Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego - II przetarg nieograniczony - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego - II przetarg nieograniczony

 

PZ.2721.25.5.2015                                                          Bytów, dnia 14.10.2015 rok

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

Usługi w zakresie zimowego utrzymania  dróg i ulic powiatowych w sezonie

zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego

 

 Część nr 1 – Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na

terenie gmin:  Parchowo  i Studzienice z bazą w Bytowie

Została złożona 1 ważna oferta przez następującego Wykonawcę:

 1) Gospodarstwo Rolne Leon Kożyczkowski, 77-127 Nakla, ul. Polna 8.

 Kryteriami oceny ofert były:

1) Cena – 95 pkt.

2) Termin płatności – 5 pkt.

 Cena oferty nr 1: 18.630,00zł – 95,00 pkt.

Termin płatności oferta nr 1: 21 dni – 3,00 pkt.

Łączna liczba punktów wynosi – 98,00 pkt.

 Nazwa Wykonawcy wybranej oferty: Gospodarstwo Rolne Leon Kożyczkowski,

77-127 Nakla, ul. Polna 8

Tel/faks: 889 876 497

Punktacja łączna – 98,00 pkt.

 Uzasadnienie wyboru: oferta jako jedyna złożona w tej części przetargu  została uznana za najkorzystniejszą.

 Część nr 2 – Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Miastko z bazą w Miastku

 Nie wpłynęła żadna oferta.

 Część nr 3 – Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Miastko z bazą w Miastku

 Nie wpłynęła żadna oferta.

 Część nr 4 – Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg  powiatowych na terenie gminy Miastko z bazą w Miastku

 Została złożona 1 ważna oferta przez następującego Wykonawcę:

 1) Usługi Transportowe Stanisław Monasterski, Pasieka, ul. Świerkowa  9, 77-200 Miastko

 Kryteriami oceny ofert były:

1) Cena – 95 pkt.

2) Termin płatności – 5 pkt.

 Cena oferty nr 1: 34.560,00zł – 95,00 pkt.

Termin płatności oferta nr 1: 30 dni – 5,00 pkt.

Łączna liczba punktów wynosi – 100,00 pkt.

 Nazwa Wykonawcy wybranej oferty: Usługi Transportowe Stanisław Monasterski, Pasieka, ul. Świerkowa  9, 77-200 Miastko

Tel/faks: 59 587 39 59

Punktacja łączna – 100,00 pkt.

 Uzasadnienie wyboru: oferta jako jedyna złożona w tej części przetargu  została uznana za najkorzystniejszą.

 

 

 

Autor dokumentu: Danuta Karpińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2015-10-14, godz. 13:59)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2015-12-01, godz. 14:30)
Odwiedzin: 2239