Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2011/2012 - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2011/2012

 

                                                                                                        Bytów, dnia 16.09.2010r.

PZ.2721.23.3.2011

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dostawa soli drogowej do piaskarek w sezonie zimowym 2011/2012

 

 

Zostały złożone 2 ważne oferty przez następujących Wykonawców:

 

 

1)  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TRAMAD - ELBLĄG" Spółka z o.o.,

     ul. Nowodworska 25, 82-300 Elbląg.

 

2) Solvadis Polska Spółka z o.o., ul. Piłsudskiego 74, 50 - 020 Wrocław,

 

 Kryterium oceny ofert była najniższa cena.

 

Cena oferty nr 1: 236.160,00 zł    

Cena oferty nr 2: 408.360,00 zł  

 

Nazwa Wykonawcy wybranej oferty: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TRAMAD - ELBLĄG" Spółka z o.o.,

Adres: ul. Nowodworska 25, 82-300 Elbląg.

Tel: 55 232 49 01 

Punktacja łączna - 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną

 

Punktacja pozostałych ofert:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium "cena"

Łączna punktacja

2

Solvadis Polska Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 74

50 - 020 Wrocław

 

57,83  pkt

 

57,83 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor dokumentu: Artur Wardyn
Udostępnił: Janusz Mortas (2011-09-16, godz. 08:31)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2012-10-02, godz. 08:54)
Odwiedzin: 2488