Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2014 roku - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2014 roku

PZ.2721.4.2014                                                                        Bytów, dnia 10.02.2014r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3 PU/RC do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2014 roku”

 

Kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C65B3 PU/RC w ilości 110 ton

 

Zostało złożone 5 ważnych ofert przez następujących Wykonawców:

1) COLAS Polska Spółka z o.o., ul. Nowa 49, 62 – 070 Polędzie,

2) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie,

3) BITUNOVA Spółka z o.o. ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa,

4) Wytwórnia Materiałów Bitumicznych EMULEX Irena Kalinowska ul. Gombrowicza 4,

    73-110 Stargard Szczeciński,

5) INRECO - Emulsja Spółka z o. o. Marcelin 19, 78-422 Gwda Wielka.

 

Kryterium oceny ofert była najniższa cena.

 

Cena oferty nr 1: 243.134,10 zł

Cena oferty nr 2: 259.776,00 zł

Cena oferty nr 3: 226.086,30 zł

Cena oferty nr 4: 235.422,00 zł

Cena oferty nr 5: 224.868,60 zł

 

Nazwa Wykonawcy wybranej oferty: INRECO - Emulsja Spółka z o. o.

Adres: MARCELIN  19, 78-422 GWDA WIELKA

Tel/fax: 94 374 67 50/ 94 372 10 49

Punktacja łączna – 100 pkt

Uzasadnienie wyboru: oferta została uznana za najkorzystniejszą ze względu na najniższą cenę.

Punktacja pozostałych ofert

 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium „cena”

Łączna punktacja

1.

COLAS Polska Spółka z o.o.

ul. Nowa 49, 62-070 Polędzie

92,49 pkt

 

92,49 pkt

2.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., ul. Laskowicka 3,

86-100 Świecie

 

86,56 pkt

 

 

86,56 pkt

 

3.

Wytwórnia Materiałów Bitumicznych EMULEX Irena Kalinowska

ul. Gombrowicza 4,

73-110 Stargard Szczeciński

 

99,46 pkt

 

99,46 pkt

4.

BITUNOVA Spółka z o.o.

ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa

 

95,52 pkt

 

95,52 pkt

 

 

 

Autor dokumentu: Danuta Karpińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2014-02-24, godz. 14:30)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2014-02-24, godz. 14:33)