Dostawa kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Dostawa kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku

                                                                                                     Bytów, dnia 09.03.2012r.

PZ.2721.7.2012

 

                    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dostawa kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku

 

Zostały złożone 4 ważne oferty  przez następujących  Wykonawców:

 2. "ADAMS - TRANS" Przemysław Adamczyk, Maków, ul. Sporna 8,

26-640 Skaryszew,

 3. Przedsiębiorstwo Usług Budowlano - Drogowych "JASZUL" Andrzej Jaszul,

ul. Chocimierza 8, 77-133 Tuchomie,

 4.Usługi Transportowe, Roboty Ziemne HANDEL - SKUP - SPRZEDAŻ, Maria Paszki, ul. Gałczyńskiego 21, 77-100 Bytów,

5. Firma Usługowo - Handlowa "ŻWIREK" Krzysztof Stanisławski, Zielona Huta,

89-607 Konarzyny

 

Kryterium oceny ofert była najniższa cena.

 

Cena oferty nr 2: 138 621,00 zł,

Cena oferty nr 3:   69 741,00 zł,

Cena oferty nr 4:   63 726,30 zł,                                                                                         Cena oferty nr 5:   62 607,00 zł.             

          

Nazwa Wykonawcy wybranej oferty: Firma Usługowo - Handlowa "ŻWIREK" Krzysztof Stanisławski,

Adres: Zielona Huta, 89-607 Konarzyny.

Tel/faks: 052 39 825 84 / 608510385

Punktacja łączna - 100 pkt

Uzasadnienie wyboru: oferta została uznana za najkorzystniejszą ze względu na najniższą cenę.

 

Punktacja pozostałej oferty:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium "cena"

Łączna punktacja

1

TRANSPORT, USŁUGI, HANDEL

skład opału, mat. bud., skup złomu

Tadeusz Decka ,

83-132 Morzeszczyn,

Osiedle XXX-Lecia PRL 1

Wykonawca wykluczony Oferta odrzucona nie podlega ocenie

Wykonawca wykluczony Oferta odrzucona nie podlega ocenie

2

"ADAMS - TRANS" Przemysław Adamczyk, Maków, ul. Sporna 8

26-640 Skaryszew

 

45,16 pkt

 

45,16 pkt

3

Przedsiębiorstwo Usług Budowlano - Drogowych "JASZUL" Andrzej Jaszul

ul. Chocimierza 8, 77-133 Tuchomie

 

89,77 pkt

 

89,77 pkt

4

Usługi Transportowe, Roboty Ziemne

HANDEL- SKUP- SPRZEDAŻ

Maria Paszki, ul. Gałczyńskiego 21

77 - 100 Bytów

 

98,24 pkt

 

98,24 pkt

 

 

 

Autor dokumentu: Danuta Karpińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2012-03-09, godz. 12:38)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2012-10-02, godz. 09:10)
Odwiedzin: 2886