Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacja za 2019 rok
Sprawozdania finansowe
2018 rok
2019 rok
Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie
KORONAWIRUS-KOMUNIKAT
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
Zamówienia publiczne
przetarg nieograniczony
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
Zamówienia do 30 000 euro
O nas
o jednostce
kadra
RODO
Nabór pracowników
Informacja o wyniku naboru
Uchwały
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
w sprawie wporowadzenia kodeksu etyki pracowników samorządowych w ZDP Bytów
Wzory druków
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie robót
Zimowe utrzymanie dróg
OŚWIADCZENIA
Oświadczenie o stanie kontroli zarządzczej w ZDP w Bytowie za rok 2019
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2018
AUKCJE
Sprzedaż drewna
Sprzedaż sprzętu
INWESTYCJE w ramach ZOPRR
Przebudowa drogi powiatowej nr 1720G, DP 1714G − Wałdowo - Piaszczyna
Przebudowa drogi powiatowej nr 1704G, Zielin - Starkowo - Cetyń
Przebudowa ulicy ulicy powiatowej nr 1798G Styp-Rekowskiego w Bytowie
INWESTYCJE z EFRR w ramach RPO WP 2007-2013
Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL 2008-2011
Remont ul. Szarych Szeregów w Bytowie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia
Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie
Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL - ETAP II - BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ 2012 - 2015
Przebudowa drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - Etap II
INWESTYCJE W RAMACH PROW na lata 2014-2020
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno-Trzebielino
INWESTYCJE W RAMACH PO "RYBACTWO I MORZE"
Modernizacja szlaków turystycznych towarzyszącym szlakom wodnym, polegająca na remoncie ścieżek rowerowych na odcinku Łupawsko - Jasień
Archiwum
Rok 2019
Rok 2020
Archiwum ogłoszeń
Sprzedaż sprzętu
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2015/2016
Rok 2018

 

 

Umowa o dofinansowanie Nr 00196-6523.2-SW1110321/18 zawarta w dniu 18.12.2018 r. w Gdańsku pomiędzy Województwem Pomorskim a Powiatem Bytowskim.

 

Tytuł projektu:

„Modernizacja szlaków turystycznych towarzyszącym szlakom wodnym, polegająca na remoncie ścieżek rowerowych na odcinku Łupawsko – Jasień” 

 

Cel projektu: rozwój infrastruktury turystycznej wykorzystującej atuty środowiska na obszarach powiązanych z rybactwem poprzez modernizację 3 szlaków turystycznych.

 Planowane efekty: liczba rozbudowanych, zmodernizowanych szlaków turystycznych oraz liczba wspartych projektów dot. infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym w liczbie 1 obiekt, poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru RLGD PB, wzrost liczby turystów a co za tym idzie również wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty, zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej RLGD PB oraz wsparcie działań pro-środowiskowych, zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej powiązane z rybactwem lub wodą.

 

Wartość robót wynosi: 1.012.996,96 zł

W tym wysokość wkładu:

Unii Europejskiej – 220.828,00 zł

Nadleśnictwa Bytów – 50.000,00 zł

Gminy Czarna Dąbrówka – 371.084,48 zł

Powiatu Bytowskiego – 371.084,48 zł

 

Wykonawca dokumentacji: RABUD Roman Jankowski, ul. Długa 6 m. 39, 77-200 Miastko

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "DROMOS" Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy

Wykonawca usług (nadzór inwestorski): Nadzory Drogowe Konrad Główczewski, ul. Styp - Rekowskiego 54, 77-100 Bytów

Termin realizacji robót: do 17.05.2019 r.

Przedmiotem oparacji jest modernizacja infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym poprzez remont szlaków turystycznych w ciągu drogi powiatowej nr 1756G na odcinku Łupawsko – Jasień. W skład robót wchodzi wykonanie remontu istniejących szlaków turystycznych na długości L = 2,847 km.

Szlaki turystyczne przebiegają na działkach ewidencyjnych nr: 2/1, 2/2, 34, 56, 58/2 – obręb Łupawsko i 3/3, 195/2 – obręb Jasień.

Zamówienie obejmuje:

  • roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, rozebranie krawężników, regulacja pionowa kratek ściekowych),
  • wymiana podbudowy (wykonanie koryt, ułożenie warstwy podbudowy oraz nawierzchni na poszerzeniach),
  • krawężniki (wykonanie rowków i ławy betonowej, ustawienie krawężników),
  • układanie warstw na ścieżkach (oczyszczenie i skropienie nawierzchni, ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej),
  • remont miejsc postojowych (wykonanie koryt oraz warstwy podbudowy),
  • remont zjazdów (wykonanie koryt oraz warstwy podbudowy, oczyszczenie i skropienie nawierzchni, ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej),
  • pobocza (ścinanie oraz wykonanie z kruszywa),
  • mała architektura (ustawienie ławek, stojaka na rowery i tablic informacyjnych).
wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Kamila Kwidzińska
Udostępnił: Janusz Mortas (2019-04-12, godz. 13:10)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2019-05-23, godz. 09:15)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1244013