Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku

PZ.2721.5.2013                                                           Bytów, dnia 01.03.2013r.

 

                                Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dostawa kruszyw do wykonywania remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku

 

Zostało złożone5 ważnych ofert  przez następujących  Wykonawców:

 1. Produkcja – Handel – Usługi MAR – POL Jacek Marcinkowski, ul. Koniuchy 21A/43,

     77-100 Toruń,

2. Usługi Transportowe, Roboty Ziemne HANDEL – SKUP – SPRZEDAŻ Maria Paszki,

     ul. Gałczyńskiego 21, 77-100 Bytów,

3. Firma Usługowo – Handlowa „ŻWIREK” Krzysztof Stanisławski, Zielona Huta,

    89-607 Konarzyny,

4. Przedsiębiorstwo Usług Budowlano – Drogowych „JASZUL” Andrzej Jaszul,

     ul. Chocimierza 8, 77-133 Tuchomie,

5. Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Roman Jereczek

    Mądrzechowo, ul. Kościerska 5, 77-100 Bytów.

Kryterium oceny ofert była najniższa cena.

Cena oferty nr 1:  53 259,00 zł

Cena oferty nr 2:  61 770,60 zł,

Cena oferty nr 3:  61 254,00 zł,

Cena oferty nr 4:  61 377,00                                                                                                                  Cena oferty nr 5:  65 313,00 zł             

Nazwa Wykonawcy wybranej oferty: Produkcja – Handel – Usługi MAR – POL

 Jacek Marcinkowski

Adres: ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń

Tel/faks: 56 644 91 99

Punktacja łączna – 100 pkt

Uzasadnienie wyboru: oferta została uznana za najkorzystniejszą ze względu na najniższą cenę.

Punktacja pozostałej oferty:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium „cena”

Łączna punktacja

2

Usługi Transportowe, Roboty Ziemne

HANDEL- SKUP- SPRZEDAŻ

Maria Paszki, ul. Gałczyńskiego 21

77 – 100 Bytów

 

86,22 pkt

 

86,22 pkt

3

Firma Usługowo – Handlowa

„ŻWIREK” Krzysztof Stanisławski,

Zielona Huta,  89-607 Konarzyny

 

86,95 pkt

 

86,95 pkt

4

Przedsiębiorstwo Usług Budowlano – Drogowych „JASZUL” Andrzej Jaszul

ul. Chocimierza 8, 77-133 Tuchomie

 

86,78 pkt

 

86,78 pkt

5

Przedsiębiorstwo Budowlano

Produkcyjno – Usługowo – Handlowe

Roman Jereczek Mądrzechowo,

 ul. Kościerska 5, 77-100 Bytów

 

81,55 pkt

 

81,55 pkt

Autor dokumentu: Danuta Karpińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2013-03-01, godz. 11:11)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2013-06-20, godz. 10:57)
Odwiedzin: 2348