Odbudowa i remont drogi powiatowej nr 1762G na odcinku Parchowo - Nakla - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Odbudowa i remont drogi powiatowej nr 1762G na odcinku Parchowo - Nakla

ZESTAWIENIE OTWIERANYCH OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Odbudowa i remont drogi powiatowej nr 1762G na odcinku Parchowo – Nakla”.

Załączniki:

Autor dokumentu: Kamila Kwidzińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2018-06-06, godz. 12:49)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2018-11-20, godz. 12:57)