Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie

PZ.2721.12.5.2015                                                                 Bytów, dnia 13.05.2015 rok

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1792G - ulica Mierosławskiego w Bytowie”

 

Zostały złożone 4 ważne oferty przez następujących Wykonawców:

1. MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, ul. Świętopełka 28, 81-524 Gdynia

2. HIGHWAY Piotr Urbański, ul. Złota 20, 80-297 Banino

3. GEOBET Spółka z o.o., ul. Towarowa 17,10-416 Olsztyn

4. Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe „DROMAX” Michał Baumgard,

    ul. Milczańska 18A/19, 61-131 Poznań. 

Kryteriami oceny ofert były:

1) Cena – 95 % (95 pkt.)

2) Termin płatności – 5% (5 pkt.).

 

Cena oferty nr 1: 79.950,00 zł – 81,92 pkt.

Termin płatności 30 dni – 5,00 pkt.

Łączna liczba punktów wynosi – 86,92 pkt.

 

Cena oferty nr 2: 177.366,00 zł – 36,93 pkt.

Termin płatności 30 dni – 5,00 pkt.

Łączna liczba punktów wynosi – 41,93 pkt.

 

Cena oferty nr 3: 68.941,50 zł – 95,00 pkt.

Termin płatności 30 dni – 5,00 pkt.

Łączna liczba punktów wynosi – 100,00 pkt.

 

Cena oferty nr 4: 76.752,00 zł – 85,33 pkt.

Termin płatności 30 dni – 5,00 pkt.

Łączna liczba punktów wynosi – 90,33 pkt.

 

Nazwa Wykonawcy wybranej oferty: GEOBET Spółka z o.o

Adres:  ul. Towarowa 17, 10-416 Olsztyn

Tel/fax: 602 391 001

Punktacja łączna – 100 pkt

 

Uzasadnienie wyboru: oferta została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ uzyskała największą liczbę punktów.

 

 

 

 

Załączniki:

Autor dokumentu: Danuta Karpińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2015-05-13, godz. 08:22)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2015-06-09, godz. 07:50)