wycinka drzew - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

wycinka drzew

WYCINKA DRZEW Z PASA DRÓG POWIATOWYCH

Zgodnie z art. 20 pkt. 16 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470 zpóźn. zmianami) do zarządcy drogi należy utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów. Zarządcy drogi dokonują wyrębu drzew:

  • zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze,
  • uniemożliwiających modernizację drogi i obiektów mostowych,
  • obumarłych lub znajdujących się w stanie prowadzącym do ich uschnięcia.

W celu wycinki drzew lub krzewów ZDP w Bytowie występuje do właściwego wójta lub burmistrza miasta o zgodę na wycinkę drzewa lub krzewów w trybie – art. 83a Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.(Dz. U. z 2020 r. poz. 55 zpóźn. zmianami).

Usunięcia drzew można dokonać również na wniosek osób indywidualnych i instytucji. W tym celu należy złożyć wniosek  o wycinkę do Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie.

Wycięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości drogowych może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta lub burmistrza miasta.

Usunięcie drzew może nastąpić wyłącznie w  terminie wskazanym w decyzji.

 

 

 

Załączniki:

Autor dokumentu: Janusz Mortas
Udostępnił: Janusz Mortas (2021-03-05, godz. 13:54)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2021-03-05, godz. 13:53)