Przebudowa drogi powiatowej nr 1779G w miejscowości Udorpie - etap II - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1779G w miejscowości Udorpie - etap II

ZESTAWIENIE OTWIERANYCH OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1779G w miejscowości Udorpie – etap II”.

Załączniki:

Autor dokumentu: Kamila Kwidzińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2018-02-12, godz. 09:53)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2018-11-20, godz. 12:49)