Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

SEZON 2018- 2019 

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Za organizację i koordynację utrzymania dróg w okresie zimy, w stopniu zależnym od zaistniałych warunków atmosferycznych i posiadanego w dyspozycji zaplecza sprzętowo- materiałowego odpowiedzialni są:

na szczeblu Zarządu Dróg Powiatowych :

      -  Zastępca Dyrektora Zarządu -  Janusz Mortas

      -  Główny Specjalista d/s Utrzymania Dróg    − Maria Stemplowska

     − na szczeblu Obwodów Drogowych – Kierownicy Obwodów

           tel.   59 822 25 49,  59 822 25 28, 59 822 25 29

 

Bezpośrednią akcję zimową prowadzą Obwody  Drogowe z siedzibami:

Obwód  Drogowy nr 1 w Bytowie, ul. Leśna 1; tel. 59 822 25 29

   Kierownik  Obwodu Aleksander Pradella tel. kom. 603 371 514

   dla dróg na terenie następujących baz:

−  w Bytowie – gminy  Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice,

    Tuchomie ( 4 piaskarki, 6 pługów odśnieżnych),

−  w Czarnej Dąbrówce − gminy Czarna Dąbrówka (1 piaskarka, 2 pługi odśnieżne),

−  w Kołczygłowach− gminy Kołczygłowy, częściowo Trzebielino, ( 1 piaskarka, 3 pługi  

     odśnieżne),

−  w  Lipnicy − gmina Lipnica, częściowo Miastko ( 1 piaskarka, 2 pługi odśnieżne),

−  w  Tuchomiu − gmina Tuchomie, częściowo Borzytuchom, Bytów, Lipnica i Miastko

    ( 2 piaskarki, 3 pługi odśnieżne),

-   Obwód  Drogowy nr 2 w Miastku, ul. Kujawska 13; tel.  59 857 58 81

    Majster Obwodu Andrzej Dwulit tel. kom. 605 693 928

    dla dróg na terenie następujących baz:

   − w  Miastku − gmina Miastko i częściowo Trzebielino ( 2 piaskarki, 4 pługi odśnieżne),

 Na terenie działania tutejszego Zarządu Dróg Powiatowych drogi będą utrzymywane w  IV, V i VI standardzie o łącznej długości 559,0km tj:

IV standard  o długości 286,8km - zwalczanie śliskości zimowej odbywać się będzie mieszanką piaskowo –solną na spadkach powyżej 4%, skrzyżowaniach, przystankach autobusowych i innych miejscach wyznaczonych przez Zarząd a odśnieżanie systemem interwencyjnym. Na jezdni może zalegać śnieg i języki śnieżne. Utrudnienia i przerwy w ruchu mogą występować do 8 godzin.

V standard  - o długości 258,5 km − zwalczanie śliskości zimowej odbywać się będzie na spadkach powyżej 4%, skrzyżowaniach, przystankach autobusowych i innych miejscach wyznaczonych przez Zarząd materiałami uszorstniającymi i sprzętem zwolnionym z IV standardu drogi odśnieżane są systemem interwencyjnym, sprzętem zwolnionym z IV standardu, o odśnieżanie systemem interwencyjnym, sprzętem zwolnionym z IV standardu po wystąpieniu utrudnień i przerw w ruchu. Dopuszcza się  odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu w miejscach występowania zasp z wykonaniem mijanek w odstępach 200 – 300 m. Przerwy w ruchu komunikacyjnym mogą występować do 24 godzin.

VI standard  - o długości 13,7 km − drogi odśnieżane są systemem interwencyjnym, sprzętem zwolnionym z IV i V standardu (przywrócenie przejezdności). Przerwy w ruchu komunikacyjnym mogą występować do 48 godzin.

Odśnieżanie uzupełniające polega  na usuwaniu zwałów śniegu z poboczy poza koronę drogi. Stosuje się go w systemie interwencyjnym. Do usuwania wałów śnieżnych o wysokości do 0,8 m należy używać pługów średnich dwustronnych, a powyżej 0,8 m lub jeżeli w otoczeniu drogi zalega gruba warstwa śniegu, należy stosować maszyny typu: spycharki, ładowarki i równiarki.

Nie wolno pozostawić zgarniętego z jezdni śniegu na skrzyżowaniach dróg z koleją oraz na innych krzyżujących się drogach.

Z zimowego utrzymania wyłączono  7,6 km dróg. Są to drogi gruntowe oraz utwardzone o minimalnym znaczeniu komunikacyjnym.

Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne, w czasie korzystania z dróg publicznych w okresie zimowym niezbędne jest dostosowanie prędkości jazdy do panujących warunków. Niewskazane jest wyprzedzanie na drodze pracującego sprzętu odśnieżnego i przeciw gołoledziowego oraz niedopuszczalne jest omijanie samochodów, które zatrzymały się na drodze w oczekiwaniu na zakończenie odśnieżania bądź zwalczania śliskości.

 

Służba Drogowa będzie pracować stosownie do warunków jakie będą panować w danym dniu przeważnie w godz. 4 ÷ 15 00. W pozostałych godzinach kontakt telefoniczny z Kierownikami Obwodów Drogowych.

 

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r.(tj. z 2013r. Dz. U. poz.1399) 

- uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż

  nieruchomości należy do obowiązków właścicieli nieruchomości ( art.5 ust. 1pkt. 4).

 

 

 

Sporządził:

Maria Stemplowska

Bytów, dnia 02.11.2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor dokumentu: Maria Stemplowska
Udostępnił: Janusz Mortas (2018-12-21, godz. 08:17)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2019-12-16, godz. 12:11)