Usługi sprzętowe - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Usługi sprzętowe

ZESTAWIENIE OTWIERANYCH OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579ze zmianami), realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.: Usługi sprzętowe”:

Część I: Usługi sprzętowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie.

Część II: Usługi sprzętowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku

Załączniki:

Autor dokumentu: Kamila Kwidzińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2018-02-15, godz. 14:26)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2018-11-20, godz. 12:51)