Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Czarna Dąbrówka - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Czarna Dąbrówka

 

 

 

Bytów, dnia 10.10.2011r.

PZ.2721.1.33.2011

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

 

Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Czarna Dąbrówka

 

 

Została złożona 1 oferta przez następującego Wykonawcę:

 

1) Spółdzielnia Usługowo - Handlowa, Rokitki 24, 77−116 Czarna Dąbrówka.

 

Kryterium oceny ofert była najniższa cena.

 

Cena oferty nr 1: 60.480,00 zł

 

 

Nazwa Wykonawcy wybranej oferty: Spółdzielnia Usługowo - Handlowa

Adres: Rokitki 24, 77−116 Czarna Dąbrówka

Tel: 59 821 28 92

Punktacja łączna - 100 pkt

Uzasadnienie wyboru: oferta jako jedyna złożona w tej części przetargu została uznana za najkorzystniejszą.

 

 

 

 

 

Autor dokumentu: Justyna Stolc
Udostępnił: Janusz Mortas (2011-10-10, godz. 09:41)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2012-10-02, godz. 08:56)
Odwiedzin: 2373