Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie

Bytów, dnia 06.10.2014r.

PZ.2721.21.2014

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie z bazą w Bytowie

 

CZĘŚĆ 1 − wykonywane samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8Mg + pług i paskarka − 1 szt.

 

Zostały  złożone 2 ważne oferty  przez następujących Wykonawców:

1) ELWOZ Spółka z o.o. SZKLANA 44, 83-334 Miechucino, Punkt Obsługi Klienta

     w Bytowie, ul. Dworcowa 17A, 77-100 Bytów,

 2)Usługi Transportowe, Roboty Ziemne Handel –Skup - Sprzedaż Maria Paszki,

      ul. Gałczyńskiego 21, 77-100 Bytów.

 

Cena oferty nr 1:   48.686,40 zł

Cena oferty nr 2:   49.982,40 zł

 

Kryterium oceny ofert była najniższa cena.

 

Nazwa Wykonawcy wybranej oferty: ELWOZ Spółka z o.o.              

Adres:  SZKLANA 44, 83-334 Miechucino, Punkt Obsługi Klienta w Bytowie,

ul. Dworcowa 17A, 77-100 Bytów

Tel: 59 822 20 71

Punktacja łączna – 100 pkt

Uzasadnienie wyboru: oferta złożona w tej części przetargu została uznana za najkorzystniejszą ze względu na najniższą cenę.

 

Punktacja pozostałych ofert:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium „cena”

Łączna punktacja

2

Usługi Transportowe, Roboty Ziemne Handel –Skup - Sprzedaż Maria Paszki,

ul. Gałczyńskiego 21, 77-100 Bytów

 

97,41 pkt.

 

97,41 pkt.

 

CZĘŚĆ 2 – wykonywane samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8Mg + pług i paskarka − 1 szt.

 

Zostały  złożone 2 ważne oferty  przez następujących Wykonawców:

1) Firma Handlowo –Usługowa „AUTO–COMPLEX” Paweł Józkowski, ul. Przemysłowa 14,

    77-116 Czarna Dąbrówka

 2)Usługi Transportowe, Roboty Ziemne Handel –Skup - Sprzedaż Maria Paszki,

     ul. Gałczyńskiego 21, 77-100 Bytów.

 

Cena oferty nr 1:   48.600,00 zł

Cena oferty nr 2:   49.982,40 zł

 

Kryterium oceny ofert była najniższa cena.

 

 

Nazwa Wykonawcy wybranej oferty:  Firma Handlowo –Usługowa „AUTO– COMPLEX” Paweł Józkowski             

Adres:  ul. Przemysłowa 14, 77-116 Czarna Dąbrówka

Tel: 697 611 399

Punktacja łączna – 100 pkt

 

Uzasadnienie wyboru: oferta złożona w tej części przetargu została uznana za najkorzystniejszą ze względu na najniższą cenę.

 

Punktacja pozostałych ofert:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium „cena”

Łączna punktacja

2

Usługi Transportowe, Roboty Ziemne Handel –Skup - Sprzedaż Maria Paszki,

ul. Gałczyńskiego 21, 77-100 Bytów

 

97,23 pkt.

 

97,23 pkt.

 

 

CZĘŚĆ 3 – wykonywane samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8Mg + pług i paskarka − 1 szt.

 

Zostały złożone 2 ważne oferty przez następujących Wykonawców:

 

1) ELWOZ Spółka z o.o. SZKLANA 44, 83-334 Miechucino, Punkt Obsługi Klienta

    w Bytowie, ul. Dworcowa 17A, 77-100 Bytów,

2) Usługi Transportowe Roboty Drogowe, Ziemne i Usługi Rolnicze Ryszard Czaja,

    ul. Kaszubska 37, 77-143 Studzienice.

 

Kryterium oceny ofert była najniższa cena.

 

Cena oferty nr 1:   48.686,40 zł

Cena oferty nr 2:   48.600,00 zł

 

Nazwa Wykonawcy wybranej oferty: Usługi Transportowe Roboty Drogowe, Ziemne i Usługi Rolnicze Ryszard Czaja,

Adres: ul. Kaszubska 37, 77-143 Studzienice

Tel: 608627784

 Punktacja łączna – 100 pkt

 

Uzasadnienie wyboru: oferta złożona w tej części przetargu została uznana za najkorzystniejszą ze względu na najniższą cenę.

 

Punktacja pozostałych ofert:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium „cena”

Łączna punktacja

1

ELWOZ Spółka z o.o. SZKLANA 44, 83-334 Miechucino, Punkt Obsługi Klienta w Bytowie, ul. Dworcowa 17A, 77-100 Bytów

 

99,82 pkt.

 

99,82 pkt.

 

CZĘŚĆ 4 – wykonywane samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8Mg z własnym  pługiem i paskarką − 1 szt.

 

Została złożona 1 ważna oferta przez następującego Wykonawcę:

1) Usługi Transportowe i Roboty Ziemne Andrzej Kossak Główczewski, Rzepnica

    ul. Królewny Śnieżki 19, 77-100 Bytów.

 

Kryterium oceny ofert była najniższa cena.

 

Cena oferty nr 1: 56.700,00 zł

 

Nazwa Wykonawcy wybranej oferty: Usługi Transportowe i Roboty Ziemne Andrzej Kossak Główczewski

Adres: Rzepnica ul. Królewny Śnieżki  19, 77-100 Bytów

Tel: 603 059 094

 

 Punktacja łączna – 100 pkt

 

Uzasadnienie wyboru: oferta jako jedyna złożona w tej części przetargu została uznana za najkorzystniejszą.

 

 

CZĘŚĆ 5 – wykonywane ciągnikiem rolniczym min. 80 Km z własnym pługiem  czołowym  − 1 szt.

 

Zostały złożone 3 ważne oferty przez następujących Wykonawców:

 

1) Firma Handlowo – Usługowa „AUTO – COMPLEX” Paweł Józkowski,

      ul. Przemysłowa 14, 77-116 Czarna Dąbrówka,

2) Zakład Usług Leśnych Marek Węsierski, Pomysk Mały 5, 77-100 Bytów,

3) Gospodarstwo Rolne Zbigniew Wolski, Bawarnica 3, 77-124 Parchowo.

 

Kryterium oceny ofert była najniższa cena.

 

Cena oferty nr 1:    19.440,00 zł

Cena oferty nr 2:    17.641,80 zł

Cena oferty nr 3:    18.000,00 zł

 

Nazwa Wykonawcy wybranej oferty:  Zakład Usług Leśnych Marek Węsierski

Adres: Pomysk Mały 5, 77-100 Bytów

Tel: 59 823 13 56

 

 Punktacja łączna – 100 pkt

 

Uzasadnienie wyboru: oferta złożona w tej części przetargu została uznana za najkorzystniejszą ze względu na najniższą cenę.

 

Punktacja pozostałych ofert:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium „cena”

Łączna punktacja

1

 Firma Handlowo – Usługowa „AUTO – COMPLEX” Paweł Józkowski,

ul. Przemysłowa 14,

77-116 Czarna Dąbrówka

 

 

90,75 pkt.

 

90,75 pkt.

3

Gospodarstwo Rolne Zbigniew Wolski, Bawarnica 3, 77-124 Parchowo

98,01 pkt.

98,01 pkt.

 

 

CZĘŚĆ 6 – wykonywane ciągnikiem rolniczym min. 80 Km z własnym pługiem  czołowym  − 1 szt.

 

Zostały złożone 3 ważne oferty przez następujących Wykonawców:

 

1) Zakład Usług Leśnych Marek Węsierski, Pomysk Mały 5, 77-100 Bytów,

2) „KARCZ” Krystian Karcz, 77-121 Pomysk Wielki 1,

3)   Gospodarstwo Rolne Leon Kożyczkowski, ul. Polna 8, 77-127 Nakla.

                                                  

Kryterium oceny ofert była najniższa cena.

 

Cena oferty nr 1:    17.641,80 zł

Cena oferty nr 2:    20.250,00 zł

Cena oferty nr 3:    19.440,00 zł

 

Nazwa Wykonawcy wybranej oferty:  Zakład Usług Leśnych Marek Węsierski

Adres: Pomysk Mały 5, 77-100 Bytów.

Tel: 59 823 13 56

 

 Punktacja łączna – 100 pkt

 

Uzasadnienie wyboru: oferta złożona w tej części przetargu została uznana za najkorzystniejszą ze względu na najniższą cenę.

 

Punktacja pozostałych ofert:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium „cena”

Łączna punktacja

2

„KARCZ” Krystian Karcz, 77-121 Pomysk Wielki 1,

87,12 pkt.

87,12 pkt.

3

Gospodarstwo Rolne Leon Kożyczkowski, ul. Polna 8,

77-127 Nakla

90,75 pkt.

90,75 pkt.

 

 

CZĘŚĆ 7 – ładowarka do załadunku mieszanki piaskowo – solnej na terenie bazy Bytów

                   przy ulicy Leśnej 1, oraz usuwania zasp śnieżnych − 1 szt.

 

Zostały złożone 2 ważne oferty przez następujących Wykonawców:

 

1) Zakład Budownictwa Ogólnego Michał Fijałkowski, ul. Bolesława Chrobrego 12,

    77-100 Rzepnica,

2) „KARCZ” Krystian Karcz, 77-121 Pomysk Wielki 1.

 

Kryterium oceny ofert była najniższa cena.

Cena oferty nr 1: 32.238,00 zł

Cena oferty nr 2: 40.284,00 zł

 

Nazwa Wykonawcy wybranej oferty: Zakład Budownictwa Ogólnego Michał Fijałkowski

Adres: ul. Bolesława Chrobrego 12, 77-100 Rzepnica.

Tel: 59 822 50 09

 Punktacja łączna – 100 pkt

Uzasadnienie wyboru: oferta złożona w tej części przetargu została uznana za najkorzystniejszą ze względu na najniższą cenę.

 

Punktacja pozostałych ofert:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium „cena”

Łączna punktacja

2

„KARCZ” Krystian Karcz,

77-121 Pomysk Wielki 1

80,03 pkt.

80,03 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor dokumentu: Danuta Karpińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2014-10-06, godz. 10:29)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2014-11-25, godz. 10:32)
Odwiedzin: 2428