Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201G Budowo - Krosnowo - Bytów - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201G Budowo - Krosnowo - Bytów

PZ.2721.17.7.2016                                                               Bytów, dnia 07.06.2016 r.

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej

nr 1201G Budowo – Krosnowo - Bytów

 

 Zostały złożone 3 oferty  przez następujących Wykonawców:

 

1. KULCZYK PROJEKTY Łukasz Kulczyk, ul. Kos. Gdyńskich 27/42, 86-300 Grudziądz,

2. TRANS PROJEKT MD Autorka Pracownia Projektowa Marek Dąbrowny, ul. Cyfrowa 6,

    71-441 Szczecin,

3. Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Maciej Rybarczyk, ul. Bursztynowa 14,

    77-100 Bytów.

 

Kryteriami oceny ofert były:

1) Cena – 95 % (95 pkt)

2) Termin płatności – 5 % (5 pkt).

 

Oferta nr 1 – Wykonawca wykluczony oferta odrzucona nie podlega ocenie.

 

Cena oferty nr 2: 228.238,80 zł – 57,60 pkt.

Termin płatności 30 dni  – 5,00 pkt..

Łączna liczba punktów wynosi – 62,60 pkt.

 

Cena oferty nr 3: 138.375,00 zł – 95,00 pkt.

Termin płatności 30 dni – 5,00 pkt.

Łączna liczba punktów wynosi – 100,00 pkt.

 

Nazwa Wykonawcy wybranej oferty: Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Maciej Rybarczyk, ul. Bursztynowa 14, 77-100 Bytów

Tel/faks: 59 822 55 27

Punktacja łączna – 100,00 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru: oferta została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ uzyskała maksymalną liczbę  punktów.

 

 

 

 

Załączniki:

Autor dokumentu: Danuta Karpińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2016-06-07, godz. 08:33)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2017-01-03, godz. 09:41)
Odwiedzin: 2068