Odbudowa i remont drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000 - część I i II - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Odbudowa i remont drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000 - część I i II

Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie informuje o wyniku postępowania na zamówienie publiczne w trybie III przetargu nieograniczonego pn.:

Odbudowa i remont drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz – Półczno – Osława Dąbrowa w km 4+822 – 7+239, 7+931 – 15+000

Część I: Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz – Półczno – Osława Dąbrowa w km 4+822 – 7+239

Część II: Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz – Półczno – Osława Dąbrowa w km 7+931 – 15+000”

Załączniki:

Autor dokumentu: Kamila Kwidzińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2018-07-12, godz. 15:11)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2018-11-20, godz. 12:59)