Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę piasku w sezonie zimowym 2012/2013 - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Przetarg nieograniczony częściowy na dostawę piasku w sezonie zimowym 2012/2013

 

 

                                                                                            Bytów, dnia 20.09.2012r.

PZ.2721.25.2012

 

                         Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

Dostawa piasku w sezonie zimowym 2012/2013

 

CZĘŚĆ Nr 1 dostawa piasku na plac składowy na terenie gminy Bytów − 900 ton

 

Zostały złożone 2 ważne oferty przez następujących Wykonawców:

4) Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa Naturalnego "MICHAŁ" Michał Treder, Pomysk

    Wielki 46A, 77-121 Pomysk Wielki,

9) Usługi Transportowe, Roboty Ziemne HANDEL - SKUP - SPRZEDAŻ Maria Paszki,

    ul. Gałczyńskiego 21, 77-100 Bytów.

 

Kryterium oceny ofert była najniższa cena.

 

Cena oferty nr 4: 9.852,30 .

Cena oferty nr 9: 13.062,60 .

 

Nazwa Wykonawcy wybranej oferty: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa Naturalnego "MICHAŁ" Michał Treder,

Adres: Pomysk Wielki 46A, 77-121 Pomysk Wielki.

Tel: 59 823 13 85

Punktacja łączna - 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Oferta została uznana za najkorzystniejszą ze względu na najniższą cenę .

 

Punktacja pozostałej oferty:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium "cena"

Łączna punktacja

9

Usługi Transportowe, Roboty Ziemne HANDEL - SKUP - SPRZEDAŻ Maria Paszki, ul. Gałczyńskiego 21,

77-100 Bytów

 75,42 pkt.

 75,42 pkt.

 

 

CZĘŚĆ Nr 2 dostawa piasku na plac składowy na terenie gminy Miastko − 600 ton

 

Zostały złożone 2 ważne oferty przez następujących Wykonawców:

1) Usługi Transportowe Stanisław Monasterski, Pasieka, ul. Świerkowa 9,77-200 Miastko,

10) Usługi Transportowe, Roboty Ziemne HANDEL - SKUP - SPRZEDAŻ Maria Paszki,

    ul. Gałczyńskiego 21, 77-100 Bytów.

 

Kryterium oceny ofert była najniższa cena.

Cena oferty nr 1: 8.634,60 zł.

Cena oferty nr 10: 10.258,20 zł.

 

Nazwa Wykonawcy wybranej oferty: Usługi Transportowe Stanisław Monasterski,

Adres: Pasieka, ul. Świerkowa 9,77-200 Miastko.

Tel: 59 857 39 59

Punktacja łączna - 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Oferta została uznana za najkorzystniejszą ze względu na najniższą cenę.

 

Punktacja pozostałej oferty:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium "cena"

Łączna punktacja

10

Usługi Transportowe, Roboty Ziemne HANDEL - SKUP - SPRZEDAŻ Maria Paszki, ul. Gałczyńskiego 21,

77-100 Bytów

 84,17 pkt.

 84,17 pkt.

 

CZĘŚĆ Nr 3 dostawa piasku na plac składowy na terenie gminy Czarna Dąbrówka -

400 ton

 

Zostały złożone 2 ważne oferty przez następujących Wykonawców:

3) Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa Naturalnego "MICHAŁ" Michał Treder, Pomysk

    Wielki 46A. 77-121 Pomysk Wielki,

8) Usługi Transportowe, Roboty Ziemne HANDEL - SKUP - SPRZEDAŻ Maria Paszki,

    ul. Gałczyńskiego 21, 77-100 Bytów.

 

Kryterium oceny ofert była najniższa cena.

 

Cena oferty nr 3: 6.150,00 zł.

Cena oferty nr 8: 6.346,80 zł.

 

Nazwa Wykonawcy wybranej oferty: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa Naturalnego "MICHAŁ" Michał Treder,

Adres: Pomysk Wielki 46A, 77-121 Pomysk Wielki.

Tel: 59 823 13 85

Punktacja łączna - 100 pkt

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta została uznana za najkorzystniejszą ze względu na najniższą cenę.

 

 Punktacja pozostałej oferty:

 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium "cena"

Łączna punktacja

8

Usługi Transportowe, Roboty Ziemne HANDEL - SKUP - SPRZEDAŻ Maria Paszki, ul. Gałczyńskiego 21,

77-100 Bytów

96,90 pkt.

96,90 pkt.

 

 

CZĘŚĆ Nr 4 dostawa piasku na plac składowy na terenie gminy Kołczygłowy − 300 ton

 

Zostały złożone 2 ważne oferty przez następujących Wykonawców:

2) Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa Naturalnego "MICHAŁ" Michał Treder, Pomysk

    Wielki 46A. 77-121 Pomysk Wielki,

6) Usługi Transportowe, Roboty Ziemne HANDEL - SKUP - SPRZEDAŻ Maria Paszki,

    ul. Gałczyńskiego 21, 77-100 Bytów.

 

Kryterium oceny ofert była najniższa cena.

 

Cena oferty nr 2: 4.778,55 zł.

Cena oferty nr 6: 6.605,10 zł.

 

Nazwa Wykonawcy wybranej oferty: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa Naturalnego "MICHAŁ" Michał Treder,

Adres: Pomysk Wielki 46A, 77-121 Pomysk Wielki.

Tel: 59 822 57 31

Punktacja łączna - 100 pkt

Uzasadnienie wyboru: Oferta została uznana za najkorzystniejszą ze względu na najniższą cenę.

 

Punktacja pozostałej oferty:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium "cena"

Łączna punktacja

6

Usługi Transportowe, Roboty Ziemne HANDEL - SKUP - SPRZEDAŻ Maria Paszki, ul. Gałczyńskiego 21,

77-100 Bytów

72,35 pkt.

72,35 pkt.

 

 

CZĘŚĆ Nr 5 dostawa piasku na plac składowy na terenie gminy Tuchomie − 500 ton

 

Zostały złożone 2 ważne oferty przez następujących Wykonawców:

7) Usługi Transportowe, Roboty Ziemne HANDEL - SKUP - SPRZEDAŻ Maria Paszki,  ul. Gałczyńskiego 21, 77-100 Bytów,

12) Przedsiębiorstwo Usług Budowlano - Drogowych "JASZUL", ul. Chocimierza 8,

    77-133 Tuchomie.

 

Kryterium oceny ofert była najniższa cena.

 

Cena oferty nr 7: 8.548,50 zł.

Cena oferty nr 12: 6.765,00 zł.

 

Nazwa Wykonawcy wybranej oferty: Przedsiębiorstwo Usług Budowlano - Drogowych "JASZUL"

Adres: ul. Chocimierza 8, 77-133 Tuchomie.

Tel: 59 82 158 75

Punktacja łączna - 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Oferta została uznana za najkorzystniejszą ze względu na najniższą cenę.

 

Punktacja pozostałej oferty:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium "cena"

Łączna punktacja

7

Usługi Transportowe, Roboty Ziemne HANDEL - SKUP - SPRZEDAŻ Maria Paszki, ul. Gałczyńskiego 21,

77-100 Bytów

79,14 pkt.

79,14 pkt.

 

 

CZĘŚĆ Nr 6 dostawa piasku na plac składowy na terenie gminy Lipnica - 300 ton

 

Zostały złożone 2 ważne oferty przez następujących Wykonawców:

5) Usługi Transportowe, Roboty Ziemne HANDEL - SKUP - SPRZEDAŻ Maria Paszki,

    ul. Gałczyńskiego 21, 77-100 Bytów,

11) Przedsiębiorstwo Usług Budowlano - Drogowych "JASZUL", ul. Chocimierza 8,

    77-133 Tuchomie.

 

Kryterium oceny ofert była najniższa cena.

 

Cena oferty nr 5:   4.022,10 zł.

Cena oferty nr 11:   4.059,00 zł.

 

Nazwa Wykonawcy wybranej oferty: Usługi Transportowe, Roboty Ziemne HANDEL - SKUP - SPRZEDAŻ Maria Paszki,

Adres: ul. Gałczyńskiego 21, 77-100 Bytów.

Tel: 59 822 57 31

Punktacja łączna - 100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta została uznana za najkorzystniejszą ze względu na najniższą cenę.

 

Punktacja pozostałej oferty:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium "cena"

Łączna punktacja

11

Przedsiębiorstwo Usług Budowlano - Drogowych "JASZUL",

ul. Chocimierza 8, 77-133 Tuchomie

 

99,09 pkt.

99,09 pkt.

Autor dokumentu: Danuta Karpińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2012-09-24, godz. 07:18)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2012-12-21, godz. 08:31)
Odwiedzin: 2714