Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku

PZ.2721.7.6.2016                                                                   Bytów, dnia 14.03.2016r.

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Dostawa kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku

 Zostało złożone 7 ofert  przez następujących  Wykonawców:

1. Produkcja – Handel – Usługi MAR – POL Jacek Marcinkowski, ul. Koniuchy 21A/43,

     77-100 Toruń,

2. TRANSBUD KRUSZYWA Piotr Nowak, ul. Nowowiejskiego 18, 84-240 Reda,

3. „KARCZ” Krystian Karcz, 77-121 Pomysk Wielki 1,

4. „ŻWIROWNIA KOZIN” Spółka z o.o., Kozin, 77-116 Czarna Dąbrówka,

5. Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Roman Jereczek, Mądrzechowo, ul. Kościerska 5, 77-100 Bytów,

6. Przedsiębiorstwo Usług Budowlano – Drogowych „JASZUL” Andrzej Jaszul,

    ul. Chocimierza 8, 77-133 Tuchomie,

7. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Krzysztof Sychta, ul. Słoneczna 5,

    83-340 Sierakowice.

 

Kryteriami oceny ofert były:

1) Cena brutto – 95 %  

2) Termin płatności – 5 %.

 

Cena oferty nr 1: 113.319,90 zł – 87,65 pkt.

Termin płatności oferta nr 1: 30 dni- 5 pkt.

Łączna liczba punktów wynosi – 92,65 pkt.

 

Oferta nr 2  Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona nie podlega ocenie.

 

Cena oferty nr 3: 132.840,00 zł – 74,77 pkt.

Termin płatności oferta nr 3: 30 dni- 5 pkt.

Łączna liczba punktów wynosi – 79,77 pkt.

 

Cena oferty nr 4: 104.550,00 zł – 95,00 pkt.

Termin płatności oferta nr 4: 30 dni- 5,00 pkt.

 Łączna liczba punktów wynosi – 100,00 pkt.

 

Cena oferty nr 5: 114.759,00 zł – 86,55 pkt.

Termin płatności oferta nr 5: 30 dni- 5,00 pkt.

 Łączna liczba punktów wynosi – 91,55 pkt.

 

Cena oferty nr 6: 116.973,00 zł – 84,91 pkt.

Termin płatności oferta nr 6: 30 dni- 5,00 pkt.

 Łączna liczba punktów wynosi – 89,91 pkt.

 

 Cena oferty nr 7: 125.829,00 zł – 78,93 pkt.

Termin płatności oferta nr 7: 30 dni- 5,00 pkt.

 Łączna liczba punktów wynosi – 83,93 pkt.

 

Nazwa Wykonawcy wybranej oferty: „ŻWIROWNIA KOZIN” Spółka z o.o.

Adres: Kozin, 77-116 Czarna Dąbrówka

Telefon: 608 297 798.  

 

Punktacja łączna – 100,00 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru: oferta została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ uzyskała największą liczbę punktów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor dokumentu: Danuta Karpińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2016-03-14, godz. 08:39)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2016-05-06, godz. 11:53)