Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacja za 2019 rok
Sprawozdania finansowe
2018 rok
2019 rok
Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie
KORONAWIRUS-KOMUNIKAT
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
Zamówienia publiczne
przetarg nieograniczony
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
Zamówienia do 30 000 euro
O nas
o jednostce
kadra
RODO
Nabór pracowników
Informacja o wyniku naboru
Uchwały
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
w sprawie wporowadzenia kodeksu etyki pracowników samorządowych w ZDP Bytów
Wzory druków
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie robót
Zimowe utrzymanie dróg
OŚWIADCZENIA
Oświadczenie o stanie kontroli zarządzczej w ZDP w Bytowie za rok 2019
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2018
AUKCJE
Sprzedaż drewna
Sprzedaż sprzętu
INWESTYCJE w ramach ZOPRR
Przebudowa drogi powiatowej nr 1720G, DP 1714G − Wałdowo - Piaszczyna
Przebudowa drogi powiatowej nr 1704G, Zielin - Starkowo - Cetyń
Przebudowa ulicy ulicy powiatowej nr 1798G Styp-Rekowskiego w Bytowie
INWESTYCJE z EFRR w ramach RPO WP 2007-2013
Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL 2008-2011
Remont ul. Szarych Szeregów w Bytowie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia
Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie
Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL - ETAP II - BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ 2012 - 2015
Przebudowa drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - Etap II
INWESTYCJE W RAMACH PROW na lata 2014-2020
Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie - Ciemno
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno-Trzebielino
INWESTYCJE W RAMACH PO "RYBACTWO I MORZE"
Modernizacja szlaków turystycznych towarzyszącym szlakom wodnym, polegająca na remoncie ścieżek rowerowych na odcinku Łupawsko - Jasień
Archiwum
Rok 2019
Rok 2020
Archiwum ogłoszeń
Sprzedaż sprzętu
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2015/2016
Rok 2018

 

.....................................................                      Bytów, dnia ................................ (Wnioskodawca – Inwestor – pieczątka)

 

...............................................................              ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

                 Adres, nr telefonu                                                  77-100 BYTÓW

                                                                                                  ul. LEŚNA 1

...............................................................                       tel/ fax (0 59) 822 25 29

                                                                                 e-mail: zdpbytow@pro.onet.pl

                                                                              http:// bip.zdpbytow.pomorskie.pl

 

 

WNIOSEK

w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie robót

 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr ..............................

nazwa ......................................................................................................................

m. ...................................lokalizacja .......................................................................

1. Rodzaj robót: .......................................................................................................

2. Nr uzgodnienia ........................................... z dnia  ...............................................

3. Nr pozwolenia na budowę/ zgłoszenia  ................................... z dnia ........................

4. Wymiary i rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonywania robót:

Element pasa

Długość

Szerokość

m2

Ilość dni

Rodzaj nawierzchni

Jezdnia – do 50%   szerokości

 

 

 

 

 

Jezdnia – powyżej 50%   całkowitego zajęcia

 

 

 

 

 

Chodnik, place, zatoki   postojowe i autobusowe, ścieżki rowerowe i ciągi piesze

 

 

 

 

 

Pozostałe elementy pasa   drogowego

 

 

 

 

 

5.  Zajmujący pas drogowy –Właściciel urządzenia: ….....................................................

adres ................................................................................................ tel. ...............

6.  Wykonawcą będzie:  .............................................................................................

adres ................................................................................................ tel. ................

7.   Kierownikiem robót ( odpowiedzialnym za wykonanie robót zgodnie z projektem, zezwoleniem zarządu drogi i za bezpieczeństwo ruchu oraz utrzymanie porządku)

będzie ........................................................... zam. m. .............................................

ul. ...................................... kod  ....................... tel. służbowy ..................................

Nr dowodu osobistego ................................... wydany przez ........................................

8. Okres zajęcie pasa drogowego planuje się:

od dnia ....................................................  do dnia ............................  tj.

dni ....................................

       Za dzień końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i przekazanie go protokołem odbioru do tutejszego Zarządu.

 

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam  własnoręcznym podpisem:

 

 

 

..................................................................................................................

( podpis, pieczątka wnioskodawcy)

 

 

Do wniosku załącza się :

1. Plan sytuacyjny

2. Inne ...................................................................................................................

 

Wykonawca stwierdza, że posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc przerobową , a także rozeznanie uzbrojenia terenu do prowadzenia bez przerwy powyższych robót.

I. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg powiatowych  ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

    1)  przy zajęciu jezdni do 50% szerokości    - 6,00 zł

    2)  przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni   - 9,00 zł

    3) stawki określone w pkt. 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych  i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych,

   4) do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za  każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości   - 4,00 zł.

   5) do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 zajętych przez ogródki gastronomiczne, handlowe i usługowe, przez stragany niebędące obiektami budowlanymi,  w inny sposób, na cele związane z gastronomią, handlem i usługami ustala się stawkę opłat za  każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości           - 2,00 zł.

 

II.  Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego ustala się następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni:

1)    pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego :

-   w terenie zabudowanym   - 0,60 zł,

-   poza terenem zabudowanym   - 0,50 zł,

2)    pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów   - 0,05 zł,

3)    pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 0,50zł/1m2/dobę.

III.  Natomiast za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości:

1)       za  1 m2 powierzchni reklamy  - 1,00  zł,

2)       za każdy następny (nawet niepełny)  -  dodatkowo  - 1,00  zł.

IV. Na cele inne   niż określone w pkt. II ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego wysokości   - 0,01zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
wniosek na prowadzenie robót.doc48,00 kBPOBIERZ (10,76 kB)
wniosek na prowadzenie robót.pdf240,31 kBPOBIERZ (228,27 kB)
Autor dokumentu: Maria Stemplowska
Udostępnił: Janusz Mortas (2013-06-19, godz. 12:28)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2013-06-19, godz. 12:27)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1244811