Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacja za 2019 rok
Sprawozdania finansowe
2018 rok
2019 rok
Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie
KORONAWIRUS-KOMUNIKAT
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
Zamówienia publiczne
przetarg nieograniczony
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
Zamówienia do 30 000 euro
O nas
o jednostce
kadra
RODO
Nabór pracowników
Informacja o wyniku naboru
Uchwały
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
w sprawie wporowadzenia kodeksu etyki pracowników samorządowych w ZDP Bytów
Wzory druków
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie robót
Zimowe utrzymanie dróg
OŚWIADCZENIA
Oświadczenie o stanie kontroli zarządzczej w ZDP w Bytowie za rok 2019
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2018
AUKCJE
Sprzedaż drewna
Sprzedaż sprzętu
INWESTYCJE w ramach ZOPRR
Przebudowa drogi powiatowej nr 1720G, DP 1714G − Wałdowo - Piaszczyna
Przebudowa drogi powiatowej nr 1704G, Zielin - Starkowo - Cetyń
Przebudowa ulicy ulicy powiatowej nr 1798G Styp-Rekowskiego w Bytowie
INWESTYCJE z EFRR w ramach RPO WP 2007-2013
Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL 2008-2011
Remont ul. Szarych Szeregów w Bytowie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia
Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie
Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL - ETAP II - BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ 2012 - 2015
Przebudowa drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - Etap II
INWESTYCJE W RAMACH PROW na lata 2014-2020
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno-Trzebielino
INWESTYCJE W RAMACH PO "RYBACTWO I MORZE"
Modernizacja szlaków turystycznych towarzyszącym szlakom wodnym, polegająca na remoncie ścieżek rowerowych na odcinku Łupawsko - Jasień
Archiwum
Rok 2019
Rok 2020
Archiwum ogłoszeń
Sprzedaż sprzętu
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2015/2016
Rok 2018

Tytuł Projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy".

 

Inwestycja finansowana ze środków Budżetu Państwa, Powiatu Bytowskiego i Gminy Kołczygłowy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.

 

Umowę o dofinansowanie projektu z Wojewodą Pomorskim podpisano dnia 14.06.2011 r. Numer umowy - 15-P/ZFE-III-NPPDL/11

 

Beneficjent: Powiat Bytowski

Podmiot reprezentujący Beneficjenta: Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Osoba do kontaktów w sprawach Projektu: Janusz Mortas Z - ca  Dyrektora w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bytowie tel. 59 822 25 29

Okres realizacji Projektu: 20 lipiec 2011 r. - 07 listopad 2011 r.


Wykonawca realizacji Projektu : F
irma: POL-DRÓG LĘBORK S.A., 83-300 Lębork,      ul. Pionierów 10.

 

Koszt realizacji Projektu: 1 535 010,30 zł

Montaż finansowy Projektu:
Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach NPPDL 2008-2011: 521 860,00 zł

Gmina Kołczygłowy: 500 000,00 zł

Wkład własny Powiatu Bytowskiego: 513 150,30 zł.

 

Opis projektu:

Przedmiotem wniosku jest przebudowa  drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy obejmujący obszar drogi powiatowej na długości 1 060 mb. Inwestycja jest zlokalizowana na terenie gminy Kołczygłowy, powiat bytowski, województwo pomorskie.

Początek projektowanego odcinka drogi powiatowej rozpoczyna się w miejscowości Radusz. Koniec projektowanej drogi to skrzyżowanie z  drogą wojewódzką nr 209 Suchorze-Bytów w miejscowości Kołczygłowy.

Obecnie droga posiada  nawierzchnię asfaltową, bardzo zniszczoną, występują duże nierówności, ubytki nawierzchni, wąska, pobocza gruntowe zaniżone z zastoiskami wody. Jezdnia drogi jest szerokości od  3,5 do 4,0 m. Droga nie posiada kanalizacji deszczowej. Istniejący chodnik po stronie lewej w miejscowości Kołczygłowy jest nierówny, płytki betonowe popękane i posiadają ubytki materiałów, istniejący chodnik na odcinku Radusz - Kołczygłowy  o nawierzchni asfaltowej jest w bardzo złym stanie, posiada duże ubytki, popękany, zdeformowany, nierówny, asfalt bardzo się kruszy. Po stronie prawej brak jest chodników.

Planowana przebudowa drogi obejmuje:

.         wzmocnienie istniejącej konstrukcji

.         wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości 6 mb na długości L= 375 mb w miejscowości Kołczygłowy a na pozostałym odcinku do miejscowości Radusz szerokości 5,5 mb na długości L=685 mb

.         renowację odwodnienia (oczyszczenie i pogłębienie rowów, przebudowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Kołczygłowy)

.         umocnienie poboczy

.         modernizację istniejącego chodnika po stronie lewej na długości L= 920 mb oraz  budowę nowego chodnika po stronie prawej w miejscowości Kołczygłowy na długości L= 370 mb

.         przebudowę zatoki  autobusowej przy drodze wojewódzkiej

.         wykonanie dwóch nowych zatok autobusowych przy Zespole Szkół w Kołczygłowach

.         uporządkowanie i utwardzenie parkingów w pasie drogowym: 16 miejsc przy Zespole Szkół w Kołczygłowach

.         przebudowę zjazdów indywidualnych oraz na drogi boczne

Droga po przebudowie będzie drogą jedno jezdniową, dwukierunkową klasy Z.

Cele projektu:

 

Celem głównym wykonania przebudowy drogi jest podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Kołczygłowy i powiatu bytowskiego. Realizacja zadania przyczyni się bowiem do usprawnienia ruchu na zmodernizowanym odcinku drogi oraz doprowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno zmotoryzowanych uczestników ruchu, jak i pieszych korzystających z drogi. Przebudowa drogi spowoduje także poprawę dostępu mieszkańców do drogi wojewódzkiej nr 209 i dróg krajowych nr 21 i 6, tym samym powodując poprawę warunków komunikacyjnych i transportowych z ważnymi miastami regionu. Poprawa infrastruktury, a co za tym idzie podniesienie jakości podróży, spowoduje również polepszenie warunków inwestycyjnych, co oddziaływać będzie na rozwój istniejących zakładów pracy, a także  przyciągnięciem nowych inwestorów i zwiększeniem zatrudnienia dla społeczności lokalnej.

 Przy drodze znajduje się Zespołu Szkół w Kołczygłowach w skład którego należy Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, do szkół tych uczęszcza 413 dzieci. Budowa obustronnych chodników,  przejść dla pieszych oraz zatok autobusowych i postojowych wpłynie na poprawę i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do w/w szkół. Bezpośrednio przy drodze powstaje osiedle domków jednorodzinnych, część działek jest już zagospodarowana, a część nie. Zły dojazd nie zachęca do kupna działek budowanych.

Stan techniczny, niedostosowany do wzmożonego ruchu transportowego znacznie utrudnia przejazd zarówno dla społeczności lokalnej jak i inwestorów i turystów, co ma to istotne znacznie, ponieważ od sprawności układu komunikacyjnego zależy w dużej mierze rozwój regionu. Wykonanie przebudowy przedmiotowej drogi przełoży się ponadto bezpośrednio na skrócenie czasu przejazdu do podmiotów gospodarczych i mieszkańców, poprawę bezpieczeństwa ruchu na drodze, zmniejszenia uciążliwości w postaci: zmniejszenia hałasu, emisji pyłów i spalin.

Przebudowa drogi przyczyni się również do podniesienia walorów estetyczno - wizualnych terenów przylegających do omawianej inwestycji.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Artur Wardyn
Udostępnił: Janusz Mortas (2012-02-22, godz. 09:56)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2012-02-22, godz. 09:25)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1244016