Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie

                                                                          Bytów, dnia 08.02.2013r.

PZ.2721.1.2012

 

 

                                Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie

 

Zostały złożone 4 ważne oferty przez następujących Wykonawców:

 

1) TRANSPORT CIĘŻAROWY ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE  Jerzy Trzebiatowski,

      ul. Polna 7, 77 - 100 Bytów,

2) Przedsiębiorstwo Usług Budowlano-Drogowych "JASZUL" Andrzej Jaszul,

    ul. Chocimierza 8, 77 - 133 Tuchomie,

3) USŁUGI TRANSPORTOWE ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE Piotr Zielonka,

     Grzmiąca 13, 77 - 100 Bytów,

4) Spółdzielnia Usługowo - Handlowa w Rokitkach, Rokitki 24, 77-116 Czarna Dąbrówka

    

Kryterium oceny ofert była najniższa cena.

 

Cena oferty nr 1: 60 762,00 zł

Cena oferty nr 2: 71 032,50 zł

Cena oferty nr 3: 65 313,00 zł

Cena oferty nr 4: 62 422,50 zł

 

Nazwa Wykonawcy wybranej oferty: TRANSPORT CIĘŻAROWY ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE  Jerzy Trzebiatowski,

Adres: ul. Polna 7 , 77 - 100 Bytów

Tel/fax: 59 822 29 27

Punktacja łączna - 100 pkt

Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną

 

Punktacja pozostałych ofert:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium "cena"

Łączna punktacja

2

Przedsiębiorstwo Usług Budowlano-Drogowych "JASZUL" Andrzej Jaszul,

ul. Chocimierza 8, 77 - 133 Tuchomie

85,54 pkt

85,54 pkt

3

Usługi Transportowe Roboty Ziemne

i Drogowe Piotr Zielonka, Grzmiąca 13, 77−100 Bytów

93,03 pkt

93,03 pkt

4

Spółdzielnia Usługowo - Handlowa

w Rokitkach, Rokitki 24,

77-116 Czarna Dąbrówka

97,34 pkt

97,34 pkt

Autor dokumentu: Danuta karpińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2013-02-08, godz. 14:12)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2013-02-28, godz. 14:11)
Odwiedzin: 2719