Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino

                                               Bytów, dnia 03.10.2013r.

PZ.2721.22.2013

 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gmin Kołczygłowy i Trzebielino

 

CZĘŚĆ 1 − wykonywane samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z własną piaskarką i pługiem powierzonym przez Zamawiającego − 1 szt.

 

Została złożona 1 ważna oferta przez następującego Wykonawcę:

1) Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Edward Mucha ul. Adama Mickiewicza 15, 77-140 Kołczygłowy

Kryterium oceny ofert była najniższa cena.

 

Cena oferty nr 1: 60.048,00 zł.

Nazwa Wykonawcy wybranej oferty: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Edward Mucha

Adres: ul. Adama Mickiewicza 15, 77-140 Kołczygłowy

Tel: 692 117 513

Uzasadnienie wyboru: oferta jako jedyna złożona w tej części przetargu została uznana za najkorzystniejszą.

 

CZĘŚĆ 2 − wykonywane ciągnikiem rolniczym o mocy min. 80 KM z własnym pługiem czołowym  − 1 szt.

 

Została złożona 1 ważna oferta przez następującego Wykonawcę:

1) Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Edward Mucha ul. Adama Mickiewicza 15, 77-140 Kołczygłowy

Kryterium oceny ofert była najniższa cena.

 

Cena oferty nr 1: 14.040,00 zł.

 

Nazwa Wykonawcy wybranej oferty: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Edward Mucha

Adres: ul. Adama Mickiewicza 15, 77-140 Kołczygłowy

Tel: 692 117 513

Uzasadnienie wyboru: oferta jako jedyna złożona w tej części przetargu została uznana za najkorzystniejszą.

 

Autor dokumentu: Danuta Karpińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2013-10-03, godz. 13:52)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2014-01-07, godz. 12:29)
Odwiedzin: 2214