Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu slurry seal i powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach powiatowych w 2015 roku - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu slurry seal i powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach powiatowych w 2015 roku

 

                                                                                             Bytów, dnia 21.07.2015 r.

PZ.2721.15.5.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno – bitumicznej na zimno

typu Slurry seal i powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach powiatowych w 2015 roku

Zostały złożone 2 ważne oferty przez następujących Wykonawców:

1)  Przedsiębiorstwo Drogowe Lambdar Spółka. z o.o., ul. Dostawcza 6, 93 231 Łódź,

2) Wytwórnia Materiałów Bitumicznych EMULEX Irena Kalinowska, ul. Gombrowicza 4,

     73-110 Stargard Szczeciński.

Kryteriami oceny ofert były:

1) Cena brutto – 95 %  

2) Termin płatności – 5 %.

Cena oferty nr 1: 456.711,30 zł – 83,50 pkt.

Termin płatności oferta nr 1: 30 dni- 5 pkt.

Łączna liczba punktów wynosi – 88,50 pkt.

Cena oferty nr 2: 401.472,00 zł – 95 pkt.

Termin płatności oferta nr 2: 30 dni- 5 pkt.

Łączna liczba punktów wynosi – 100,00 pkt.

Nazwa Wykonawcy wybranej oferty: Wytwórnia Materiałów Bitumicznych EMULEX

Irena Kalinowska

Adres: ul. Gombrowicza 4, 73-110 Stargard Szczeciński

Tel/faks: 609 560 556 / 91 576 24 39

Punktacja łączna – 100 pkt

 

Uzasadnienie wyboru: oferta została uznana za najkorzystniejszą ze względu na najwyższą liczbę punktów.

 

 

 

Załączniki:

Autor dokumentu: Artur Wardyn
Udostępnił: Janusz Mortas (2015-07-21, godz. 14:52)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2015-08-26, godz. 07:40)
Odwiedzin: 1851