Aukcja, której celem jest zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Aukcja, której celem jest zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd

DM.6130.3.5.2020                                                                       Bytów, dnia 24.11.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie ogłasza II aukcję, której celem jest zbycie drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1721G Role – Rozjazd, na terenie gminy Miastko.

 

Oferent zobowiązany będzie na warunkach określonych w specyfikacji i w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku dokonać wycinki następujących drzew:

  • klon zwyczajny – 156 szt.

Teren po wycince należy uporządkować do 28.02.2021 r.

Zasady zbycia drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych oraz kwotę zabezpieczenia należytego wykonania robót określono w specyfikacji.

          Jeżeli do aukcji przystąpi więcej niż jeden oferent, aukcja zostanie rozstrzygnięta w drodze licytacji.

Aukcja odbędzie się w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie, ul. Leśnej 1  w dniu 27.11.2020 r. o godzinie 1000 w pokoju nr 12 (sala konferencyjna).

Specyfikację wraz z wykazem drzew przeznaczonych do wycinki można pobierać nieodpłatnie w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie oraz ze strony BIP ZDP Bytów.

Załączniki:

Autor dokumentu: Kamila Schwichtenberg
Udostępnił: Janusz Mortas (2020-11-24, godz. 14:13)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2021-03-04, godz. 12:55)