sezon 2011-2012 - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

sezon 2011-2012

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

SEZON 2011- 2012

 

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

 

Za organizację i koordynację utrzymania dróg w okresie zimy, w stopniu zależnym od zaistniałych warunków atmosferycznych i posiadanego w dyspozycji zaplecza sprzętowo- materiałowego odpowiedzialni są:

 

.         na szczeblu Zarządu Dróg Powiatowych :

      -  Zastępca Dyrektora Zarządu -  Janusz Mortas

      -  Główny Specjalista d/s Utrzymania Dróg    − Maria Stemplowska

           tel.   59 822 25 49,  59 822 25 28, 59 822 25 29

− na szczeblu Obwodów Drogowych - Kierownicy Obwodów.

Bezpośrednią akcję zimową prowadzą Obwody  Drogowe z siedzibami:

-  Obwód  Drogowy nr 1 w Bytowie, ul. Leśna 1; tel. 59 822 25 29

   Kierownik  Obwodu Janusz Szczepański tel. kom. 603 371 513

   dla dróg na terenie następujących baz:

        − w Bytowie - gminy  Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Tuchomie

           ( 4 piaskarki, 7 pługów odśnieżnych),

        − w Czarnej Dąbrówce − gminy Czarna Dąbrówka (1 piaskarka, 2 pługi odśnieżne),

        − w Kołczygłowach− gminy Kołczygłowy, częściowo Trzebielino, ( 1 piaskarka, 2 pługi odśnieżne),

        − w  Lipnicy − gmina Lipnica, częściowo Miastko ( 1 piaskarka, 2 pługi odśnieżne),

         w  Tuchomiu − gmina Tuchomie, częściowo Borzytuchom, Bytów, Lipnica i Miastko ( 2 piaskarki,

           3 pługi odśnieżne),

-   Obwód  Drogowy nr 2 w Miastku, ul. Kujawska 13; tel.  59 857 58 81

    Kierownik Obwodu Jerzy Witek tel. kom. 605 285 401

    dla dróg na terenie następujących baz:

        − w  Miastku − gmina Miastko i częściowo Trzebielino ( 2 piaskarki, 3 pługi odśnieżne),

 

Ulice powiatowe na terenie miast utrzymuje :

-  Bytów - P.H.U. SAR-NAT Daniel Strojk 77-100 Bytów, ul. Lęborska 37

-  Miastko − Obwód Drogowy Nr 2 w Miastku

 

             Na terenie działania tutejszego Zarządu Dróg Powiatowych drogi będą utrzymywane w  IV, V i VI standardzie o łącznej długości 588,3km tj:

IV standard -  o długości 288,9km - zwalczanie śliskości zimowej odbywać się będzie mieszanką piaskowo -solną wyłącznie na spadkach powyżej 4%, skrzyżowaniach z koleją w jednym poziomie, przystankach autobusowych i innych miejscach wyznaczonych przez Zarząd a odśnieżanie systemem interwencyjnym. Na jezdni może zalegać śnieg i języki śnieżne. Utrudnienia i przerwy w ruchu mogą występować do 8 godzin.

V standard  - o długości 266,4 km − zwalczanie śliskości zimowej odbywać się będzie wyłącznie na spadkach powyżej 4%, skrzyżowaniach z koleją w jednym poziomie, przystankach autobusowych i innych miejscach wyznaczonych przez Zarząd materiałami uszorstniającymi i sprzętem zwolnionym z IV standardu drogi odśnieżane są systemem interwencyjnym, sprzętem zwolnionym z IV standardu, o odśnieżanie systemem interwencyjnym, sprzętem zwolnionym z IV standardu po wystąpieniu utrudnień i przerw w ruchu. Dopuszcza się  odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu w miejscach występowania zasp z wykonaniem mijanek w odstępach 200 - 300 m. Przerwy w ruchu komunikacyjnym mogą występować do 24 godzin.

VI standard  - o długości 33,0 km −drogi odśnieżane są systemem interwencyjnym, sprzętem zwolnionym z IV i V standardu (przywrócenie przejezdności). Przerwy w ruchu komunikacyjnym mogą występować do 48 godzin.

Odśnieżanie uzupełniające polega  na usuwaniu zwałów śniegu z poboczy poza koronę drogi. Stosuje się go w systemie interwencyjnym. Do usuwania wałów śnieżnych o wysokości do 0,8 m należy używać pługów średnich dwustronnych, a powyżej 0,8 m lub jeżeli w otoczeniu drogi zalega gruba warstwa śniegu, należy stosować maszyny typu: spycharki, ładowarki i równiarki.

Nie wolno pozostawić zgarniętego z jezdni śniegu na skrzyżowaniach dróg z koleją oraz na innych krzyżujących się drogach.

 

Z zimowego utrzymania wyłączono 26,5km dróg. Są to drogi gruntowe oraz utwardzone o minimalnym znaczeniu komunikacyjnym.

 

Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne, w czasie korzystania z dróg publicznych w okresie zimowym niezbędne jest dostosowanie prędkości jazdy do panujących warunków. Niewskazane jest wyprzedzanie na drodze pracującego sprzętu odśnieżnego i przeciwgołoledziowego oraz niedopuszczalne jest omijanie samochodów, które zatrzymały się na drodze w oczekiwaniu na zakończenie odśnieżania bądź zwalczania śliskości.

 

Służba Drogowa będzie pracować stosownie do warunków jakie będą panować w danym dniu przeważnie w godz. 4 ÷ 15 00. W pozostałych godzinach kontakt telefoniczny z Kierownikami Obwodów Drogowych.

 

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r.(Dz. U nr 132, poz.622 z późn. zm.) 

- uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż

  nieruchomości należy do obowiązków właścicieli nieruchomości ( art.5 ust. 1pkt. 4),

- uprzątniecie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków

  komunikacyjnych należy do obowiązków przedsiębiorców  użytkujących tereny służące

  komunikacji publicznej (art. 5 ust.3).

 

 

 

Sporządził:

Maria Stemplowska

Bytów, dnia 14.10.2011r

 

 

 

 

 

Załączniki:

Autor dokumentu: Janusz Mortas
Udostępnił: Janusz Mortas (2011-10-25, godz. 09:15)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2012-12-10, godz. 09:10)
Odwiedzin: 2931