Odbudowa 1780G na odcinku Studzienice - Sominy w km 9+755 - 10+625, 12+250 - 14+610, 16+804 - 17+258 - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Odbudowa 1780G na odcinku Studzienice - Sominy w km 9+755 - 10+625, 12+250 - 14+610, 16+804 - 17+258

ZESTAWIENIE OTWIERANYCH OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Odbudowa 1780G na odcinku Studzienice – Sominy w km 9+755 – 10+625, 12+250 – 14+610, 16+804 – 17+258”.

Załączniki:

Autor dokumentu: Kamila Kwidzińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2018-06-06, godz. 14:56)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2018-11-20, godz. 12:57)