Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacja za 2019 rok
Sprawozdania finansowe
2018 rok
2019 rok
Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie
KORONAWIRUS-KOMUNIKAT
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
Zamówienia publiczne
przetarg nieograniczony
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
Zamówienia do 30 000 euro
O nas
o jednostce
kadra
RODO
Nabór pracowników
Informacja o wyniku naboru
Uchwały
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
w sprawie wporowadzenia kodeksu etyki pracowników samorządowych w ZDP Bytów
Wzory druków
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie robót
Zimowe utrzymanie dróg
OŚWIADCZENIA
Oświadczenie o stanie kontroli zarządzczej w ZDP w Bytowie za rok 2019
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2018
AUKCJE
Sprzedaż drewna
Sprzedaż sprzętu
INWESTYCJE w ramach ZOPRR
Przebudowa drogi powiatowej nr 1720G, DP 1714G − Wałdowo - Piaszczyna
Przebudowa drogi powiatowej nr 1704G, Zielin - Starkowo - Cetyń
Przebudowa ulicy ulicy powiatowej nr 1798G Styp-Rekowskiego w Bytowie
INWESTYCJE z EFRR w ramach RPO WP 2007-2013
Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL 2008-2011
Remont ul. Szarych Szeregów w Bytowie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia
Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie
Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL - ETAP II - BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ 2012 - 2015
Przebudowa drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - Etap II
INWESTYCJE W RAMACH PROW na lata 2014-2020
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno-Trzebielino
INWESTYCJE W RAMACH PO "RYBACTWO I MORZE"
Modernizacja szlaków turystycznych towarzyszącym szlakom wodnym, polegająca na remoncie ścieżek rowerowych na odcinku Łupawsko - Jasień
Archiwum
Rok 2019
Rok 2020
Archiwum ogłoszeń
Sprzedaż sprzętu
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2015/2016
Rok 2018

Tytuł Projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - etap II".

 

Inwestycja finansowana ze środków budżetu państwa, Powiatu Bytowskiego i Gminy Miastko

w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 

 

Umowę o dofinansowanie projektu z Wojewodą Pomorskim podpisano dnia 27.02.2012 r. Numer umowy - 05-P/ZFE-III-NPPDL/12.

 

Beneficjent: Powiat Bytowski

Podmiot reprezentujący Beneficjenta: Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Osoba do kontaktów w sprawach Projektu: Janusz Mortas Z - ca Dyrektora w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bytowie tel. 59 822 25 29

Okres realizacji Projektu: 23 kwiecień 2012 r. - 24 wrzesień 2012 r.


Wykonawca realizacji Projektu :
Firma: POL-DRÓG Człuchów Sp. z o.o., 77 - 300 Człuchów, ul. Kasztanowa 2.

 

Koszt realizacji Projektu: 1 973 175,24 zł

Montaż finansowy Projektu:
Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach NPPDL 2008-2011: 591 952,00 zł

Gmina Miastko: 690 611,62 zł

Wkład własny Powiatu Bytowskiego: 690 611,62 zł.

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 1711G, na odcinku Miastko - Wołcza Wielka wraz z przejściem przez miejscowość Wołcza Wielka do skrzyżowania           z drogą powiatową nr 1709G Bobęcino - Wołcza Wielka. Projektodawcą zadania jest Powiat Bytowski, natomiast instytucją odpowiedzialną za wdrożenie projektu będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie, jednostka budżetowa powiatu, do którego będzie należała też odpowiedzialność za utrzymanie i eksploatację przebudowanej drogi. 

Projektowany układ drogowy można podzielić na dwa odcinki:

.         Miastko - Wołcza Wielka, prace na tej drodze będą miały charakter remontowy           i porządkujący ruch samochodowy  - długość drogi do przebudowy ok. L= 1 520,0 mb

.         Wołcza Wielka przejście przez miejscowość do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1709G na Bobęcino  prace na tej drodze będą miały charakter remontowy                     i porządkujący ruch samochodowy oraz pieszy (segregacja ruchu)  - długość drogi do przebudowy ok. L= 1 040,0 mb

Projekt polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1711G o łącznej długości 2 560,0 mb     w zakres prac wchodzi:

-     uporządkowanie układu komunikacyjnego  na długości  2 560,0 mb,

-     jezdnie zostaną wykonane szerokości 6,0m (2x3 m) w miejscowości Wołcza Wielka         i szerokości 5,5 mb na odcinku Miastko - Wołcza Wielka,

-     na długości L= 1 040,0 mb w miejscowości Wołcza Wielka powstaną obustronne ciągi piesze,

-     w miejscowości Wołcza Wielka wybudowane zostaną dwie zatoki autobusowe,

-     oznakowanie pionowe zostanie wymienione na nowe (znaki wielkości średniej, odblaskowe z folii II generacji),

-     zostanie wykonane nowe oznakowanie poziome grubowarstwowe,

-     zostaną wykonane trzy przejścia dla pieszych,

-     zostaną przebudowane skrzyżowania z następującymi drogami  powiatowymi: nr 1712G Wołcza Wielka - Wołcza Mała  i 1709G Bobęcino - Wołcza Wielka, 

-     na odcinku drogi w miejscowości Wołcza Wielka zostanie wykonana nowa kanalizacja deszczowa, a na odcinku Miastko - Wołcza Wielka naprawione zostanie odwodnienie drogi i uporządkowane zostaną rowy przydrożne co zapewni prawidłowe odwodnienie drogi,

-     Wycięte zostaną drzewa znajdujące się w skrajni drogi.

Po przebudowie nośność drogi zostanie dostosowana do 80kN/oś, droga zostanie przystosowana do ruchu pojazdów ciężarowych.

Konstrukcję nawierzchni przyjęto jak dla kategorii ruchu KR-2. Na odcinkach modernizowanych przyjęto konstrukcję: warstwa wyrównawczo-wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm z zastosowaniem geosyntetyku, a na odcinkach przebudowywanych i poszerzeniach  jezdni przyjęto konstrukcję: warstwa z pospółki 0/31,5 gr. min. 15 cm, podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym gr. 20 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm.

Na zatokach autobusowych: podbudowa pomocnicza pospółki 0/31,5 gr. 15 cm, podbudowa zasadnicza z chudego betonu cementowego gr. 22 cm, warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 10 cm. na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm.

Na chodnikach: warstwa podbudowy z pospółki 0/31,5 gr. 10 cm, kostka betonowa gr. 6 cm. na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm.

Zjazdy do posesji:  warstwa podbudowy z pospółki 0/31,5 gr. 15 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm.

Cele projektu:

Droga powiatowa nr 1711G jest bardzo istotna w komunikacji lokalnej, gdyż stanowi bezpośredni dojazd do firm zlokalizowanych zarówno bezpośrednio przy ulicy Kaszubskiej jaki w jej otoczeniu w Miastku. W rejonie  przebudowywanej w 2011 roku ulicy znajduje się ponad 20 różnego rodzaju podmiotów gospodarczych. Do największych firm mających swoje siedziby bezpośrednio przy ulicy Kaszubskiej przebiegającej przez przemysłową część Miastka należą: Domstal S.A. (wyroby stalowe, kontenery), Inter Wood Sp. z o.o. ( przemysł drzewny), Solus Sp. z o.o. (produkcja mebli ogrodowych), Firma HARAT ( budownictwo, hurtownia materiałów budowlanych), GS "Samopomoc Chłopska", Iwex (producent opakowań drewnianych), Meblomark s.c. (produkcja i sprzedaż mebli), Mar - Gum ( zakład mechaniki pojazdowej), Ed-Gra s.c. (wyroby drewniane), Chemat ( hurtownia nawozów, pasz i materiałów budowlanych) zatrudniających łącznie ok.1 tysiąc pracowników. Ul. Kaszubska jest przedłużeniem drogi powiatowej nr 1711G na terenie Miastka. Ul. Kaszubska przebiega w centrum miasta pod wiaduktem kolejowym, uniemożliwiając przejazd pod wiaduktem samochodów ciężarowych o wysokości ponad 3,5 m, co w powoduje duże utrudnienia           w logistyce i dojeździe do przedsiębiorstw zlokalizowanych na tym terenie. Po przebudowie droga powiatowa nr 1711G będzie stanowiła dogodne dla transportu ciężarowego  połączenie drogi krajowej nr 20 Gdynia - Chwaszczyno - Żukowo - Egiertowo - Kościerzyna - Bytów - Miastko - granica województwa poprzez drogi powiatowe nr 1712G i 1711G z ulicą Kaszubską która przebiega przez tereny przemysłowe Miastka. Stanowi też główną drogę dojazdową do osiedla domków jednorodzinnych "Pasieka" przy ul. Klonowej, która została przebudowana w ramach NPPDL 2008 - 2011 w 2009 r. Droga powiatowa nr 1711G poprzez połączenie z drogą powiatową nr 1709G Bobęcino - Wołcza Wielka zapewnia dojazd do największego w Europie Środkowej jeziora lobeliowego (o powierzchni 524,6 hektara) będącego ważnym ośrodkiem turystycznym i wypoczynkowym na terenie Gminy Miastko.  W sezonie letnim zatrudnienie znajduje tam kilkudziesięciu pracowników sezonowych, działa też całoroczna szkoła żeglarska ADKONIS.

Tym samym przebudowana droga zapewni dostęp do obszarów koncentracji ludności              i aktywności gospodarczej, a także rynku pracy.

Dla właścicieli zakładów usługowych, sklepów i mieszkańców okolicznych wsi, ich pracowników i potencjalnych inwestorów, droga stanowi jedyny dojazd do zakładów produkcyjnych zlokalizowanych bezpośrednio przy ulicy Kaszubskiej i w jej otoczeniu.

Jednak stan techniczny, niedostosowany do wzmożonego ruchu transportowego znacznie utrudnia przejazd zarówno dla społeczności lokalnej jak inwestorów, co ma to istotne znacznie, ponieważ od sprawności układu komunikacyjnego zależy w dużej mierze rozwój miasta Miastko.

Stan techniczny drogi w znacznym stopniu utrudnia dojazd i obsługę komunikacyjną.

Wykonanie przebudowy przedmiotowej drogi przełoży się ponadto bezpośrednio na skrócenie czasu przejazdu do podmiotów gospodarczych i mieszkańców, poprawę bezpieczeństwa ruchu na drodze, zmniejszenia uciążliwości w postaci: zmniejszenia hałasu, emisji pyłów        i spalin.

Przebudowa drogi przyczyni się również do podniesienia walorów estetyczno - wizualnych terenów przylegających do omawianej inwestycji. 

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Artur Wardyn
Udostępnił: Janusz Mortas (2013-01-31, godz. 09:02)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2013-01-31, godz. 09:02)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1244840