Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000 (II przetarg nieograniczony) - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz - Półczno - Osława Dąbrowa w km 4+822 - 7+239, 7+931 - 15+000 (II przetarg nieograniczony)

ZESTAWIENIE OTWIERANYCH OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), realizowanym w trybie II przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz – Półczno – Osława Dąbrowa w km 4+822 – 7+239, 7+931 – 15+000.

Część I: Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz – Półczno – Osława Dąbrowa w km 4+822 – 7+239

Część II: Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz – Półczno – Osława Dąbrowa w km 7+931 – 15+000

Część III: Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz – Półczno – Osława Dąbrowa w km 7+931 – 15+000 – przebudowa chodników i zjazdów z kostki betonowej”

Załączniki:

Autor dokumentu: Kamila Kwidzińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2018-06-14, godz. 14:21)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2018-11-20, godz. 12:58)