Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego

 PZ. 2721.25.3.2015                                                           Bytów, dnia 14.10.2015r.

 

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego częściowego na wykonanie zamówienia pt. Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego.”

 

 

                  Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie informuje, że stosownie do art.93 ust. 1  pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013r.  poz. 907 ze. zm.)  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu bytowskiego” zostaje unieważnione w  części II – usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Miastko– wykonywane samochodem ciężarowym z pługiem i piaskarką – 1 szt. i części III – usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Miastko– wykonywane samochodem ciężarowym z pługiem i piaskarką – 1 szt.

 

                                               UZASADNIENIE

 

                  W w/w częściach  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęły żadne oferty niepodlegające odrzuceniu. W związku z powyższym stosownie do art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego w części II i części III.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

Autor dokumentu: Danuta Karpińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2015-10-14, godz. 14:17)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2015-12-01, godz. 14:30)
Odwiedzin: 2194