Odbudowa 1780G na odcinku Studzienice - Sominy w km 9+755 - 10+625, 12+250 - 14+610, 16+804 - 17+258 - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Odbudowa 1780G na odcinku Studzienice - Sominy w km 9+755 - 10+625, 12+250 - 14+610, 16+804 - 17+258

Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie informuje o wyniku postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Studzienice – Sominy w km 9+755 – 10+625, 12+250 – 14+610, 16+804 – 17+258”

Załączniki:

Autor dokumentu: Kamila Kwidzińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2018-06-21, godz. 14:11)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2018-11-20, godz. 12:58)