Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2016 roku - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych w 2016 roku

PZ.2721.5.4.2016                                                                   Bytów, dnia 03.03.2016 rok

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zakup masy mineralno – asfaltowej do wbudowania na gorąco na drogach powiatowych

w 2016 roku

 Masa mineralno − asfaltowa do wbudowania na gorąco w ilości 400 ton

 Zostały złożone 2 ważne oferty  przez następujących Wykonawców:

1) „POL - DRÓG Gdańsk” Spółka z o.o., ul. Sandomierska 35, 80-051 Gdańsk, 

2) Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „DROMOS” Spółka z o.o., ul. Gdańska 26,

    83-300 Kartuzy.

 

 Kryteriami oceny ofert były:

1) Cena brutto – 95 %  

2) Termin płatności – 5 %.

 

Cena oferty nr 1: 83.640,00 zł – 95,00 pkt.

Termin płatności oferta nr 1: 30 dni- 5,00 pkt.

Łączna liczba punktów wynosi – 100,00 pkt.

 

Cena oferty nr 2: 95.448,00 zł – 83,25 pkt.

Termin płatności oferta nr 2: 30 dni- 5,00 pkt.

 Łączna liczba punktów wynosi – 88,25 pkt.

 

Nazwa Wykonawcy wybranej oferty: „POL - DRÓG Gdańsk” Spółka z o.o.,

Adres: ul. Sandomierska 35, 80-051 Gdańsk.

Tel/fax: 58 301 43 68

Punktacja łączna – 100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru: oferta została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ uzyskała największą liczbę punktów.

 

 

 

 

 

 

 

Autor dokumentu: Danuta Karpińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2016-03-03, godz. 08:21)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2016-05-06, godz. 11:49)
Odwiedzin: 2023