Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie

 

   PZ.2721.5.2012

                                                                                      Bytów, dnia 06.03.2012r.

 

 

                     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych

w 2012 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie

 

Zostały złożone 3 ważne oferty przez następujących Wykonawców:

 

1)  TRANSPORT CIĘŻAROWY ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE  Jerzy Trzebiatowski,

ul. Polna 7, 77 - 100 Bytów,

 

2) Przedsiębiorstwo Usług Budowlano-Drogowych "JASZUL"Andrzej Jaszul, ul. Chocimierza 8, 77 - 133 Tuchomie,

 

3) USŁUGI TRANSPORTOWE ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE Piotr Zielonka,

Grzmiąca 13, 77 - 100 Bytów

    

Kryterium oceny ofert była najniższa cena.

 

Cena oferty nr 1: 73 492,50 zł

Cena oferty nr 2: 65 375,50 zł

Cena oferty nr 3: 66 420,00 zł

 

Nazwa Wykonawcy wybranej oferty: Przedsiębiorstwo Usług Budowlano-Drogowych "JASZUL" Andrzej Jaszul

Adres: ul. Chocimierza 8, 77 - 133 Tuchomie

Tel/fax: 59 82 158 75

Punktacja łączna - 100 pkt

Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną

 

Punktacja pozostałych ofert:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium "cena"

Łączna punktacja

1

TRANSPORT CIĘŻAROWY

ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE

Jerzy Trzebiatowski, ul. Polna 7,

77 - 100 Bytów

88,95 pkt

88,95 pkt

3

Usługi Transportowe Roboty Ziemne

i Drogowe Piotr Zielonka, Grzmiąca 13, 77−100 Bytów

98,43 pkt

98,43 pkt

Autor dokumentu: Danuta Karpińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2012-03-06, godz. 13:42)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2012-10-02, godz. 09:09)