Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Lipnica - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Lipnica

 

                                                               Bytów, dnia 02.10.2014r.

PZ.2721.15.2014

 

             Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Lipnica

 Została złożona 1 ważna oferta przez następującego Wykonawcę:

 1) Usługi Transportowo – Handlowe i Robót Ziemnych Grzegorz Połczyński, Stoltmany 6, 77-130 Lipnica.

Kryterium oceny ofert była najniższa cena.

 Cena oferty nr 1: 77.004,00 zł

 Nazwa Wykonawcy wybranej oferty: Usługi Transportowo – Handlowe i Robót Ziemnych Grzegorz Połczyński,

Adres:  Stoltmany 6, 77-130 Lipnica

Tel/fax: 606 679 764

 Punktacja łączna – 100 pkt

Uzasadnienie wyboru: oferta jako jedyna złożona w  przetargu została uznana za najkorzystniejszą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor dokumentu: Danuta Karpińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2014-10-02, godz. 12:20)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2014-11-05, godz. 13:01)
Odwiedzin: 1935