Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu technicznego drogi oraz zapewnienie spójności sieci dróg poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1175G w Suchorzu gmina Trzebielino, łączącej powiat bytowski z powiatem słupskim oraz dr. kraj. DK21 - Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu technicznego drogi oraz zapewnienie spójności sieci dróg poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1175G w Suchorzu gmina Trzebielino, łączącej powiat bytowski z powiatem słupskim oraz dr. kraj. DK21

Autor dokumentu: Kamila Schwichtenberg
Udostępnił: Janusz Mortas (2022-02-10, godz. 12:03)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2022-02-10, godz. 12:04)