Zestawienie złożonych ofert w II przetargu nieograniczonym na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016./2017 na terenie powiatu bytowskiego1031
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie powiatu bytowskiego1081
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku - zmówienie uzupełniające1130
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2016/20172211
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2015-2016782
Sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie wg potrzeb w 2017 roku438
Zestawienie złożonych ofert na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie wg potrzeb w 2017 roku309
Informacja o wyborze oferty na sukcesywne zaopatrywanie w paliwa pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie wg potrzeb w 2017 roku.504
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I953
Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gminy Borzytuchom1005
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gmin Miastko, Kołczygłowy i Bytów - poprawa bezpieczeństwa na drogach1347
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I283
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok2482
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno - Trzebielino578
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Mikorowo692
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I336
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gmin Miastko, Kołczygłowy i Bytów - poprawa bezpieczeństwa na drogach859
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gmin Miastko, Kołczygłowy i Bytów - poprawa bezpieczeństwa na drogach264
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gmin Miastko, Kołczygłowy i Bytów - poprawa bezpieczeństwa na drogach (II przetarg nieograniczony)" 847
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno - Trzebielino242
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Mikorowo244
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dróg powiatowych nr 1731G, 1735G i 1761G460
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gmin Miastko, Kołczygłowy i Bytów - poprawa bezpieczeństwa na drogach (II przetarg)280
Usługi sprzętowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2017r.314
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej do wykonania remontów cząstkowych dróg powiatowych w 2017r.317
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dróg powiatowych nr 1731G, 1735G i 1761G249
Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno - Trzebielino 294
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno - Trzebielino261
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Mikorowo222
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społeczności lokalnej za rok 2016296
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gmin Miastko, Kołczygłowy i Bytów - poprawa bezpieczeństwa na drogach - II przetarg242
Usługi sprzętowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2017r.219
Zapytanie ofertowe-pełnienie funkcji Nadzoru Archeologicznego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy - Kozin - DW nr 212 - etap I246
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej do wykonania remontów cząstkowych dróg powiatowych w 2017r.233
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej do wykonania remontów cząstkowych dróg powiatowych w 2017r.223
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dróg powiatowych na terenie gminy Lipnica365
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dróg powiatowych nr 1731G, 1735G i 1761G251
Usługi sprzętowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2017r.219
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dróg powiatowych na terenie gminy Lipnica234
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dróg powiatowych na terenie gminy Lipnica179
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi powiatowej nr 1762G Parchowo - Nakla - Wygoda243
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I2193
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno - Trzebielino 2305
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi powiatowej nr 1762G Parchowo - Nakla - Wygoda164
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 20161484
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi powiatowej nr 1762G Parchowo - Nakla - Wygoda164
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd222
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1714G w miejscowości Dretyń207
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi powiatowej nr 1708G Bobięcino - Malęcino - DW nr 206211
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd149
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu drogi powiatowej nr 1708G Bobięcino - Malęcino - DW nr 206144
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G DK nr 20 - Ciemno - Borzyszkowy - DW nr 212 - ETAP I1200
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1714G w miejscowości Dretyń140
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd135
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu drogi powiatowej nr 1708G Bobięcino - Malęcino - DW nr 206142
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1714G w miejscowości Dretyń132
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G DK nr 20 - Ciemno - Borzyszkowy - DW nr 212 - ETAP I789
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G DK nr 20 - Ciemno - Borzyszkowy - DW nr 212 - ETAP I881
Przebudowa drogi powiatowej nr 1334G na odcinku Rokity - Mydlita883
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz854
Przebudowa drogi powiatowej nr 1334G na odcinku Rokity - Mydlita799
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz771
Przebudowa drogi powiatowej nr 1334G na odcinku Rokity - Mydlita750
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz721
Informacja o wyniku naboru979
Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałąźnia Wielka861
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego827
Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałąźnia Wielka671
Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałąźnia Wielka (II przetarg nieograniczony)817
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego719
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego659
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego (II przetarg)786
Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałąźnia Wielka (II przetarg nieograniczony)598
Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałąźnia Wielka (II przetarg nieograniczony)665
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego CZĘŚĆ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10660
Odbudowę drogi powiatowej nr 1934G w miejscowości Sumin709
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego (II przetarg)619
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. administracji i sekretariatu841
Odbudowa drogi powiatowej nr 1934G w miejscowości Sumin646
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie powiatu bytowskiego (II przetarg nieograniczony)662
Odbudowa drogi powiatowej nr 1934G w miejscowości Sumin565
Bezgotówkowy zakup paliw670
Bezgotówkowy zakup paliw577
Bezgotówkowy zakup paliw611
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2017402
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społecz\ności lokalnej za rok 2017254
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G - poszerzenie na odcinku Tuchomie - Ciemno866
Przebudowa drogi powiatowej nr 1779G w miejscowości Udorpie - etap II646
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gminy Kołczygłowy1226
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017404
Usługi sprzętowe524
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1731G z drogą powiatową nr 1744G w miejscowości Brzeźno Szlacheckie611
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G - poszerzenie na odcinku Tuchomie - Ciemno454
Przebudowa drogi powiatowej nr 1779G w miejscowości Udorpie - etap II479
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G - poszerzenie na odcinku Tuchomie - Ciemno648
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G - poszerzenie na odcinku Tuchomie - Ciemno (II przetarg nieograniczony)574
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gminy Kołczygłowy465
Usługi sprzętowe459
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1731G z drogą powiatową nr 1744G w miejscowości Brzeźno Szlacheckie453
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej494
Usługi sprzętowe513
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G - poszerzenie na odcinku Tuchomie - Ciemno (II przetarg nieograniczony)465
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej405
Przebudowa ul. Przemysłowej - Ceynowy - Wybickiego - budowa ronda811
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej435
Przebudowa drogi powiatowej nr 1779G w miejscowości Udorpie - etap II438
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie gminy Kołczygłowy492
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1731G z drogą powiatową nr 1744G w miejscowości Brzeźno Szlacheckie435
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G - poszerzenie na odcinku Tuchomie - Ciemno (II przetarg nieograniczony)429
Przebudowa wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1767G w miejscowości Struszewo1090
Przebudowa ul. Przemysłowej - Ceynowy - Wybickiego - budowa ronda394
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Chlewnica - Mikorowo - Kozin571
Przebudowa ul. Przemysłowej - Ceynowy - Wybickiego - budowa ronda431
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Chlewnica - Mikorowo - Kozin403
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Chlewnica - Mikorowo - Kozin407
Przebudowa wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1767G w miejscowości Struszewo423
Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000626
Odbudowa i remont drogi powiatowej nr 1762G na odcinku Parchowo - Nakla950
Odbudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Studzienice - Sominy w km 9+755 - 10+625, 12+250 - 14+610, 16+804 - 17+258771
Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000368
Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000 (II przetarg nieograniczony)752
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH1102
Odbudowa i remont drogi powiatowej nr 1762G na odcinku Parchowo - Nakla402
Odbudowa 1780G na odcinku Studzienice - Sominy w km 9+755 - 10+625, 12+250 - 14+610, 16+804 - 17+258359
Przebudowa wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1767G w miejscowości Struszewo390
Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000 (II przetarg nieograniczony)408
Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000 - część I i II (II przetarg nieograniczony)369
Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000 (III przetarg nieograniczony)912
Odbudowa 1780G na odcinku Studzienice - Sominy w km 9+755 - 10+625, 12+250 - 14+610, 16+804 - 17+258363
Odbudowa i remont drogi powiatowej nr 1762G na odcinku Parchowo - Nakla361
Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000 (III przetarg nieograniczony)394
Odbudowa i remont drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000 - część III373
Odbudowa i remont drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000 - część I i II385
Bezgotówkowy zakup paliw na lata 2019-20211546
251
informacja o wyniku naboru582
Informacja w sprawie skróconego czasu pracy212
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019437
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok726
Aukcja na zbycie drewna w ciągu dróg powiatowych nr 1726G i 1768G1146
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społecz\ności lokalnej za rok 2018245
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie619
Modernizacja infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym poprzez remont szlaków turystycznych na odcinku Łupawsko - Jasień399
Usługi sprzętowe288
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej273
Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: "Modernizację infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym poprzez remont szlaków turystycznych na odcinku Łupawsko - Jasień6362
483
Odbudowa drogi powiatowej nr 1757G na odcinku Jasień - Nowa Wieś - Bawernica - Chośnica - Parchowo936
18
635
II Aukcja na sprzedaż drewna opałowgo i użytkowego różnych gatunków drzew pozyskanych z wycinki drzew przydrożnych1906
Odbudowa drogi powiatowej nr 1934G na odcinku granica powiatu kartuskiego - Sumin - granica powiatu kościerskiego572
609
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w miejscowości Osusznica1061
Odbudowa drogi powiatowej nr 1772G w miejscowości Mądrzechowo w km 1+324 - 1+624 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1777G na odcinku Lipuszek - Koźlice w km 5+318 - 8+862779
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1724G na odcinku Łubno - Nowe Huty665
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w miejscowości Osusznica (II przetarg nieograniczony)1225
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1193G na odcinku Kozy - Mikorowo648
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 oraz 2020/2021 na terenie powiatu bytowskiego286
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 oraz 2020/2021 na terenie powiatu bytowskiego (II przetarg nieograniczony)255
Usługi w zakresie zud i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 oraz 2020/2021 na terenie powiatu bytowskiego - Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Miastko, z bazą w Miastku (III przetarg nieogr)227
Dostawa soli drogowej231
Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Osława Dąbrowa - Studzienice w km 15+000 - 17+446 oraz 1780G na odcinku Studzienice - Sominy593
Przebudowa drogi powiatowej nr 1746G DW nr 212 Osusznica - Upiłka383
Zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1730G Trzebiatkowa - Ciemno, na terenie gminy Tuchomie, w ilości 61 sztuk.124
Ogłoszenie o aukcji (przetragu ustnym) na sprzedaż drewna100
Ogłoszenie o aukcji (II przetargu ustnym) na sprzedaż drewna101
Ogłoszenie o aukcji (III przetarg ustny) na sprzedaż drewna254
Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podniesienie standardu technicznego dróg poprzez remont dróg powiatowych nr 1731G i 1735G na terenie Gminy Lipnica1076
Zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych nr 1729G DK 20 - Ciemno208
382
Zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd, na terenie gminy Miastko261
Zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1767G Borzytuchom - Tuchomie, na terenie gminy Tuchomie, w ilości 37 sztuk.517
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok636
Raport z monitoringu kodeksu etycznego dokonanego w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społecz\ności lokalnej za rok 201989
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno534
Sprzedaż samochodu osobowego Mercedes-Benz202
Usługi sprzętowe152
Przebudowa drogi powiatowej nr 1779G w miejscowości Udorpie380
Sprzedaż samochodu osobowego Mercedes-Benz - II aukcja174
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno254
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2019297
Przebudowa drogi powiatowej nr 1779G w miejscowości Udorpie (II przetarg nieograniczony)315
Aukcja na mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd746
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno243
UCHWAŁA NR XIV/116/2020 RADY POWIATU BYTOWSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego319
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej91
229
Aukcja na zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd, na terenie gminy Miastko708
Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych na terenie powiatu bytowskiego - połączenie drogi krajowej nr 20 z drogą wojewódzką nr 209 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1767G na odcinku Tuchomie - Borzytuchom - etap I1001
Budowa połączenia drogi wojewódzkiej nr 209 z drogą powiatową nr 1796G - ul. Prosta w Bytowie1882
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w miejscowości Upiłka551
139
Aukcja (przetarg ustny) na sprzedaż drewna opałowego i użytkowego różnych gatunków drzew pozyskanych z wycinki drzew przydrożnych383
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w miejscowości Upiłka - etap II145
Razem1144572

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1179299