Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Przeradź na terenie gminy Miastko - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Przeradź na terenie gminy Miastko

 

DM.6130.130. 2015                                                                  Bytów, dnia 18.12.2015r.

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie ogłasza aukcję, której celem jest zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących
w pasie drogowym dróg powiatowych nr 1742G Miłocice - Przeradź na terenie gminy Miastko.

 

Oferent zobowiązany będzie na warunkach określonych w specyfikacji w terminie do dnia 28 lutego 2016 roku dokonać wycinki następujących drzew:

  • topola kanadyjska  – 209 szt.

Zasady zbycia drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych oraz kwotę zabezpieczenia należytego wykonania robót określono w specyfikacji.

Jeżeli do aukcji przystąpi więcej niż jeden oferent, aukcja zostanie rozstrzygnięta w drodze licytacji.

Aukcja odbędzie się w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie, ul. Leśnej 1  w dniu 29.12.2015r. o godzinie 1030 w pokoju nr 12 (świetlica).

 

Specyfikację wraz z wykazem drzew przeznaczonych do wycinki można pobierać nieodpłatnie w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie oraz ze strony BIP ZDP Bytów.

Załączniki:

Autor dokumentu: Danuta Karpińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2015-12-18, godz. 11:32)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2015-12-30, godz. 09:29)
Odwiedzin: 2152