Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gminy Borzytuchom - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Aukcja na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gminy Borzytuchom

DM.6130.128. 2016                                                                             Bytów, dnia 21.12.2016r. 

OGŁOSZENIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie ogłasza aukcję, której celem jest zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1726G Tuchomie – Bytów oraz drogi powiatowej nr 1752G Krosnowo – Borzytuchom na terenie gminy Borzytuchom.

Oferent zobowiązany będzie na warunkach określonych w specyfikacji w terminie do dnia 28 lutego 2017 roku dokonać wycinki następujących drzew:

  • topola kanadyjska  – 70 szt.

Zasady zbycia drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych oraz kwotę zabezpieczenia należytego wykonania robót określono w specyfikacji.

 Jeżeli do aukcji przystąpi więcej niż jeden oferent, aukcja zostanie rozstrzygnięta w drodze licytacji.

Aukcja odbędzie się w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie, ul. Leśnej 1  w dniu 09.01.2017r. o godzinie 1000 w pokoju nr 12 (świetlica).

Specyfikację wraz z wykazem drzew przeznaczonych do wycinki można pobierać nieodpłatnie w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie oraz ze strony BIP ZDP Bytów.

Załączniki:

Autor dokumentu: Janusz Mortas
Udostępnił: Janusz Mortas (2016-12-21, godz. 12:39)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2017-01-27, godz. 08:47)
Odwiedzin: 1899