Bezgotówkowy zakup paliw - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Bezgotówkowy zakup paliw

ZESTAWIENIE OTWIERANYCH OFERT  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.: Bezgotówkowy zakup paliw”.

Załączniki:

Autor dokumentu: Kamila Kwidzińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2017-12-04, godz. 13:46)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2018-01-25, godz. 14:28)
Odwiedzin: 1448